Boeterente 2017-05-19T19:17:19+00:00

Wat is boeterente?

Wanneer u een hypotheek afsluit, sluit u een hypotheekakte af met de uw geldverstrekker. Bij die overeenkomst horen ook de hypotheekvoorwaarden. Voorwaarden waar zowel u als uw geldverstrekker aan moeten voldoen. Afspraken, onder andere over de wijze van aflossen, de afgesproken rente en boeterente.

Maar wat houdt die boete nu eigenlijk in? Wanneer krijgt u hiermee te maken?

Bij een hypotheek oversluiten of eerder aflossen loopt uw geldverstrekker inkomen mis. Dat is de reden waarom u een boete moet betalen. Op deze pagina kunt u hier alles over lezen. Inclusief de laatste ontwikkelingen.

Uit onderzoek blijkt dat oversluiten in meer dan 80 procent van de gevallen de beste optie is. Bijna iedereen vond de boete (achteraf) enorm meevallen! Zeker toen zij eenmaal het voordeel inzichtelijk hadden. Daarnaast is er recent bekend geworden dat banken vaak de verkeerde boete berekenen. Deze was vaak vele malen hoger dan de werkelijkheid.

Vanwege deze reden helpen wij woningbezitters met een gratis adviesgesprek. Onze adviseur berekend dan vrijblijvend of het in uw geval loont om over te sluiten. Een simpele check die bij u thuis plaatsvind en maximaal 45 minuten duurt. Schrijf u hiervoor in! Boeterente bij oversluiten

Inhoudsopgave ‘Boeterente

– Wanneer boeterente?
– Wanneer geen boeterente?
– Boeterente bij oversluiten
– Boeterente bij extra aflossen
– Waarom boeterente betalen?
– Berekenen boeterente
– Europa wijzigt berekening boeterente
– Hoogte boeterente
– Boeterente fiscaal aftrekbaar
– Boeterente en rentemiddeling
– Aandachtspunten boeterente
– Advies boeterente

Wanneer boeterente? 

Er zijn verschillende situaties waarin u te maken krijgt met boeterente:

 • Bij het oversluiten van uw hypotheek.
 • Wanneer u boven een bepaalde grens extra wilt aflossen.

Over het algemeen mag u 10 à 20 procent per jaar extra aflossen. Het exacte percentage staat vermeld in uw hypotheekvoorwaarden. In dat geval hoeft u geen boete te betalen aan uw geldverstrekker.

Wilt u meer hypotheek aflossen? Dan betaalt u over het bedrag boven die grens een boete. U kunt hier meer over lezen in de voorwaarden van uw hypotheek.  

Wanneer geen boeterente?

Er zijn een aantal situaties waarin u geen boeterente hoeft te betalen.

 • Bij verkoop van uw woning.
 • Indien u ooit voor een variabele rente heeft gekozen. U heeft dus geen rentevaste periode.
 • Als uw rentevaste periode is afgelopen.
 • Wanneer de rente tarieven van uw geldverstrekker op dat moment hoger liggen.

Vraag in iedere situatie advies aan een hypotheekadviseur. Al onze hypotheekadviseurs zijn optimaal op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.

Voorkom dat u later met financiële tegenvallers wordt geconfronteerd. Onze adviseur geeft u een helder advies voor nu maar ook voor in de toekomst. 

Boeterente hypotheek oversluitenBoeterente bij oversluiten

Oversluiten van een hypotheek betekent: het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Uw oude hypotheek wordt in één keer afgelost.

Ligt de nieuwe hypotheekrente lager? Dan levert dit u een financiële besparing op. Dit geldt niet voor uw oude geldverstrekker. Omdat u in één keer uw oude hypotheek aflost, mist men (rente) inkomsten.

De reden waarom u een boete moet betalen! Loopt uw rentevaste periode binnenkort af?

Dan is het verstandig om hier even op te wachten. Bij een nieuwe rentevaste periode kunt u namelijk zonder boeterente uw hypotheek oversluiten. Zorg ervoor dat u altijd eerst bij u geldverstrekker informeert hoe hoog uw boete is.

