Waarom is een beleggingshypotheek zo slecht?

De beleggingshypotheek zoals wij hem vroeger kende wordt meestal gezien als een woekerhypotheek.

Schrijf u daarom in voor een gratis hypotheekadvies bij u thuis.

Wat zijn de beleggingshypotheek voordelen?

 • U bepaalt zelf hoe de premie wordt belegd aan de hand van het risico dat u wilt nemen;
 • Is uw hypotheek voor 1 januari 2013 afgesloten dan profiteert u van maximale hypotheekrenteaftrek;Advies beleggingshypotheek
 • Een beurs stijging! Gevolg kan zijn dat uw beleggingen veel opleveren en het uiteindelijke opgebouwde kapitaal hoger is dan nodig voor het aflossen van uw hypotheekschuld;
 • Zolang de rente van uw hypotheek niet wijzigt zijn uw maandlasten constant;
 • Flexibel, tussentijds kunt u veranderen van hypotheekverstrekker en uw beleggingen meenemen;
 • Overlijdensrisicodekking is inbegrepen en eventueel los aan te vullen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft!

Zijn er ook beleggingshypotheek nadelen?

 • Het rendement op uw beleggingen kan worden gedrukt door de doorlopende en vaste (onzichtbare) kosten. Die onzichtbare kosten zijn in uw offerte niet te zien;
 • Een risico en onzekerheid over het rendement en eindkapitaal. Er bestaat een mogelijkheid dat u blijft zitten met een restschuld na de looptijd van dertig jaar. Het eindkapitaal is niet gegarandeerd;
 • Door de huidige belastingregels weinig flexibiliteit;
 • De verplichte en bij de verzekering inbegrepen overlijdensrisicodekking is meestal erg duur;
 • Starters kunnen deze hypotheekvorm niet afsluiten;
 • Spanning en stress door de altijd schommelende beurskoersen;Beleggingshypotheek

Is een beleggingshypotheek slecht?

Zeker sinds consumentenprogramma’s inzicht geven in de mogelijke alternatieve.

Het is natuurlijk logisch dat consumenten dan opzoek gaan naar antwoorden.

Het bezitten van een verouderde beleggingshypotheek is dan ook doodzonde.

Zelfs als je voorkeur uitgaat naar beleggen dan moeten er wijzigingen aangemaakt worden.

Kosten beleggingshypotheek uitzonderlijk hoog

Voornamelijk in de kostenstructuur van uw bestaande hypotheek zijn er verbeteringen mogelijk.

Ook zien wij steeds meer woningbezitters kiezen voor veiligheid.

Denk bijvoorbeeld aan de annuïteitenhypotheek.

Hoe werkt een beleggingshypotheek oversluiten?

Onze adviseur Erwin zal in dit artikel uitleg geven over de meest besproken hypotheekvorm van Nederland, de riskante beleggingshypotheek!

Vindt u het fijner om persoonlijk geholpen te worden.

U kunt namelijk een persoonlijk gesprek aanvragen via het contactformulier.

Wat is een beleggingshypotheek?

Houdt u van risico’s? Misschien is een beleggingshypotheek voor u dan de juiste keuze.

De naam geeft het al aan, tijdens de looptijd van de hypotheek lost u niets af maar via beleggingen spaart u voor de aflossing.

Maandelijks belegt u uw premie in een beleggingsverzekering om zo gedurende de looptijd van 30 jaar vermogen op te bouwen om uw hypotheek aan het einde af te lossen.

Is een beleggingshypotheek box 3 of box 1?

Wat is een beleggingshypotheek

Omdat u belegt, is er geen zekerheid over de hoogte van het eindkapitaal, het kan hoger maar ook lager uitvallen dan verwacht.

Heeft u enkele jaren geleden een hypotheek afgesloten dan profiteert u maximaal van de hypotheekrente aftrek regeling.

Ontdek ook de waarheid over de kapitaalverzekering eigen woning.

Wanneer zijn de beleggingshypotheek voorwaarden veranderd?

Hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten profiteren niet van deze regeling, alleen indien u lineair of annuïtair aflost kan de hypotheekrente worden afgetrokken.

U bepaalt zelf in welke beleggingsfondsen u belegt, u kunt zowel beleggen in aandelenfondsen als in obligaties.

Wilt u een beleggingshypotheek aflossen of omzetten?

Laat u dan goed informeren.

Maandlasten beleggingshypotheek

Uw maandlasten bestaan uit de hypotheekrente en een premie-inleg in de beleggingsverzekering.

De premie-inleg wordt belegd in beleggingsfondsen en dat kunnen aandelenfondsen of obligaties zijn.

beleggingshypotheek afsluitenMaandelijks betaalt u dus hypotheekrente die wordt bepaald door de hypotheekverstrekker.

Welke beleggingshypotheek kosten zijn er nog meer?

Daarnaast betaalt u premie voor de verplichte overlijdensrisicoverzekering.

Gedurende de looptijd lost u dus niets af.

Er ontstaat dus een restschuld op de hypotheek

Na 30 jaar wordt het opgebouwde vermogen in de verzekering gebruikt om uw beleggingshypotheek mee af te lossen.

Is een beleggingshypotheek gevaarlijk?

Beleggen is altijd risicovol gezien u afhankelijk bent van de grillen van de beurs.

U heeft dan ook niet de garantie dat u aan het einde van de looptijd uw hypotheekschuld kan aflossen.

Een hypotheekvorm veranderen zal direct positieve invloed hebben op uw financiële situatie.

Beleggingshypotheek huis verkopen kan dat?

Het kan zeker!

Toch kunnen wij u op een beter manier afhelpen van deze risicovolle hypotheekvorm.

Geeft u direct bij ons op voor een adviesgesprek.

Overlijdensriscoverzekering beleggingshypotheek

Bij het afsluiten van een beleggingshypotheek eist de hypotheekverstrekker bijna altijd dat u ook een overlijdensrisicoverzekering afsluit.

Een verzekering die het risico op eerder overlijden dekt.

Bij overlijden van u of uw partner wordt met het op dat moment opgebouwde kapitaal of met een vooraf afgesproken bedrag de hypotheek afgelost.

De hoogte van een dergelijke verzekering verschilt per beleggingsverzekering, laat u dan ook door een goede hypotheekadviseur voorlichten.

Oversluitvoordelen van een beleggingshypotheek berekenen

Bij Advies Nederland kunnen wij de beleggingshypotheek berekenen en vergelijken met andere hypotheekvormen.

Daarbij geven wij onafhankelijk advies op maat.

Niets zo veranderlijk als uw persoonlijke situatie, het is dan ook van belang dat u tijdens de looptijd eventuele veranderingen kunt aanpassen.

Denk hierbij aan de volgende punten:

 • Is de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering te wijzigen gedurende de looptijd?
 • Is het aantal verzekerden tijdens de looptijd aan te passen?
 • Wat is de hoogte van de minimale overlijdensrisicoverzekering?
 • Wordt na de eerste premiestorting de premie voor de orv aangepast?

Risico’s van het beleggen

Er bestaat ook een zeer risicovolle vorm van een beleggingshypotheek waarbij u tussentijds wel aan het opgebouwde kapitaal kunt komen.

BeleggingshypotheekUitgangspunt is echter wel dat de beleggingen het zo goed doen dat er ruimte ontstaat om tussentijds geld op te nemen om uw maandlasten te kunnen drukken.

Kapitaalopbouw beleggingshypotheek

En dat er toch nog voldoende kapitaal wordt opgebouwd om aan het einde van de looptijd uw volledige hypotheek af te lossen.

Zoals al eerder is aangegeven, dit is een zeer risicovolle vorm.

Stel dat de koersen tegenvallen dan kunt u tussentijds minder opnemen en zijn uw maandlasten ineens veel hoger dan verwacht!

