Aflossingsblij 2023

Aflossingsblij is iedereen die maatregelen neemt met betrekking tot de aflossingsvrije hypotheek.

Wilt u ook aflossingsblij worden? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan!

Wat is aflossingsblij?

De looptijd van een hypotheek eindigt doorgaans na 30 jaar.

Bij een aflossingsvrije hypotheek staat er dan nog een bedrag open.

Om aflossingsblij te zijn, is het nodig dat te voorkomen. Aflossingsblij

Er zijn meerdere manieren om aflossingsblij te zijn.

Bijvoorbeeld door extra geld terug te betalen.

Of door voor een nieuwe hypotheek te kiezen of te verhuizen en af te lossen.

Als u niet in de positie bent om tijdens de looptijd extra terug te betalen, is het belangrijk om deskundig advies in te winnen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Wanneer ben je aflossingsblij?

Het verdient de voorkeur indien het financieel tot de mogelijkheden behoort om tijdens de looptijd alvast af te lossen.

Het is per kalenderjaar mogelijk om ieder jaar voor een bepaald percentage boetevrij af te lossen.

Bijvoorbeeld 10% of 20% van de openstaande hypotheekschuld.

Bij aflossingsbedragen boven het boetevrije percentage is het aan te raden om eerst te informeren naar de boeterente.

Onbeperkt aflossen is mogelijk na het vervallen van de rentevaste periode.

Ontdek ook hoe een aflossingsvrije hypotheek oversluiten werkt.

Einddatum looptijd hypotheek

De einddatum van de aflossingsvrije hypotheek is in de hypotheekakte opgenomen.

Tot de einddatum heeft u de mogelijkheid om te switchen van aflossingsvrij naar aflossingsblij.

Er zijn overigens uitzonderingen op de einddatum.

Zo zijn er hypotheekverstrekkers die geen einddatum hebben.

Daarvan loopt de hypotheek dus door.

De hypotheekverstrekker denkt dat u de hypotheek op de einddatum aflost.

Of misschien al heeft afgelost.

Lukt dat niet? Dan is een gesprek met de hypotheekadviseur aan te raden.

aflossingsblij reclame

Aflossingsblij met voortzetten hypotheek

Het is natuurlijk ook mogelijk om aflossingsblij te zijn met het voortzetten van de hypotheek.

Dat is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

In dat geval is het wel vereist dat er sprake is van voldoende inkomen.

De hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning spelen eveneens een rol.

Bij het voortzetten van deze hypotheekvorm mag het hypotheekbedrag niet hoger zijn dan 50% van de woningwaarde.

Een combinatie met een hypotheek met aflossing is nog wel een optie.

Laat u in elk geval adviseren.

Aflossingsblij worden

Gevolgen renteaftrek

Er is na een periode van dertig jaar geen recht meer op de aftrek van rente.

De maandlasten stijgen dan mogelijk ook als u bijvoorbeeld de hypotheek niet gaat oversluiten.

Er is nog wel een uitzondering voor de hypotheken die voor 2001 zijn afgesloten.

Daarvoor is het mogelijk om de rente tot 2031 fiscaal in mindering te brengen.

Een onafhankelijke hypotheekadviseur biedt u de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de fiscale gevolgen van het al dan niet oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek.

Aflossingsblij Rabobank

Aflossingsblij door zelf sparen en af te lossen

Zelf sparen om aflossingsblij te zijn, is een keuze die tegenwoordig veel woningeigenaren maken.

Dat is uiteraard alleen mogelijk als er maandelijks geld overblijft.

Het is zeker niet onverstandig om zelf te sparen en elk kalenderjaar boetevrij af te lossen op de hypotheekschuld. Aflossingsblij SNS

Een extra aflossing drukt bovendien de vaste lasten naar beneden omdat de hypotheekschuld steeds verder daalt.

Zijn er ook nadelen verbonden aan het aflossen?

Ja, er zijn niet alleen maar voordelen verbonden aan het aflossen om de schuld het aflossingsvrije hypotheekbedrag te verminderen.

Een nadeel is bijvoorbeeld dat het netto besteedbaar inkomen per maand lager is.

Vooral als u structureel de keuze maakt om extra terug te betalen.

Verder is het zo dat na het aflossen er voor de fiscale renteaftrek een lager bedrag overblijft om op de inkomstenbelasting in mindering te brengen.

Aflossingsblij? Keuze tussen wel of niet extra aflossen

Het is maar de vraag of het voor iedereen verstandig is om extra af te lossen en zo aflossingsblij te zijn. Iedere situatie is namelijk weer anders.

Bij twijfel over het wel niet of extra terugbetalen, is het aan te raden om alle voordelen en nadelen tegen elkaar af te zetten.