De financiële besparing door oversluiten moet voldoende zijn om de boete te kunnen compenseren! Laat u hierbij altijd adviseren door onze hypotheekadviseur. Dit om eventuele financiële teleurstellingen te voorkomen.Boeterente

Boeterente bij extra aflossen

Heeft u de financiële middelen om extra af te lossen op uw hypotheekschuld? En ligt dit bedrag hoger dan de boetevrije grens? Wanneer u een rentevaste periode heeft afgesproken loopt uw geldverstrekker inkomsten mis.

U moet boeterente betalen. Het extra aflossen heeft voor- en nadelen. Voordelen:

 • Lagere maandlasten en/of het verkorten van de looptijd.
 • Minder kans op restschuld.

Nadelen:

 • Boetevrij tot een bepaald bedrag.
 • Minder reserve voor onverwachte uitgaven.
 • Uw hypotheekaftrek neemt af.

Overleg met uw hypotheekadviseur wat voor uw situatie verstandig is. 

Waarom boeterente betalen? Boerente hypotheek berekenen

U moet boeterente betalen aan uw geldverstrekker

 • Wanneer u boven een bepaalde grens, extra wilt aflossen (zie uw hypotheekvoorwaarden).
 • Bij het oversluiten van uw hypotheek.

Met uw geldverstrekker heeft u een overeenkomst met een aantal voorwaarden afgesloten.

In die voorwaarden staan onder andere: de afgesproken looptijd en rente vermeld. Over het algemeen is er een looptijd van 30 jaar afgesproken.

Gedurende die 30 jaar betaalt u uw geldverstrekker rente. Beëindigt u uw rentevaste periode eerder? Dan loopt uw geldverstrekker rente inkomsten mis. De boete compenseert het verlies.

Een vergoeding voor de gemiste inkomsten van uw geldverstrekker. Het berekende boetebedrag mag/kan u in één keer betalen. Afhankelijk van uw situatie is de boete fiscaal aftrekbaar. Hierover later meer in de alinea “Boete fiscaal aftrekbaar”.

Berekenen boeterente 

Krijgt u te maken met boeterente? Dan berekent uw geldverstrekker wat u moet betalen. Hierbij wordt gekeken naar de volgende factoren:

 • Het nog openstaande hypotheekbedrag. Hoe hoger dit bedrag, hoe hoger uw boete.
 • De resterende looptijd van uw hypotheek. Hoe langer de periode, hoe hoger uw boete.
 • Het rentepercentage wat u op dat moment betaalt.
 • Voor de resterende periode, het actuele rentepercentage.
 • Het verschil tussen uw hypotheekrente en de actuele rente.
 • Het deel boetevrije aflossing. Dit ligt tussen de 10 à 20 procent. Over dit deel betaalt u geen boete. Zie uw hypotheek voorwaarden. 

Europa wijzigt berekening boeterente

Met ingang van 14 juli 2016 is de Europese Hypothekenrichtlijn ingevoerd. Een richtlijn die is opgesteld ter bescherming van de consument. Veranderingen: de hypotheekaanvraag en de berekening van de boeterente.

De boete mag vanaf die datum alleen nog maar bestaan uit de werkelijke kosten! Er zijn geldverstrekkers die aangeven de boete al zo te berekenen. De overige geldverstrekkers moeten de boeteberekening aanpassen.

Met uiteraard als gevolg dat de boetes lager worden. Daarnaast zijn geldverstrekkers ook verplicht om meer duidelijkheid te geven over “hoe” men de boete berekend.

Tot voor kort was deze berekening onduidelijk en onbegrijpelijk. Geldverstrekkers zijn nu verplicht om de berekening transparant te maken. De nieuwe regels gelden voor nieuwe hypotheken. Er zijn geldverstrekkers die de nieuwe regels ook toepassen bij bestaande hypotheken. Dat kan betekenen: een lagere boete bij extra aflossen of oversluiten. 

Hoogte boeterenteHoogte boeterente

De uiteindelijke hoogte van de boete is afhankelijk van diverse factoren. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie op dat moment.

Dat betekent dat er dus niet één standaard boete bedrag is, Iedere situatie is anders en uniek. De geldverstrekker berekent de hoogte van uw boete met een aantal variabelen.

Namelijk: hypotheekschuld, looptijd, actuele en huidige rente, boetevrije deel.

Iedere geldverstrekker gaat in de berekening anders om met de waarden van deze variabelen. Standaard geldt: hoe hoger uw hypotheekschuld is, hoe hoger uw boeterente is. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger uw boete is. Een van de Europese Hypotheekrichtlijnen (zie hierboven) is dat de boete nooit hoger mag zijn dan de werkelijke kosten. 

