Spaarhypotheek2018-07-10T10:47:18+00:00

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek wordt door nieuwe huizenkopers nauwelijks nog afgesloten, maar is vanuit het verleden wel erg populair. Het was in de jaren ’90 en ’00 heel gebruikelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten.

Een hypotheek waarbij de maandlasten alleen bestaan uit rente, er is geen sprake van aflossingen tijdens de looptijd. Dat drukt de maandlasten, maar brengt aan de andere kant wel een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee.

U dient er namelijk zelf voor te zorgen dat u de hypotheek aan het einde van de looptijd nog eens kunt verlengen of dat u de mogelijkheid heeft om die af te lossen. Wilt u gratis advies over de spaarhypotheek?

Schrijf u in voor een vrijblijvend gesprek!

Het gaat bij hypotheken gemakkelijk om €200.000, €250.000 of meer. Bedragen die niet iedereen zomaar kan betalen, ook niet na 30 jaar looptijd. Om die reden introduceerden de banken de spaarhypotheek.

Het is daarmee mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke manier te sparen. Te sparen voor het aflossen van de hypotheek, aan het eind van een hypotheeklooptijd.

dat er over dat spaargeld belasting hoeft te worden betaald in box 3, omdat het bedoeld is om de hypotheek af te lossen.Spaarhypotheek

Spaargeld wordt normaal gesproken belast in box 3. Boven de belastingvrije voet berekent de Belastingdienst de vermogensrendementsheffing.

Daar is geen sprake van bij een spaarkapitaal binnen een hypotheek, omdat het geld alleen gebruikt kan worden om die af te lossen.

De spaarhypotheek combineert op die manier de voordelen van een aflossingsvrije hypotheek met het voordeel van een spaarconstructie.

Het biedt de zekerheid over de mogelijkheid om de hypotheek aan het eind van de looptijd af te lossen.

De te sparen bedragen zijn vergelijkbaar met aflossingen op de hypotheek. Tenminste, in de praktijk. De fiscus gaat daar anders mee om. Onze adviseurs kunnen u daar meer over vertellen.

Wat is dat: een spaarhypotheek?

Hoe werkt het en wat is dat eigenlijk: een spaarhypotheek? Er is allereerst sprake van een hypothecaire krediet, als een financiering om de aankoop van de woning te doen. Het is een geldlening, specifiek bedoeld om de woning aan te kopen.

Over die geldlening moet rente worden betaalt. Dat gebeurt maandelijks, net als met iedere andere hypotheeklening. Het bijzondere aan deze vorm is daarbij dat deze aflossingsvrij is. Tijdens de looptijd is het dus niet nodig om aflossingen te doen.

Stel dat u een spaarhypotheek afsluit van €250.000. Na een jaar is de hoofdsom nog altijd die €250.000, net als na 10, na 20 en uiteindelijk na 30 jaar. Pas aan het einde van de volledige looptijd moet u de spaarhypotheek aflossen.

Of heeft u de mogelijkheid om de hypotheek te verlengen. Mits uw inkomen op dat moment dit toelaat natuurlijk. Onze adviseurs kijken graag samen met u naar de mogelijkheid om de spaarhypotheek in de toekomst te verlengen.

Of om die af te lossen, op basis van een spaarconstructie.

Kenmerken spaarhypotheek

De spaarhypotheek bestaat namelijk uit meer dan alleen de hypotheek in de vorm van een geldlening. Tegelijkertijd is er sprake van een speciale spaarrekening bij de bank. Daarop kunt u iedere maand, ieder jaar of met een andere frequentie inleg doen.

Om een kapitaal bij elkaar te sparen, dat er uiteindelijk voor moet zorgen dat u de aflossing van de totale spaarhypotheek kunt doen. De bedragen die u spaart komen op de rekening te staan, waarover u rente vergoed krijgt.

