Hypotheekvormen2018-07-01T20:44:00+00:00

Hypotheekvormen

In het verleden waren er een paar dure en risicovolle hypotheekvormen. Elke voorbeelden hiervan zijn de aflossingsvrije en beleggingshypotheek. Gelukkig kan het tegenwoordig anders! Er zijn een paar nieuwe hypotheek soorten bij gekomen.

Deze kennen voordelen die elke huiseigenaar zou moeten weten. In dit blog nemen wij alle kenmerken van de nieuwkomers door. Ik heb het natuurlijk over de annuïteiten en lineaire hypotheek. 

Welke hypotheekvorm past bij mij? Wij zoeken het voor je uit. Schrijf je gelijk in voor een gratis adviesgesprek!

Fiscale regels hypotheekvormen

Bij uw uiteindelijke keuze spelen de fiscale regels een belangrijke rol. Enkele jaren geleden heeft de overheid de renteaftrek regels gewijzigd. Vanaf dat moment moet u voldoen aan de aflossingsverplichting. Dat houdt het volgende in:Hypotheekvorm wijzigen

 • De lening moet binnen een vastgestelde periode worden afgelost.
 • U moet jaarlijks een minimum gedrag aflossen.

Om de hypotheekrente te mogen aftrekken moet u in de volgende situaties voldoen aan de aflossingsverplichting:

 • Wanneer u vanaf 2013 voor het eerst een hypotheek afsluit.
 • U verhoogt uw lopende hypotheek afgesloten voor 31 december 2012. De aflossingsverplichting geldt alleen voor het extra bedrag dat u leent.

De hypotheekvormen die voldoen aan de aflossingsverplichting zijn: de annuïtaire en lineaire hypotheek. Voorwaarden:

 • U lost in maximaal 30 jaar de lening af.
 • De overeenkomst vermeldt: de einddatum waarop de lening is afgelost en met welk vast bedrag u aflost.

U bent zelf verantwoordelijk of u voldoet aan de aflossingsverplichting. Maar welke hypotheekvorm is het beste van allemaal? Het is afhankelijk van uw hypotheekwensen.

Op welke manier wilt u aflossen? En hoe belangrijk vindt u de maandlasten? Al deze punten zal onze hypotheekadviseur met u doornemen in een vrijblijvend gesprek. Meldt u hiervoor aan. Fiscale regels hypotheekvormen

Wat is van invloed op uw keuze qua hypotheekvormen?

Staar u niet blind op alleen de lage rentestand van dit moment. Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op uw uiteindelijke keuze. Al deze factoren bepalen gezamenlijk wat voor u de meest geschikte hypotheekvorm is. Denk hierbij aan het volgende:

 • Uw huidige en toekomstige financiële situatie.
 • Persoonlijke wensen voor nu én voor in de toekomst.
 • Uw persoonlijkheid, kiest u voor zekerheid of houdt u van wat spanning?
 • Bent u een starter, wilt u uw hypotheek oversluiten? Of is uw hypotheek aan verbetering toe?
 • Heeft u een beleggingsverzekering/woekerpolis?
 • De hypotheekvoorwaarden, uw rechten en plichten. Denk hierbij aan: boeterente, vervroegd aflossen, kunt u de hypotheekrente meenemen?

Maak een kosteloze afspraak met onze hypotheekadviseur. Uw persoonlijke gegevens worden geïnventariseerd en geanalyseerd. Vanuit deze analyse worden alle hypotheekvormen met elkaar vergeleken. 

U ontvangt een gratis hypotheekadvies met de meest geschikte en voordeligste hypotheekvorm. Wij vergelijk de hypotheekvormen van alle banken zoals ING, Florius en Rabobank onafhankelijk!

Hypotheekvormen: annuïtaire hypotheek 

Een eenvoudige hypotheekvorm. Van alle hypotheekvormen de meest geschikte voor Starters. Het bruto maandbedrag staat vast voor de afgesproken rentevaste periode. 

Het maandbedrag bestaat voor een deel uit aflossing en een deel uit rente. Gedurende de afgesproken looptijd wijzigt de verhouding tussen het deel aflossing en deel rente. Uw netto maandlasten nemen maandelijks toe.Hypotheekvormen annuïtaire hypotheek

In het begin betaalt u veel rente en lost u weinig af. Gedurende de looptijd gaat u steeds meer aflossen en minder rente betalen.

Dit betekent lage netto lasten in het begin. De reden waarom deze hypotheekvorm zo aantrekkelijk is voor Starters op de woningmarkt.