Boeterente fiscaal aftrekbaar

In een aantal gevallen is de boeterente fiscaal aftrekbaar. U kunt de boete die u aan uw geldverstrekker moet betalen, aftrekken van uw belastbaar inkomen in box 1. Uw inkomen wordt hierdoor verlaagd.

Met als gevolg dat u minder belasting hoeft te betalen. Dit fiscale voordeel geldt alleen als u boete moet betalen bij het kopen van een nieuwe woning. Helaas geldt dit voordeel niet bij:

 • Het tussentijds extra aflossen.
 • En oversluiten vanwege de hypotheekrente.

In deze twee situaties mag u helaas de boeterente niet van uw belastbaar inkomen aftrekken. 

Boeterente en rentemiddeling

Vanaf 8 december 2015 is goedgekeurd dat u uw boeterente betaalt door rentemiddeling. Middelen maakt het mogelijk om uw boete te verdelen over de nieuwe rentevaste periode. De hoogte van de boete wordt verrekend in een opslagpercentage op het rentepercentage. Met andere woorden: de boete betaalt u niet in één keer.

De boete is verdeeld over de resterende periode van uw nieuw afgesloten rentevaste periode. Geen verlaging maar een verdeling. Heeft u voor 8 december 2015 gebruik gemaakt van rentemiddeling?

Heeft u de betaalde boete niet in zijn geheel kunnen aftrekken? Dan kunt u een verzoek om ambtshalve mindering indienen bij de belastingdienst. Een overzicht per aangifte jaar wanneer uw verzoek uiterlijk binnen moet zijn:

 • Het aangifte jaar 2011 uiterlijk voor 31 december 2016.
 • De aangifte 2012 uiterlijk voor 31 december 2017.
 • 2013 aangifte jaar moet uiterlijk voor 31 december 2018.
 • Aangifte jaar 2014 uiterlijk voor 31 december 2019. 

Aandachtspunten boeterente

Is oversluiten van uw hypotheek of het extra aflossen financieel wel/niet zinvol? Een aantal aandachtspunten om over na te denken. En met uw hypotheekadviseur te bespreken.

 • Bij het oversluiten van uw hypotheek krijgt u ook te maken met extra kosten. Denk hierbij aan: de nieuwe hypotheekakte, afsluit- en advieskosten en taxatiekosten.
 • Extra aflossen betekent minder hypotheekrente dus minder fiscaal voordeel.
 • Informeer bij uw geldverstrekker hoe hoog uw boeterente exact is.
 • Is uw rentevaste periode afgelopen? Twijfelt u over overstappen financieel verstandig is? Misschien is het verstandig om dan eerst te kiezen voor een variabele rente. U kunt dan in alle rust de rentes van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Voelt het goed, dan kunt u weer een nieuwe rentevaste periode afsluiten.
 • Loopt uw rentevaste periode bijna af? Dan is het zinvol om even te wachten met oversluiten. U kunt na afloop van de rentevaste periode zonder boete oversluiten. 

Bereken boeterenteAdvies boeterente

Hoe verleidelijk de huidige lage hypotheekrente of een andere hypotheekvorm ook zijn.

Hoe graag u ook extra wilt aflossen op uw hypotheek.

Iedere keuze die u maakt heeft financiële gevolgen. En financiële gevolgen zijn prima, als het maar positieve gevolgen zijn!

U neemt beslissingen om er beter van te worden en niet slechter. Vanuit de geldverstrekker gezien is de boeterente terecht. Afspraak is afspraak. Het afgesloten contract wordt door u verbroken.

Vanuit u, de consument gezien: oneerlijk. De inkomsten die de geldverstrekker mist worden vergoed.

De kosten stoppen. Dubbel financieel voordeel. Men is dan ook nog niet uitgesproken over deze boete. Voor uw situatie geldt: neem geen overhaaste beslissingen voordat u door ons geadviseerd bent.

Omdat wij landelijk vertegenwoordigd zijn kunnen wij iedereen helpen. Laat onze deskundige adviseur berekenen wat voor uw situatie de beste keuze is. Wij bieden u kosteloos en vrijblijvend een adviesgesprek aan!