De rente op de spaarbedragen is gelijk aan de rente die u betaalt over de uitstaande hoofdsom. Betaalt u een rente van 3,5% per jaar? Dan ontvangt u aan de andere kant ook 3,5% rente over de gespaarde bedragen.

Het is om die reden verstandig om de te sparen bedragen zo vroeg mogelijk tijdens de looptijd in te leggen. Onze adviseurs kennen de regelgeving op dit gebied.

Bijvoorbeeld met betrekking tot de mogelijkheid om tot maximaal 10x meer in te leggen in de eerste periode van de looptijd dan aan het Spaarhypotheek voor starterseind daarvan. Op die manier haalt u de bedragen aan spaargeld naar voren, zodat die lang kunnen renderen en veel rente-op-rente opleveren.

De gespaarde bedragen staan op een geblokkeerde rekening. Dit betekent dat u er alleen gebruik van kunt maken om de spaarhypotheek af te lossen, het is niet mogelijk om het geld op een andere manier in te zetten.

Dat is de reden dat de gespaarde bedragen in de praktijk lijken op aflossingen die u doet op de hypotheek. Het gaat om geld dat u steekt in de woning.

Het grote verschil met aflossingen is dat u rente vergoed krijgt over de gespaarde bedragen. Zodat u dankzij de lange looptijd profiteert van een aantrekkelijk rendement.

Rente: zowel betalen als ontvangen

Het unieke van een spaarhypotheek is dat u rente betaalt en dat u rente ontvangt. U betaalt de hypotheekrente en ontvangt aan de andere kant rente over de bedragen die u inlegt om tot het uiteindelijk gewenste kapitaal te kunnen komen.

Bovendien kunt u, mits u de hypotheek voor 2013 afsloot, gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. Dat betekent dat u een netto lager bedrag betaalt dan u bruto aan de bank overmaakt.

Er is sprake van belastingvoordeel, dankzij de lagere inkomstenbelasting die u dankzij de hypotheekrente hoeft te betalen. Die aftrek geldt aan de andere kant niet voor de bedragen die u spaart en de rente die u daarover vergoed krijgt.

Dat betekent dat u aan de ene kant netto met het rentepercentage kunt sparen, terwijl u dat aan de andere kant slechts bruto hoeft te betalen. Het maakt de spaarhypotheek tot een voordelige keuze, met een hoge mate van zekerheid.

Mits u voldoende bedragen inlegt om tot het benodigde kapitaal te komen natuurlijk. Lijkt dat niet het geval of wilt u liever daadwerkelijk aflossen op de resterende hypotheek? Dan is het mogelijk om de hypotheek over te sluiten of om te zetten, iets waar onze adviseurs u graag bij helpen.Spaarhypotheek, voor wie

Spaarhypotheek oversluiten of omzetten: de mogelijkheden

Een spaarhypotheek goedkoop oversluiten of omzetten? Onze adviseurs kunnen u daar goed over adviseren. Net als over het extra aflossen hierop of het aflossen aan het eind van de looptijd.

Zodat voor u goed duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn, wat dat fiscaal betekent en hoe u er op de lange termijn voor kunt zorgen dat de betalingen voor de hypotheek geen gevaar lopen.

Wij kunnen u helpen om een hypotheeklening met een spaarconstructie te berekenen of na te gaan welke inleg er nodig is om op de einddatum tot het gewenste kapitaal te komen.

En wilt u een spaarhypotheek omzetten naar een annuïteitenhypotheek of wilt u meer weten over die mogelijkheid? We kunnen u daar uitstekend over adviseren, zodat goed duidelijk wordt wat er mogelijk is en wat dit voor uw bruto en netto maandlasten betekent.

Onze adviseurs kunnen u helpen de hypotheek over te sluiten of om eventueel gebruik te maken van rentemiddeling. Houd er rekening mee dat dit niet altijd even voordelig is. U betaalt wellicht een relatief hoge rente.

Hier staat echter tegenover dat u aan de andere kant ook een hoge rente ontvangt op de bedragen die u inlegt om mee te sparen voor de aflossing.