Lees meer over de voordelen en nadelen van een annuïteitenhypotheek.

Samengevat:

 • Een eenvoudige hypotheekvorm.
 • Geschikt voor Starters op de woningmarkt.
 • Aan het einde zal de hypotheekschuld gegarandeerd afgelost zijn.
 • Vaste bruto maandlasten gedurende de afgesloten rentevaste periode.
 • Uw netto maandlasten stijgen maandelijks. Gevolg van de verhouding tussen aflos en rente. Uw fiscale voordeel neemt maandelijks af.

Hypotheekvormen: Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is een veilige en eenvoudige hypotheekvorm. Ook de lineaire hypotheek is een hypotheekvorm die voldoet aan de aflossingsverplichting. Uiteraard uitgaande van een afgesloten looptijd van maximaal 30 jaar. 

Dit betekent dat u in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Uw maandlast bestaat voor een deel uit aflossing en een deel rente. Maandelijks betaalt u 1/360 deel van uw hypotheekschuld af. 

Uw hypotheekschuld daalt dus per direct en uw rentelasten nemen af. Dit betekent hoge maandlasten in de beginperiode. U heeft de garantie dat uw hypotheekschuld aan het einde van de looptijd is afgelost.

Samengevat:

 • Een veilige en eenvoudige hypotheekvorm.
 • De hypotheekschuld zal gegarandeerd afgelost zijn.
 • De hypotheekschuld daalt maandelijks.
 • Uw netto maandlasten dalen maandelijks.
 • De totale rentelasten liggen lager dan bij andere hypotheekvormen.
 • Uw maandlasten in het begin zijn hoog.
 • Minder renteaftrek gedurende de looptijd.

Hypotheekvormen: Starters- en combinatie hypotheekHypotheekvormen Lineaire hypotheek

Voor alle starters is er goed nieuws! De starterslening is aangepast en blijft hierdoor ook na 31 december 2016 bestaan.

Aan de starterslening is de combinatielening toegevoegd. U kunt hierdoor op een verantwoorde wijze iets meer lenen. 

Misschien net dat beetje extra om toch uw eerste droomhuis te kunnen kopen. Deze creatieve oplossing voldoet volledig aan de verplichte aflossingseis.

Daardoor komt u in aanmerking voor renteaftrek. Vanuit de combinatielening wordt namelijk die eerste 3 jaar de aflossing betaald.  

Na 3 jaar begint u dus pas zelf met aflossen. Wilt u alle soorten hypotheken uitleg ontvangen? Neem contact met ons op.

Samengevat:

 • Een hypotheekvorm voor Starters op de woningmarkt.
 • Aan het einde van de looptijd is uw hypotheekschuld gegarandeerd afgelost.
 • U komt in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
 • Eerste drie jaar maandlastvrij.
 • De lening is fiscaal aftrekbaar. 

Hypotheekvormen: Aflossingsvrije hypotheek 

De naam zegt het al, u betaalt maandelijks rente en u bent niet verplicht om af te lossen. Dit betekent dat u niet automatisch vermogen opbouwt om uw hypotheekschuld mee af te lossen.

Lost u niets af, dan blijft de gehele looptijd uw schuld even hoog. Aan het einde van de looptijd moet u de hypotheekschuld wel betalen. Heeft u deze hypotheekvorm afgesloten voor 2013?

Dan heeft deze vorm vergeleken met andere hypotheekvormen relatief de laagste maandlasten. Gevolg van het feit dat u maandelijks alleen rente betaald en die rente is fiscaal aftrekbaar.

Pas na 30 jaar heeft u geen recht meer op hypotheekrente aftrek. Omschrijving van de aflossingsvrije hypotheekHypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek

 • Lage maandlasten.
 • U bouwt geen vermogen op.
 • Geen zekerheid aflossen hypotheekschuld.
 • Zelf initiatief nemen om vermogen op te bouwen of extra af te lossen.
 • Hypotheken afgesloten voor 2013, maximale hypotheekrente aftrek.
 • Na 30 jaar geen recht op hypotheekrente aftrek.
 • Risicovol: restschuld. 

Hypotheekvormen: Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is combinatiehypotheek. U leent en spaart. Dat betekent indien de hypotheekrente wijzigt, de spaarrente ook wijzigt. Hierdoor zijn de maandlasten van een spaarhypotheek vrij stabiel.

