Hypotheekgesprek 2023

Het is handig om te weten hoe een hypotheekgesprek verloopt en wat er allemaal nodig is.

De hypotheekadviseur legt uiteraard alles uit en geeft ook aan welke gegevens er van u nodig zijn.

Een goede voorbereiding is al een eerste stap als onderdeel van het hypotheekadviesgesprek.

De informatie die u hier krijgt, is al een onderdeel van een uitstekende voorbereiding.

Het is uiteraard van belang dat u de juiste adviseur kiest

Een hypotheekadviseur die tijdens het hypotheek gesprek met u meedenkt en bovendien onafhankelijk is.

Schrijf u hier in voor een gratis gesprek met onze hypotheekadviseur.

Hoe werkt een onafhankelijk hypotheekgesprek?

De belangrijkste keuze om de beste hypotheek te krijgen, is door in gesprek te gaan met onze onafhankelijke hypotheekadviseur.

De onafhankelijkheid van de adviseur is van het grootste belang.

Weet u waarom een hypotheekgesprek belangrijk is?

Als u naar uw eigen bank stapt, is het aanbod beperkt tot de hypotheken van die bank.

Onze adviseur is onafhankelijk van alle banken en andere geldverstrekkers.

Dat is het eerste voordeel voor u waar u tijdens het hypotheekgesprek al kennis mee maakt.Hypotheekgesprek

Gratis eerste hypotheekgesprek

Tijdens het hypotheekgesprek dat overigens gratis is, komen meerdere hypotheken aan bod van verschillende geldverstrekkers.

Dat is bij uw eigen bank dus niet zo.

Het is natuurlijk veel beter om uit een groot aanbod van hypotheken te kiezen.

Op die manier is er echt met al uw wensen rekening te houden.

Bovendien kiest u dan de beste hypotheek

Leest u wel eens dat het inschakelen van een hypotheekadviseur duur is?

Dan willen wij u graag vertellen dat het hypotheekadviesgesprek met onze adviseur helemaal gratis is.

Gratis hypotheekgesprek

Hoe kan ik mij voorbereiden op een hypotheekgesprek?

U heeft uiteraard de mogelijkheid zich goed voor te bereiden voordat het hypotheekgesprek plaatsvindt.

Denk bijvoorbeeld na over welke maandlasten voor u acceptabel zijn.

De hypotheekovereenkomst is voor vele jaren en de maandlasten komen iedere maand weer terug.

Uw levenswijze en uitgavenpatroon zijn uiteraard van invloed op de gewenste lasten.

Het is ook van belang hoe u de hypotheek wenst af te lossen.

Wilt u eerst meer aflossing betalen en later minder?

Of liever gelijkmatig. In hoeveel jaar wenst u af te lossen?

Een vrijblijvend hypotheekgesprek

Tijdens het hypotheekgesprek komt uw toekomst ook aan de orde.

Dat is dus ook een onderdeel om vooraf al over na te denken.

Wilt u bijvoorbeeld minder gaan werken?

Die keuze maken mensen vaak als er kinderen komen.

Het is dan van belang om daar bij het afsluiten van een hypotheek al rekening mee te houden.

Gaan er misschien andere dingen veranderen in de toekomst?

Is de pensioenleeftijd bijvoorbeeld al in zicht of staat u aan het begin van uw carrière?

Onzekerheden verzekerd

Onze adviseur denkt tijdens het hypotheekgesprek ook met u mee.

Er zijn bijvoorbeeld situatie die ongewild in de toekomst van toepassing zijn. Bijvoorbeeld werkloosheid.

Een ongeval in de toekomst of ziekte heeft mogelijk invloed op uw werkend bestaan.

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt?

Zijn de maandlasten dan nog wel op te brengen?

U wilt vast zekerheid hebben over mogelijke onzekerheden.

Denk daar maar eens over na voor het hypotheekgesprek plaatsvindt.

Onze adviseur denkt in het gesprek met u mee.

Informatie opzoeken voor het hypotheekgesprek

Het is uiteraard handig als u al wat af weet van hypotheken en bijvoorbeeld van de actuele rente.

Deze informatie is voor het hypotheekgesprek al op te zoeken.

Zo is het ook al mogelijk om via een hypotheekcalculator te berekenen wat het maximale hypotheekbedrag is om te lenen.

Hiervoor is onder meer uw inkomen van belang.

Als u voor het gesprek informatie opzoekt, krijgt u bekendheid met hypotheektermen.

Wilt u geen informatie opzoeken?

Geen probleem. Onze adviseur legt alles graag uit.

Koopt u met uw partner een huis?

Als u samen met uw partner een huis gaat kopen, is het ook verstandig om na te denken over regelzaken.

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen bent u erfgenamen van elkaar.

Woont u samen?

Het is bij een huis kopen verstandig om dan na te denken over het opstellen van een samenlevingscontract.

Of om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Uiteraard vormt dit onderwerp ook een onderdeel van het hypotheekgesprek.

