Lineaire hypotheek 2022

Een complete uitleg over de lineaire hypotheek.

Met ingang van 1 januari 2013 heeft de overheid de regels om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek aangescherpt.

Hypotheekrente is vanaf dat moment alleen aftrekbaar indien u uw lening volgens een annuïtair aflossingsschema binnen 30 jaar volledig aflost.

De lineaire en annuïtaire hypotheek zijn de enige twee hypotheekvormen die hier aan voldoen.

Gezien de lage maandlasten in de beginperiode kiezen voornamelijk starters meestal voor annuïteiten.

De maandlasten van een lineaire hypotheek liggen in die beginperiode namelijk hoger.

Schrijf je in voor gratis hypotheekadvies.

Hoe werkt een lineaire hypotheek berekenen?

Kijkend naar de gehele looptijd van een hypotheek, dan is lineair wel het voordeligste.

Uw schuld wordt relatief snel afgelost waardoor u weer minder risico loopt op een restschuld.

Lineaire hypotheek

Voldoende argumenten en de moeite waard om een hypotheekadviseur van Advies Nederland uw huidige én toekomstige maandlasten te laten berekenen.

Wat is lineair of annuïtair?

Maak hiervoor een kosteloze en vrijblijvende afspraak met één van onze hypotheekadviseurs!

Hij kan naar aanleiding van uw wensen bepalen welke hypotheekvorm het beste bij u aansluit.

Wat is een lineaire hypotheek?

Bij een lineaire hypotheek bestaat uw maandlast voor een deel uit aflossing en een deel hypotheekrente.

Het (vaste) deel aflossing is zo berekend dat u aan het eind van de afgesloten looptijd uw hypotheekschuld volledig heeft afgelost.

Hoe werkt de aflossing?

Dit deel blijft dan ook gedurende de gehele looptijd gelijk.

Over uw totale schuld betaalt u maandelijks het deel fiscaal aftrekbare hypotheekrente.

Gezien uw schuld maandelijks afneemt, gaat u maandelijks steeds minder hypotheekrente betalen.

De maandlasten zullen geleidelijk dalen

Met als gevolg dat uw maandlast gedurende de looptijd gaat dalen.

Samengevat: in het begin van de looptijd hoge maandlasten en aan het eind van de looptijd lagere maandlasten.

Kun je een lineaire hypotheek extra aflossen?

Ja dat kan zeker. Laat onze adviseur berekenen wat dit voor u betekend.

Hierdoor weet u precies welke mogelijkheden er zijn.

Voor wie een lineaire hypotheek?

Heeft u voldoende financiële ruimte om de hoge maandlasten in het begin te kunnen betalen?

Wilt u zonder risico’s aflossen en snel van uw hypotheekschuld af zijn?

Heeft u eigen vermogen waarmee u een lagere hypotheek met lagere maandlasten kunt afsluiten?

Is uw inkomen zodanig, dat de hoge maandlast in het begin geen enkel financieel probleem oplevert?

Heeft u plannen om ooit minder te gaan werken of vervroegd met pensioen?

Allemaal persoonlijke factoren die meespelen bij de beslissing of een lineaire hypotheek wel of niet voor u financieel aantrekkelijk en verstandig is.

Daarnaast blijven natuurlijk de volgende kenmerken staan: Voor wie een lineaire hypotheek

 • Hoge maandlasten in het begin, lage maandlasten aan het eind.
 • U komt in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
 • Uw hypotheekschuld is aan het eind van de looptijd volledig afgelost.

Conclusie: van groot belang, een inventarisatie van uw huidige en toekomstige situatie plus wensen.

Vraag een vrijblijvend advies aan!

Extra aflossen lineaire hypotheek

Binnen de voorwaarden van uw geldverstrekker mag u tussentijds extra aflossen bij een lineaire hypotheek.

Over het algemeen is dat pas mogelijk wanneer u de helft van de hypotheek heeft afgelost.

Met andere woorden als u op de helft van de afgesloten looptijd bent

U mag, afhankelijk van de voorwaarden een x percentage boetevrij aflossen.

Dit percentage ligt meestal tussen de 10 à 20 procent van het totale hypotheekbedrag per jaar.