Komt u er niet zelf uit?

Laat u dan gerust adviseren door een onafhankelijke hypotheekadviseur die u van het beste advies voorziet.

Zo krijgt u inzicht en zekerheid.

Aflossingsblij ING

Kosten bij veranderen hypotheek

Bij het veranderen van hypotheek zijn er kosten van toepassing.

Het gaat dan onder meer om advieskosten van de hypotheekadviseur.

Daarnaast zijn er andere kosten.

Bij het oversluiten van een hypotheek vindt de passering van de hypotheekakte bij de notaris plaats.

Dat brengt uiteraard ook notariskosten met zich mee.

Mogelijk zijn er ook oversluitkosten.

Daarom is het aan te raden om eerst professioneel advies in te winnen om tot de beste keuze te komen.

Advies als het gaat om aflossingsblij zijn Aflossingsblij Florius

Aflossingsblij maakt u vrij van schuld aan het einde van de loopt van de hypotheek.

Op welke manier deze blijheid vorm krijgt, is geheel afhankelijk van de situatie, wensen en mogelijkheden.

Er zijn zoveel verschillende opties en zoveel verschillende wensen en situaties dat een advies voor een ieder anders is.

Het voordeel van een advies is dat de hypotheekadviseur naar de persoonlijke situatie kijkt.

De persoonlijke situatie op basis van de financiële mogelijkheden en voorkeuren vormen de basis voor het verstrekken van advies.

De mogelijkheden en onmogelijkheden komen uiteraard aan de orde.

Aflossingsblij check

Adviesgesprek bij aflossingsvrije hypotheek

Het hypotheekadvies om ook aflossingsblij te zijn, heeft betrekking op meerdere aspecten.

Elke persoonlijke en financiële situatie is weer anders.

Het is belangrijk dat u de juiste keuze maakt.

Bijvoorbeeld bij het wel of niet oversluiten van een hypotheek.

Of bij een andere keuze.

Dan hoeft u zich tijdens de hele looptijd geen zorgen meer te maken. Aflossingsblij ABN AMRO

De onafhankelijke hypotheekadviseur bespreekt uiteraard de mogelijkheden en geeft advies over de beste optie.

Tijdens een eerste gesprek komen de volgende zaken aan bod:

 • Werkwijze van de hypotheekadviseur
 • Kosten hypotheekadvies
 • Financiële situatie
 • Plannen voor de toekomst
 • Informatie over afsluiten of oversluiten hypotheek
 • Uitleg over hypotheekvormen
 • Gevolgen bij veranderingen in persoonlijke situatie
 • Fiscale gevolgen

Aflossingsblij blijven

Er zijn meer dan een miljoen huishoudens met aflossingsvrije hypotheekvorm.

Daarvan heeft ongeveer de helft aan het einde van de looptijd te maken met een schuld.

De rente is niet meer fiscaal aftrekbaar, het inkomen is na de looptijd wellicht lager en de rente is misschien hoger.

Dat zijn allemaal struikelblokken voor de toekomst.

Aflossingsblij zijn is een eerste stap die te realiseren is door een onafhankelijk hypotheekadviseur in te schakelen.

Daarna is het een kwestie van aflossingsblij blijven.

Aflossingsblij worden

Adviesrapport van de hypotheekadviseur

Het is heel verstandig om hypotheekadvies in te winnen bij een aflossingsvrije hypotheek.

Er is sprake van een stappenplan dat transparant is en duidelijkheid biedt.

In uw regio is er een hypotheekadviseur beschikbaar die onafhankelijk opereert.

Deze inventariseert uw wensen en kijkt naar de financiële situatie.

Er komt een advies tot stand in een adviesrapport.

Op basis hiervan is er alle ruimte om weloverwogen een keuze te maken.

Bijvoorbeeld met het berekenen van een nieuwe hypotheek.

Akkoord met het hypotheekadvies?aflossingsblij oversluiten

Als u akkoord bent met het hypotheekadvies om aflossingsblij te zijn, volgt er bemiddeling.

Bijvoorbeeld bij de keuze voor het oversluiten van de hypotheek dat gemiddeld zes weken duurt.

 • Intake hypotheekadviseur
 • Inventarisatie wensen
 • Beoordeling financiële situatie
 • Adviesrapport
 • Akkoord = bemiddeling
 • Passeren hypotheek bij notaris
 • Voortaan aflossingsblij

Grote risicogroep

Er is altijd een risicogroep die in de toekomst voor een probleem komt te staan als er nog een schuld openstaat.

Deze groep bestaat ongeveer uit 200.000 huishoudens.

Het is ook bekend dat de aflossingsvrije hypotheek in de periode tussen 2035 en 2038 afloopt bij 700.000 huishoudens.