Woekerpolis aan de beleggingshypotheek

Het komt vaak voor dat aan een beleggingshypotheek een woekerpolis is gekoppeld.

Veel mensen hebben helaas een woekerpolis zonder het zelf te weten.

Een woekerpolis is een verzekering of spaarproduct waarbij met de premie wordt belegd met als doel bijvoorbeeld het aflossen van de hypotheek.

beleggingshypotheek huis verkopen

Kostenstructuur beleggingshypotheek

Bij een woekerpolis wordt door de hoge kosten en vele oneerlijke trucjes het vooraf beloofde eindkapitaal meestal niet bereikt.

In het ergste geval kan het zelfs voorkomen dat u moet bijbetalen!

Heeft u in de jaren ’90 tot 2008 een beleggingsverzekering afgesloten?

Check dan in dit overzicht van Consumentenprogramma of uw polis erbij staat.

Tips en tricks voor het ontwoekeren van een beleggingshypotheek

Staat uw polis niet in het overzicht, dat betekent niet dat u geen woekerpolissen heeft maar kan het zijn dat uw polis bij een andere maatschappij is ondergebracht.

Het is dus van groot belang om te checken of u een woekerpolis heeft en zo ja, wat de mogelijke alternatieven zijn!

Soorten beleggingshypotheken

Er bestaan diverse beleggingshypotheken waarbij het verschil zit in de wijze van beleggen.

Op deze site wordt de beleggingshypotheek waarbij men de premie investeert in beleggingsfondsen besproken. beleggingshypotheek berekenen

Meestal is het afsluiten van een overlijdensverzekering hierbij een eis van de hypotheekverstrekker.

De andere hypotheekvorm wordt niet in aandelen belegd, maar sluit u een kapitaalverzekering af en wordt uw premie belegd.

Deze vorm wordt een levenhypotheek genoemd

Voor beide hypotheekvormen geldt dat het om beleggen gaat en u dus altijd afhankelijk bent van de grillen van de beurs.

In het meest positieve heeft u gedurende de looptijd van 30 jaar voldoende vermogen opgebouwd om uw hypotheekschuld af te lossen.

Wat als dit niet zo is?

In het negatieve geval hebben uw beleggingen onvoldoende opgeleverd en kan het gebeuren dat u met een restschuld blijft zitten.

Bij beide hypotheekvormen betaalt u maandelijks een bedrag bestaande uit premie en rente en bestaat de hypotheek uit een aflossingsvrije lening en kapitaalopbouw.

De voor- en nadelen

Beleggen is en zal altijd onvoorspelbaar blijven! Dat maakt dat een van de nadelen van de beleggingshypotheek is, het risico wat u loopt.

Voordelen beleggingshypotheek

Het beste kunt u een andere hypotheekvorm kiezen.

U kunt met een restschuld blijven zitten bij tegenvallende resultaten en heeft u na 30 jaar nog een hypotheekschuld dan is die rente niet meer aftrekbaar.

Hoe voorkom je eventuele risico’s?

Vooraf wordt altijd een persoonlijk risicoprofiel opgesteld waarin wordt vastgelegd welke mate van risico u wilt lopen wordt.

Maar het feit dat beleggen altijd risicovol is, blijft bestaan!

Een voordeel is wel de flexibiliteit en vrijheid die deze hypotheekvorm biedt.

Wat als je wel wilt beleggen?

Er worden vele beleggingsfondsen met diverse risicoprofielen aangeboden door banken.

Tussentijds wisselen van fonds is dus geen probleem, uiteraard zijn hier wel kosten aan verbonden.

Heeft u een beleggingshypotheek en misschien ook een woekerpolis?

Dan is het van belang om zo spoedig mogelijk een afspraak met onze hypotheekadviseur te maken.

Gratis beleggingshypotheek advies

Laat u adviseren wat de mogelijkheden qua hypotheek omzetten zijn en/of hoe u het beste van uw woekerpolis af kunt komen.

Vraag direct een vrijblijvend hypotheekgesprek bij ons aan.