Hoe werkt lineair aflossen?

Wilt u meer hypotheek aflossen dan kan het voorkomen dat u wel een boete moet betalen.

Er is een maandelijks vast bedrag afgesproken en als dat vaste bedrag door extra af te lossen lager wordt, dan ontvangt uw geldverstrekker minder rente.

Ook dit is weer afhankelijk van de voorwaarden van uw geldverstrekker

Extra aflossen heeft tot gevolg lagere maandlasten, zowel het aflossings- als rentedeel wordt verlaagd.

Check het extra aflossen altijd goed in de hypotheekvoorwaarden.

Wat is beter een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek?

Het ligt echt aan uw wensen. Denk bijvoorbeeld aan de manier van aflossen.

Zo zijn er nog drie punten. Wilt u meer weten?

Schrijf u dan bij ons in voor een gratis adviesgesprek.

Oversluiten naar lineaire hypotheek

Er zijn vele situaties op te noemen waardoor u uw huidige hypotheek graag wilt oversluiten.

De lage rentestand, u zoekt een goedkopere hypotheekvorm, de starre voorwaarden.

Misschien heeft u een woekerpolis of bent u gewoon niet tevreden over uw keuze van een aantal jaar geleden.

Door het oversluiten van uw hypotheek, lost u uw huidige hypotheek af met de nieuwe hypotheek.

Dat kan gunstig zijn maar is geen gouden regel!

Het is niet altijd verstandig om uw hypotheek over te sluiten.

Het oversluiten van een hypotheek kost altijd geld.

Heeft u een variabele rente of loopt uw rentevaste periode binnenkort af?

Dan betaalt u geen omzettingskosten.

U betaalt wel opnieuw de NHG- advies- taxatie- en notariskosten.

Afhankelijk van uw situatie is de lineaire hypotheek misschien wel de meest geschikte hypotheekvorm voor u!

Maak hiervoor een kosteloze en vrijblijvende adviesafspraak met één van onze adviseurs.

Lineaire hypotheek versus annuïteiten hypotheek

Het kan niet vaak genoeg worden genoemd, een keuze qua hypotheekvorm hangt af van uw huidige en toekomstige persoonlijke/financiële situatie plus wensen.

Wilt u in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek?

Dan kunt u alleen kiezen tussen de lineaire- of annuïteitenhypotheek.

Bekijk de verschillen en overeenkomsten:

Lineaire Lineaire

 • Wie: iedereen die de hoge maandlasten in het begin kan betalen.
 • Snelheid aflossen: halverwege 50% afgelost.
 • Restschuld: weinig kans.
 • Veilige hypotheekvorm.
 • Goedkoopste optie: u betaalt minder rente gedurende de gehele looptijd.
 • Maandlast lineaire hypotheek:
  • Vaste maandlast.
  • Deel (vaste) aflossing en deel rente.
  • Bruto en netto maanlast daalt.
  • Bij aanvang hoog.
  • Direct aflossen.
  • Gevolg hoge maandlast -> een lagere hypotheek.

Annuïteiten

 • Wie: starters
 • Snelheid aflossen: langzaam, halverwege 39% afgelost.
 • Restschuld: kans bestaat.
 • Redelijk veilige hypotheekvorm.
 • Maandlast:
  • Vaste maandlast.
  • Deel aflossing en deel rente.
  • Bij aanvang laag.
  • Bij aanvang grootste deel rente, eind voornamelijk aflossing.
  • Netto lasten nemen maandelijks toe.

Lineaire hypotheek en de fiscus

Een belangrijk voordeel van een lineaire hypotheek is het feit dat u in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.

Het deel hypotheekrente van uw maandlast is aftrekbaar van de belasting.

Dit bedrag wordt gedurende de looptijd wel steeds minder

Uw totale hypotheekschuld neemt af en u gaat dus steeds minder hypotheekrente betalen (zie ook de alinea maandlast).

Uw belastingvoordeel neemt hierdoor gedurende de looptijd af.

Hoeveel belastingvoordeel u krijgt is afhankelijk van uw inkomen

Hypotheekrente trekt u af van het bovenste deel van uw inkomen.

