Hypotheekrente verwachting 2018-04-18T19:46:12+00:00

Hypotheekrente Verwachting

Wat is de hypotheekrente verwachting? Niemand kan in de toekomst kijken, maar onze ervaren adviseurs houden de ontwikkelingen en prognoses natuurlijk goed in de gaten. Op die manier krijgen we een goed beeld van hoe de rente in 2020 en 2025 er mogelijk uit zal zien. Aan de hand van analyses door de banken en op basis van goede kennis van de financiële markten.

Onder andere de Europese Centrale Bank speelt daarin een belangrijke rol, met het beleid voor de komende jaren en daarna. Wilt u gebruik maken van de laagste rente uit de geschiedenis? Schrijf u dan bij ons in voor een gratis adviesgesprek!

Het blijft altijd een prognose, op basis van de ontwikkeling die er lijkt ingezet. Dat betekent dat het niet met zekerheid te zeggen is hoe de hypotheekrente er over een aantal jaren uit zal zien. Toch is het verstandig om daar goed naar te (laten) kijken.

Bijvoorbeeld om vast te stellen welke looptijd u het best kunt kiezen. Welke hypotheekvorm nu en in de toekomst het best bij u past en hoe de maandlasten zich zullen ontwikkelen. Wilt u ook de laagste maandlasten? Meldt u dan bij ons aan voor een gratis hypotheekafspraak! Dit kunt u doen via het contactformulier.

Ontwikkeling: wat is de verwachting?

De hypotheekrente is doorlopend in ontwikkeling. Eind jaren ’90 en in de jaren daarna liep deze flink op. Veel mensen sloten een hypotheek af en het ging economisch zeer goed. Dat leidde ertoe dat de historie een paar grillige momenten kende. De rente schoot omhoog en een 5 procent per jaar of meer was geen uitzondering. Leer meer over de historie van de hypotheekrente in Nederland.

Dat tarief is nu niet meer voor te stellen, omdat de hypotheekrente na de kredietcrisis uit 2008 enorm omlaag is gedoken. De rente daalde naar 3 procent per jaar, naar 2 procent per jaar en lijkt de bodem volgens sommigen zelfs nog niet te hebben bereikt. Met name net voor de crisis en tijdens de crisis was er niemand die voorspelde dat de rente uiteindelijk zo laag uit zou vallen. Het is daarom lastig om iets te zeggen over de hypotheekrente verwachting, zonder dat er sprake is van enige onzekerheid.
Hypotheekrente verwachting komende jaren

Wat is de hypotheekrente verwachting van de banken?

De economische bureaus van zowel de grootbanken als de andere geldverstrekkers kijken voortdurend goed naar de economische ontwikkelingen. In Nederland, in Europa en over heel de wereld.

Om aan de hand daarvan in te schatten hoe de economieën zich zullen ontwikkelen. Zodra het economisch beter gaat is de kans groot dat de rente weer op zal lopen, terwijl deze daalt in een mindere periode.

Aan de hand daarvan is het mogelijk om een inschatting te maken van de hypotheekrente in 2020 of 2025. Onze adviseurs kunnen helder uitleggen wat dat in uw situatie betekent, om daar de looptijd en zelfs de hypotheekvorm die u kiest op af te kunnen stemmen. Volg onze hypotheekrente verwachting en doe hier uw voordeel mee.

Prognose van de hypotheekrente

Voor een prognose van de hypotheekrente is het daarom verstandig om goed te kijken naar de economische ontwikkelingen. Die van dit moment en de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Aan de hand daarvan valt te verwachten dat de rente zal dalen, hetzelfde blijft of juist gaat stijgen. En het is verstandig om daar rekening mee te houden op het moment dat u een hypotheek afsluit. De periode waarin u de rente vastzet heeft namelijk invloed op de rente die u betaalt, maar ook het risico dat u daarmee loopt.

De banken en geldverstrekkers bieden de mogelijkheid om de rente voor bijvoorbeeld 5, 10, 20 of zelfs 30 jaar vast te zetten. U kiest daarmee voor een bepaalde mate van zekerheid. Bij eventuele rentestijgingen heeft u daar geen last van. Is de hypotheekrente verwachting andersom en lijkt het erop dat deze zal gaan dalen? Dan kunt u daar met een vast tarief helaas niet van profiteren, behalve door de hypotheek over te sluiten of gebruik te maken van rentemiddeling. Hier staat tegenover dat een kortere rente periode risico met zich meebrengt.

Indien de 10-jaarsrente flink stijgt en de rentevaste periode afloopt dient u een nieuwe hogere rente af te sluiten. Het verloop van de rente is op die manier van invloed op de maandlasten die u betaalt. Let op: soms bieden banken u niet de mogelijkheid om een (zeer) korte rentevaste periode te kiezen. Zij vereisen zekerheid voor uw situatie, om te grote schommelingen in de maandlasten te voorkomen. De bank vereist dan bijvoorbeeld een rentevaste periode van 10 jaar of langer.Hypotheekrente verwachting en variabele rente

Wat doet de rente in 2020 en 2025?

Hoe de hypotheekrente ontwikkeling er in Nederland uit zal zien valt wel in te schatten, maar niet met zekerheid te voorspellen. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe hoog de rente in 2020 of in 2025 zal zijn.

Toch is het wel mogelijk om samen met u goed te kijken naar de huidige ontwikkelingen. Net als naar het risico dat u wilt en kan lopen. En naar de hypotheeklasten die u kunt verwachten op basis van een hypotheekrente en de rentevaste periode.

Onze adviseurs houden het hypotheekrente nieuws scherp in de gaten. Ze zorgen er daarmee voor dat ze op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en steeds kijken naar de effecten voor de toekomst. Om de verwachting van de hypotheekrente in te kunnen schatten.

Op basis van de historie en het verloop, net als aan de hand van wereldwijde veranderingen. Of Europese invloeden, bijvoorbeeld op het moment dat de Centrale Bank besluit om een stimuleringspakket in te zetten om de rente op de kapitaalmarkten te drukken. Benieuwd naar de hypotheekrente in 2020 en 2025, om daar uw keuze voor een hypotheek en de rente vaste periode op af te stemmen?

Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek en kunnen u uitleggen wat de verwachtingen voor de komende (tientallen) jaren zijn. Aan de hand daarvan heeft u de kans om een lange rentevaste periode af te sluiten met veel zekerheid. Of iets meer risico te nemen en mogelijk te profiteren van een hypotheekrente die (nog verder) daalt.