Onder meer in het kader van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek.

Welke gegevens zijn er voor het hypotheekgesprek nodig?

Tijdens het hypotheekadviesgesprek brengt onze adviseur uw situatie in kaart.

Dat is nodig om een goed advies te geven.

Daarvoor zijn er meerdere gegevens nodig

Het is verstandig om informatie over uw:

 • Inkomen
 • Schulden
 • Vermogen, pensioen
 • Alimentatieverplichtingen
 • Verzekeringen bij de hand te hebben.

Al deze informatie heeft onze adviseur nodig tijdens het hypotheekgesprek om u van een goed advies te voorzien.

Verzamel deze informatie dus ter voorbereiding op het adviesgesprek

 • Inkomensgegevens
 • Schulden
 • Vermogen
 • Pensioen
 • Alimentatieverplichtingen
 • Verzekeringen

Gratis oriënterend hypotheekgesprek

Het oriënterende hypotheekgesprek is gratis.

Het blijft niet alleen bij de oriëntatie, want onze adviseur stelt een adviesrapport op met daarin de voor uw situatie beste hypotheken.

U meldt zich gemakkelijk online aan voor het gratis hypotheekadviesgesprek.

Wat is een hypotheekgesprek?

Onze hypotheekexpert in uw regio neemt vervolgens contact op voor een afspraak.

Het hypotheekgesprek vindt in uw huis plaats tenzij u aangeeft via de webcam een hypotheekadviesgesprek te wensen.

U krijgt vooraf te horen welke gegevens nodig zijn.

Hoe verloopt het hypotheekgesprek?

Het hypotheekgesprek begint uiteraard met een kennismaking en onze hypotheekadviseur geeft tevens uitleg over de werkwijze.

Bijvoorbeeld over de inhoud van de werkzaamheden.

Op basis van uw gegevens maakt onze hypotheekspecialist een berekening van uw maximale hypotheek.

U hoeft uiteraard niet de keuze voor het maximale hypotheekbedrag te maken.

Het is ook mogelijk om van een lager bedrag uit te gaan, maar de maximale hypotheek geeft in elk geval een indicatie van wat er mogelijk is.

Welke hypotheek past het beste bij u?

Het hypotheekgesprek is ideaal om te ontdekken welke hypotheek het beste bij u past.

Onze hypotheekexpert geeft daarbij advies op basis van uw wensen.

De verschillende aflosvarianten komen dan ook aan de orde

Per variant geeft de adviseur uitleg over de gevolgen en eventuele risico’s.

Wilt u in de toekomst geen risico lopen als u werkloos of arbeidsongeschikt raakt?

De adviseur reikt mogelijkheden aan om deze onzekerheden te verzekeren.

Belangrijkste onderwerpen van het hypotheekgesprek

De belangrijkste onderwerpen van het hypotheekgesprek vormen de basis voor het advies.

Het gaat dan onder meer om uw financiële situatie. Zowel nu als in de toekomst.

Ook de gevolgen bij de keuze voor een maximale hypotheek vormen een belangrijk onderwerp.

Blijft het inkomen op hetzelfde niveau of daalt of stijgt het inkomen?

De opties voor het aflossen zijn eveneens een belangrijk onderwerp van het hypotheekgesprek net als de risico’s en gevolgen.

Verder komen de fiscale aspecten en verzekeringen aan bod.

 • Financiële situatie nu en in de toekomst
 • Gevolgen maximale hypotheek
 • Rente en rentevaste periode
 • Aflosvarianten met de gevolgen en risico’s
 • Bespreken van fiscale aspecten
 • Keuze voor verzekeringen bij hypotheek
 • Nationale Hypotheek Garantie

Rente en rentevaste periode

Het hypotheekgesprek gaat ook over de rente en de rentevaste periode.

Onze hypotheekdeskundige legt u uit wat de verschillende soorten rentes zijn.

Als u een voorkeur heeft voor zekerheid gedurende een lange periode is de duur van de rentevaste periode van belang.

Een lange rentevaste periode van bijvoorbeeld tien jaar of twintig jaar voorziet in langdurige zekerheid.

De rente blijft tijdens deze periode namelijk gelijk.

Hypotheekgesprek en Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie is mogelijk een onderdeel van het hypotheekgesprek.

Het is tot een bepaalde bedrag mogelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten.

Dat is alleen van toepassing tot een bepaalde kostengrens.

Als u een huis koopt boven deze kostengrens is er geen NHG mogelijk.

Het onderwerp komt dan verder niet aan de orde

Het biedt wel voordelen om een hypotheek met NHG af te sluiten.

De adviseur vertelt u graag tijdens het hypotheekgesprek wat de voordelen zijn.

Afronding hypotheekgesprek

Als alles is besproken en u geen vragen meer heeft, rondt onze hypotheekdeskundige het hypotheekgesprek af.

Er komt op basis van de inhoud van het gesprek een adviesrapport.