De rente op het gespaarde is net zo hoog als de hypotheekrente die u betaalt. In vergelijking met andere hypotheekvormen is dit geen flexibele vorm. In de meeste spaarhypotheken zit ook een verplichte overlijdensrisicoverzekering. 

Met een, na 2013 afgesloten spaarhypotheek komt u niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. U voldoet namelijk niet aan de aflossingsverplichting:

 • Zekerheid, de hypotheekschuld kan volledig worden afgelost.
 • Hypotheken afgesloten voor 2013: optimaal voordeel hypotheekrente aftrek.
 • Hypotheken erna: geen hypotheekrente aftrek.
 • Redelijk stabiele maandlasten
 • Belastingvrij sparen.
 • Geen flexibele hypotheekvorm.
 • Hypotheekrente ligt over het algemeen hoger vergeleken met andere vormen.
 • Spaarvermogen zal nooit hoger worden dan de hypotheekschuld.
 • Verplichte overlijdensrisicoverzekering.

Hypotheekvormen: Bankspaarhypotheek

Met een bankspaarhypotheek spaart of belegt u via een gekoppelde bankspaarrekening. Met andere woorden: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of de Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW).

Kiest u voor sparen dan is de rentevergoeding op uw spaarrekening even hoog als de hypotheekrente. Kiest u voor beleggen? Dan is de hoogte van uw eindkapitaal onzeker. Qua voorwaarden en rendement lijkt de bankspaarhypotheek op de spaarhypotheek.

Verschil: in deze hypotheekvorm zit geen verplichte overlijdensrisicoverzekering. Heeft u een bankhypotheek afgesloten na 1 januari 2013? Dan heeft u één van de hypotheekvormen die niet voldoet aan de aflossingsverplichting. Omschrijving van de hypotheekvorm:Hypotheekvormen Bankspaarhypotheek

 • Bij sparen is het rendement gelijk aan de hypotheekrente. Uw eindkapitaal is gegarandeerd.
 • Bij beleggen kan het eindkapitaal hoger maar ook lager uitvallen.
 • Afgesloten voor 1 januari 2013: rente fiscaal aftrekbaar. Daarna afgesloten: rente niet aftrekbaar.
 • Sparen is belastingvrij.
 • Maanlasten redelijk stabiel.
 • Gebonden aan fiscale regels.
 • Niet flexibel qua geldverstrekker.
 • Risico van beleggen.

Hypotheekvormen: Beleggingshypotheek

Een populaire hypotheekvorm in de jaren ’90 tot 2008. In die periode zijn er duizenden beleggingshypotheken afgesloten. Hypotheken waar men vermogen opbouwt door te beleggen. Rond 1995 is er veel kritiek ontstaan op deze hypotheekvorm. 

Het begrip woekerpolis kreeg landelijke bekendheid! Voornamelijk door de te hoge kosten, waardoor er minder van de premie overblijft om te beleggen. Daarnaast ook nog het risicovolle beleggen. 

Met als resultaat: het eindvermogen valt vaak lager uit dan vooraf was voorgespiegeld. Een beleggingshypotheek is één van de meest complexe hypotheekvormen. Een vorm waarbij diverse producten aan elkaar worden gekoppeld en onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Deze hypotheekvorm is zo complex dat vele consumenten niet begrijpen wat de mogelijkheden en risico’s zijn. Heeft u ooit een beleggingshypotheek afgesloten? Twijfelt u of u misschien een woekerpolis heeft?

Maak zo snel mogelijk een afspraak met Advies Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwoekeren van woekerpolissen! Je hypotheekvorm online wijzigen via Advies Nederland is niet alleen simpel maar ook erg goedkoop.

Maak gebruik van deze nieuwe mogelijkheid.

Verschillende soorten hypotheekvormen

U heeft op deze pagina kunnen lezen dat er vele hypotheekvormen zijn. Iedere vorm heeft zijn voor-en nadelen. Iedere keuze is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Voor nu maar ook voor in de toekomst. 

Bent u een Starter op de woningmarkt? Wilt u uw hypotheekvorm wijzigen of verbeteren? Heeft u een woekerpolis? Kies voor zekerheid en maak een vrijblijvende afspraak met één van de hypotheekadviseurs van Advies Nederland. 

Tijdens het vrijblijvende en kosteloze adviesgesprek ontvangt u een advies op maat! Een passend advies waar wij u financieel blij mee gaan maken. Wacht niet langer en neem contact met ons op via het aanmeldformulier rechts op deze pagina!