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de belasting die u hierover moet betalen en hoe meer voordeel bij hypotheekrenteaftrek.

Kenmerken lineaire hypotheek Kenmerken lineaire hypotheek

Voor de duidelijkheid, alle kenmerken van een lineaire hypotheek even kort onder elkaar:

 • Een hypotheek met een vaste einddatum.
 • Een vaste maandlast gedurende de looptijd.
 • Bruto maandlast (aflossing en rente) hoog in het begin en laag op het eind.
 • Deel rente van de maandlast daalt gedurende de looptijd.
 • Gedurende de looptijd steeds minder hypotheekrenteaftrek.
 • Wijziging van rentepercentage -> wijziging van maandlasten.
 • Bruto en netto maandlast daalt gedurende de looptijd.
 • Zekerheid: hypotheek is volledig afgelost aan het einde van de looptijd.
 • Vrij in keuze overlijdensrisicoverzekering.

De voordelen van een lineaire hypotheek

 • U komt in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
 • De zekerheid, dat de gehele hypotheekschuld aan het eind van de looptijd is afgelost,
 • Geen restschuld, de hypotheekschuld wordt volledig afbetaald.
 • Een lineaire hypotheek is een eenvoudige en heldere hypotheekvorm. Dit maakt het met elkaar vergelijken van de diverse geldverstrekkers gemakkelijker.
 • Gedurende de afgesloten looptijd neemt uw maandlast af. Dit kan een voordeel zijn indien u de wens heeft om bijvoorbeeld: in de toekomst minder te gaan werken of vervroegd met pensioen te gaan.
 • Vergeleken met een annuïteitenhypotheek ligt de rentelast over de gehele looptijd van de hypotheek in zijn totaliteit lager. Dit is het gevolg van het feit dat u gelijk vanaf de eerste maand gaat aflossen en uw hypotheekschuld maandelijks lager wordt. Dus ook het rentebedrag wat u moet betalen over uw hypotheekschuld daalt mee.

De nadelen van een lineaire hypotheek

 • Vergeleken met andere hypotheekvormen is de lineaire hypotheek met name in de eerste jaren veel duurder.
 • Vanwege de hoge maandlasten in het begin is deze hypotheekvorm vaak niet geschikt of aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt.
 • Het fiscale voordeel daalt, gevolg van het feit dat u ieder jaar minder hypotheekrente hoeft te betalen.
 • Vergeleken met andere hypotheekvormen is er minder hypotheekrenteaftrek mogelijk. Het rentebedrag daalt maandelijks gezien u direct begint met aflossen.
 • Deze hypotheekvorm wordt niet door alle geldverstrekkers aangeboden.
 • De hypotheekschuld is aan het einde van de looptijd helemaal afgelost. De kans bestaat dat u bij verkoop van uw woning met de bijleenregeling te maken krijgt. Dat wil zeggen: u moet de overwaarde van uw oude woning dan gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe woning.
 • Door de hoge maandlasten gedurende de eerste jaren, is de maximale hypotheek die u kunt krijgen vaak lager dan bij andere hypotheekvormen.

Kosteloos advies annuïteiten of een lineaire hypotheek?

Er komt misschien veel op u af!

Het vinden van uw droomhuis was al spannend maar nu helemaal.

Is een lineaire hypotheek wel de juiste keuze?

Welke looptijd is verstandig en welke rente?

Al die verschillende hypotheekvoorwaarden, wat zijn de gevolgen als u nog een keer gaat verhuizen of extra wilt aflossen?

Hoe ziet uw persoonlijke en financiële situatie er op dit moment uit?

Wat zijn uw huidige en toekomstige wensen?

Vele vragen en bij het afsluiten van een hypotheek moet u eigenlijk iedere vraag kunnen beantwoorden.

Advies Nederland kan u hier kosteloos en vrijblijvend in adviseren en begeleiden.

Maak gebruik van ons aanbod, dit is een keuze waar u straks 30 jaar maandelijks mee wordt geconfronteerd!

Meldt u aan via het aanmeldformulier rechts op deze website

Onze adviseur neemt direct contact met u op om een afspraak te maken voor een adviesgesprek.