De maandlasten gaan voor deze groep omhoog als zij niets doen aan de huidige situatie.

De beste oplossing is om mee te gaan in de campagne ´Word aflossingsblij´ van de banken.

Aflossingsblij advies

Bent u nog niet aflossingsblij?

Als u nog niet aflossingsblij bent, is het de hoogste tijd om daar wat aan te doen.

Neem een onafhankelijke hypotheekadviseur in de hand om het probleem aan te pakken.

Het is altijd mogelijk om een oplossing te zoeken die aansluit bij de persoonlijke en financiële situatie.

Zo bent u ook de rest van de looptijd aflossingsblij. Aflossingsblij zijn

Een gericht hypotheekadvies biedt inzicht in de financiële toekomst als het gaat om uw woning.

De maandlasten zijn duidelijk net als de fiscale gevolgen.

Verhuizen om aflossingsblij te zijn

Verhuizen is overigens ook nog een optie om aflossingsblij te zijn.

Dan is het wel belangrijk dat uw huidige hypotheek minder is dan de verkoopprijs.

In dat geval is het mogelijk om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen.

Misschien blijft er nog wel geld over van de overwaarde om mee naar het nieuwe huis te nemen.

Ook als u uw woning gaat verkopen om een nieuw huis te kopen, is het belangrijk om de juiste keuzes te maken.

Neem de tijd om u goed te laten adviseren over de hypotheken.

Pensioen in zicht? Word aflossingsblij

Als het pensioen in zicht is, betekent dat het belangrijk is om snel actie te ondernemen.

Het inkomen daalt na het pensioen.

Bij een lager inkomen na pensionering is het niet prettig als er nog een hypotheekschuld is.

Of dat er hogere maandelijkse lasten komen.

Iedereen heeft natuurlijk de aflossingsblij reclame gezien.

Het is daarom verstandig om tijdig actie te ondernemen als u nog een aflossingsvrije hypotheek hebt en niet omgezet bent.

Aflossingsblij hypotheek

Tijdig oversluiten

Is uw pensioenleeftijd nog wat verder weg? Bent u nog geen 55 jaar?

Dan is het mogelijk verstandig om voor oversluiten te kiezen.

Tot een leeftijd van ongeveer 55 jaar is het vaak niet moeilijk om de aflossingsvrije hypotheek om te zetten.

Voor personen boven de 55 jaar geldt dat banken nog vaak wat moeilijker doen.

Het voordeel van het oversluiten van de hypotheek is dat de looptijd weer op 30 jaar te stellen is.

Zo blijven de maandlasten toch beperkt en bent u aflossingsblij met de nieuwe hypotheek.

AFM maakt zich zorgenaflossingsblije

De Autoriteit Financiële Markten maakt zich zorgen net als De Nederlandsche Bank.

De zorgen uiten zich in de vraag of huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek nog in staat zijn de hypotheeklasten in de toekomst te dragen.

Het is de vrees dat de huishoudens wachten tot het einde van de looptijd.

Pas dan ziet een deel van de huishoudens zich geconfronteerd met de problemen die zich voordoen.

Wie wacht tot het einde van de looptijd weet in elk geval dat het op dat moment lastig is om nog een oplossing te zoeken.

Heeft u hulp nodig? Schrijf u dan gratis bij ons in.

aflossingsblij nederland

Voldoende inkomen aan het einde van de looptijd?

Het is mogelijk dat u aan het einde van de looptijd nog voldoende inkomen heeft om de maandlasten op te brengen.

Dan is er in principe geen probleem.

Het is dan mogelijk om aan het einde van de looptijd weer een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Dat het inkomen lager is aan het einde van de looptijd is overigens ook goed mogelijk. aflosblij

Bijvoorbeeld als het pensioen langzaam in zicht komt.

Dan is het wel nodig om u zorgen te maken over de mogelijkheden die er zijn.

Lager inkomen aan het einde van de looptijd?

De kans bestaat dat u aan het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek niet aflossingsblij bent.

Bijvoorbeeld als u dan AOW ontvangt.

Na de pensioengerechtigde leeftijd daalt het inkomen.

Het is dan te bezien of u nog in staat bent de hypotheeklasten te dragen.

Wilt u weten wat uw financiële opties zijn om aflossingsblij te zijn?

Neem dan contact op met een onafhankelijk hypotheekadviseur uit uw regio om de mogelijkheden te bespreken.

Gratis aflossingsblij advies

Neem het heft in eigen hand om aflossingsblij te zijn.

Neem vandaag nog contact op met een onafhankelijke hypotheekadviseur uit de regio.

Onze hypotheekadviseur komt bij u thuis langs.

Hier vraagt u gratis hypotheekadvies bij ons aan.