Rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandverzekering kun je bij conflicten juridische ondersteuning krijgen. Het is al vervelend genoeg om betrokken te raken bij een juridisch geschil.

Een rechtsbijstandverzekering biedt hulp bij dergelijke juridische problemen. Het is handig om zo’n verzekering te hebben, maar uiteraard wil je hier zo min mogelijk voor betalen.

Je kunt de rechtsbijstandverzekering eenvoudig vergelijken via Advies Nederland. Op basis van jouw persoonlijke gegevens vinden wij de beste deal voor je.

Hieronder hebben we alle informatie over de rechtsbijstandverzekering overzichtelijk voor je op een rij gezet. Wil je advies over al je verzekeringen? Vraag een gesprek aan!

Wat is een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor juridische bijstand. Wij assisteren je graag bij het vergelijken van verschillende rechtsbijstandverzekeringen.

Wanneer je behoefte hebt aan juridische bijstand en een beroep doet op je rechtsbijstandverzekering, ontvang je ondersteuning van juristen die in dienst zijn bij jouw rechtsbijstandverzekeraar.

De juridische bijstand is dan gedekt door de verzekering.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand omvat de hulp die wordt geboden bij juridische geschillen. Iedereen kan onverwacht betrokken raken bij een conflict.

Echter, het is niet altijd mogelijk om tot een passende overeenkomst te komen met de andere partij. In dit geval biedt een verzekering gelukkig een oplossing.

Rechtsbijstand is een recht waar iedereen aanspraak op kan maken. Er zijn echter kosten verbonden aan rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering maakt rechtsbijstand toegankelijker.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wil je een rechtsbijstandverzekering vergelijken? Dat kan eenvoudig via Advies Nederland.

Stel je voor: je belandt in een situatie waarin je juridische ondersteuning nodig hebt. Het is dan prettig om goed verzekerd te zijn. Rechtsbijstand zonder verzekering kan namelijk aanzienlijk duur zijn.

Bovendien bieden verschillende rechtsbijstandverzekeraars uiteenlopende dekkingen en hanteren ze verschillende premies. Daarom is het verstandig om rechtsbijstandverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Hoe kun je dit doen? Vul eenvoudigweg je persoonsgegevens in op de vergelijkingstool.

Geef vervolgens aan welke dekking je wenst. Op basis daarvan presenteren wij de rechtsbijstandverzekeringen met onze scherpste deals die het beste bij jou passen.

Beste rechtsbijstandverzekering

De keuze voor de beste rechtsbijstandverzekering is afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden.

Het is belangrijk om te weten dat een rechtsbijstandverzekering niet van toepassing is op conflicten die al bestonden of die naar verwachting zullen ontstaan als gevolg van jouw handelen.

Door rechtsbijstandverzekeringen te vergelijken, kun je een verzekering vinden die het beste aansluit bij jouw behoeften.

Goedkoopste rechtsbijstandverzekering

Als je ervoor kiest om bij ons rechtsbijstandverzekeringen te vergelijken, zal de goedkoopste rechtsbijstandverzekering bovenaan worden weergegeven.

Het vergelijken van rechtsbijstandverzekeringen is inderdaad vrij eenvoudig. Als je een rechtsbijstandverzekering vindt die bij je past, kun je deze direct aanvragen.

Je hebt de mogelijkheid om verschillende modules te kiezen, die van invloed zijn op de premie die je betaalt. Het is daarom raadzaam alleen de modules te selecteren die je denkt nodig te hebben.

Rechtsbijstandverzekering afsluiten

Als je geïnteresseerd bent in het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering, kun je deze apart afsluiten. Vergelijk verschillende rechtsbijstandverzekeringen in onze vergelijkingstool.

Zodra je de gewenste rechtsbijstandverzekering hebt gevonden, kun je deze direct afsluiten. We zullen je snel laten weten of je aanvraag voor de rechtsbijstandverzekering is goedgekeurd.

Rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Voor bepaalde modules van de rechtsbijstandverzekering geldt inderdaad een wachttijd. Dit betekent dat je niet direct aanspraak kunt maken op de rechtsbijstandverzekering bij een conflict dat zich voordoet binnen de wachttijd.

Echter, als je al een andere module had afgesloten die hetzelfde risico dekte vóór het afsluiten van de nieuwe module, geldt er geen wachttijd.

In de polisvoorwaarden van verzekeringen kun je vinden of er voor elke module een wachttijd van toepassing is.

Wachttijd rechtsbijstandverzekering

Voor bepaalde modules kan het voorkomen dat je rechtsbijstandverzekeraar een wachttijd hanteert. Dit betekent dat je niet direct na het afsluiten van de verzekering aanspraak kunt maken op juridische hulp.

Gedurende de wachttijd kun je geen beroep doen op je rechtsbijstandverzekering. Zodra je de rechtsbijstandverzekering afsluit, begint de wachttijd te lopen.

Tijdens deze wachttijd worden eventuele conflicten niet vergoed door de rechtsbijstandverzekering. De duur van de wachttijd verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de gekozen module(s).