In het adviesrapport is met het voorstel van verschillende hypotheken met alle aspecten rekening gehouden.

U krijgt meerdere hypotheekvoorstellen aangereikt en kiest daar de voor uw situatie de beste hypotheek uit.

Offerte naar aanleiding van hypotheekgesprek

Het gratis hypotheekgesprek is een eerste goede stap op weg naar het kopen van een eigen woning.

In het adviesrapport staan hypotheekvoorstellen en die verplichten nog tot niets.

Pas als u een bod heeft uitgebracht op een woning en dat bod is geaccepteerd, komt de volgende stap.

Dat is de fase van bemiddeling door onze hypotheekadviseur.

De hypotheekofferte bevat alle informatie over onder meer het soort hypotheek, rente, rentevaste periode en de looptijd.

Ondertekening koopcontract en ondertekening offerte

Op het moment dat u een koopcontract voor een huis heeft ondertekend, heeft u een hypotheek nodig.

Dat is dus het moment dat u een hypotheekofferte krijgt voorgelegd.

Ondertekent u de hypotheekofferte dan gaat u een overeenkomst aan voor een bepaalde looptijd.

Hypotheekgesprek aanvragen

Vragen over de hypotheek looptijden?

Die is over het algemeen dertig jaar, maar minder is eveneens mogelijk.

De gewenste looptijd is uiteraard tijdens het hypotheekgesprek ook nog aan de orde gekomen.

Misschien gaat u binnenkort met pensioen en wilt u een kortere looptijd van bijvoorbeeld 20 jaar.

Hypotheek afsluiten

In het hypotheekgesprek is verteld hoe het vervolgproces verloopt.

Bijvoorbeeld vanaf het moment dat u de hypotheekofferte heeft ondertekend.

Na het ondertekenen van de offerte gaat onze hypotheekspecialist ermee aan de slag om alles officieel te maken.

Het is pas echt officieel als u bij de notaris zit

Bij de notaris ondertekent u de hypotheekakte.

Dat gebeurt doorgaans tegelijk met het ondertekenen van de koopakte van het woning.

Al klaar voor het gratis hypotheekgesprek?

Bent u al klaar voor het gratis hypotheek gesprek met onze hypotheekdeskundige?

Dan is nu het moment daar om u voor het gratis adviesgesprek aan te melden.

Het eerste adviesgesprek is altijd gratis

Pas op het moment dat het tot bemiddeling komt van onze hypotheekadviseur gaan er kosten mee gepaard.

Deze kosten zijn te zien als noodzakelijke kosten voor het afsluiten van een hypotheek.

Het voordeel is dat deze kosten fiscaal aftrekbaar zijn.

Bovendien verdienen deze kosten zich terug.

Beste hypotheek

De kosten van de bemiddeling voor een hypotheek verdienen zich eigenlijk vanzelf terug.

Wij verzekeren u namelijk van de mogelijkheid om de beste hypotheek af te sluiten.

Met het afsluiten van de beste hypotheek krijgt u een op maat samengestelde hypotheek tegen een lage rente.

De rente vormt bij de hypotheek de kosten die tot deze schuld behoren

Een lagere hypotheekrente betekent dat u in de praktijk per maand en op jaarbasis minder betaalt.

Met het minder betalen, verdient u de kosten van de hypotheekbemiddeling terug.

Nog even belangrijk: dienstverleningsdocument (DVD)

In het hypotheekgesprek is er nog een punt dat belangrijk is.

U ontvangt namelijk een dienstverleningsdocument afgekort tot DVD.

Zodra u overgaat van advies naar bemiddeling zijn er zoals gezegd kosten.

Kosten hypotheekgesprek

U betaalt bij ons een scherp tarief en wij zijn daarin zeer transparant,

In het dienstverleningsdocument staan de tarieven die wij hanteren duidelijk vermeld.

Ook is in het DVD document opgenomen welke werkzaamheden onze adviseur daarvoor verricht.

Gratis hypotheekgesprek als eerste stap op weg naar uw droomhuis

Het gratis hypotheekgesprek is de eerste stap op weg naar het kopen van uw droomhuis.

Vraag direct een gratis adviesgesprek aan om de zoektocht naar een huis snel te starten.

Het kopen van een huis krijgt pas echt vorm als u weet wat uw financiële mogelijkheden zijn.

Neem daarom nu die stap om het gratis hypotheekgesprek aan te vragen.

Als duidelijk is wat uw maximale hypotheek is, weet u in elk geval welke prijsklasse geschikt is om te gaan zoeken.

Onafhankelijk hypotheekgesprek

Conclusie » schrijf u altijd in voor een gratis hypotheekgesprek

De inschrijving voor de aanmelding van een hypotheekgesprek is gratis en als het gesprek zelf.

U verplicht zich bovendien tot niets, want het gesprek is vrijblijvend van aard.

Onze hypotheekdeskundige in uw regio staat al voor u klaar om snel contact met u op te nemen.

Schrijf u direct bij ons in via het contactformulier.