In de polisvoorwaarden kun je de specifieke wachttijd(en) voor jouw module(s) van de rechtsbijstandverzekering vinden.

Kosten rechtsbijstandverzekering

De kosten van een rechtsbijstandverzekering variëren, afhankelijk van de verzekeraar en jouw persoonlijke situatie.

De premie voor een rechtsbijstandverzekering wordt bepaald op basis van verschillende factoren, waaronder het aantal gekozen modules.

Als je kiest voor slechts één module, zal de premie van je rechtsbijstandverzekering lager zijn dan wanneer je kiest voor dekking van meerdere modules.

Wanneer je rechtsbijstandverzekeringen vergelijkt via ons platform, staat de meest betaalbare rechtsbijstandverzekering die past bij jouw situatie en wensen altijd bovenaan.

Externe kosten rechtsbijstandverzekering

Wanneer je een beroep doet op je rechtsbijstandverzekering, word je bijgestaan door juristen die in dienst zijn bij de rechtsbijstandverzekeraar.

Voor elke module beschikt de verzekeraar over gespecialiseerde juristen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de aangewezen juristen niet in staat zijn om je bij te staan.

In zulke gevallen kan de zaak worden uitbesteed aan externe juristen.

De kosten die hiermee gepaard gaan, worden externe kosten genoemd. Of deze externe kosten vergoed worden door je rechtsbijstandverzekeraar hangt af van het specifieke conflict en de polisvoorwaarden.

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering heb je zelf de keuze in welke mate je verzekerd wilt zijn in geval van een conflict.

De dekking van een rechtsbijstandverzekering bestaat uit verschillende modules. Je kunt zelf bepalen welke modules je wilt opnemen in je verzekering.

Je hebt de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende modules, zoals:

  • Consumentenconflicten
  • Woonconflicten
  • Inkomens- en arbeidsconflicten
  • Fiscale en vermogensconflicten
  • Mediation bij echtscheiding en verkeersrechtsbijstand.

Op basis van jouw behoeften kun je de gewenste modules selecteren.

Consumentenconflict

Onder de module consumentenconflicten vallen de volgende categorieën:

  1. Verhalen van schade: Deze module biedt dekking voor rechtsbijstand wanneer je schade hebt geleden door toedoen van iemand anders. In dit geval dien je een claim in bij de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij.
  2. Contracten: Deze module dekt conflicten die voortkomen uit contracten met betrekking tot consumentenzaken. Het kan gaan om geschillen met betrekking tot de aankoop of huur van een product, of problemen met betrekking tot geleverde diensten.
  3. Overheid: Deze module biedt rechtsbijstand bij persoonlijke conflicten met de overheid. Het dekt echter geen geschillen met de Belastingdienst.
  4. Personen- en familierecht: Deze module dekt rechtsbijstand bij adoptiezaken en nalatenschapsproblemen. Het biedt beperkte dekking voor echtscheidingsgeschillen.
  5. Strafzaken: Deze module biedt rechtsbijstand als je wordt beschuldigd van een strafbaar feit, met uitzondering van opzettelijke misdrijven.

Woonconflicten

Als je deze module selecteert, biedt de rechtsbijstandverzekering dekking voor woonconflicten.

Deze module omvat geschillen met betrekking tot de aankoop of huur van een woning, conflicten met aannemers of gemeenten, en andere gerelateerde woonkwesties.

Je hebt ook de mogelijkheid om het burenrecht uit te sluiten. In dat geval heb je geen recht op rechtsbijstand bij geschillen met of over je buren.

Inkomensconflicten

De module inkomensconflicten biedt dekking voor juridisch advies bij arbeidsgerelateerde kwesties, zoals reorganisaties of ontslag op het werk.

Daarnaast wordt ook rechtsbijstand geboden bij problemen met betrekking tot pensioenen of geschillen met uitkeringsinstanties.

Door deze module mee te verzekeren, kun je aanspraak maken op rechtsbijstand bij dergelijke inkomensconflicten.

Fiscale- en vermogensconflicten

Fiscale- en vermogensconflicten hebben betrekking op geschillen met de Belastingdienst. Bij het selecteren van deze module biedt de rechtsbijstandverzekering dekking voor juridische bijstand in belastinggerelateerde zaken.

Het is belangrijk op te merken dat je pas aanspraak kunt maken op rechtsbijstand voor deze conflicten wanneer de zaak voor de belastingrechter wordt gebracht.

Dit betekent dat de juridische bijstand in dit geval van kracht wordt zodra de zaak daadwerkelijk voor de belastingrechter wordt behandeld.

Mediation echtscheiding

Deze module biedt dekking voor rechtsbijstand bij de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Het is belangrijk op te merken dat rechtsbijstand alleen wordt gedekt als het huwelijk langer dan 3 jaar heeft geduurd.

Bovendien moet je minimaal 3 jaar verzekerd zijn voor deze module voordat je aanspraak kunt maken op rechtsbijstand in verband met echtscheiding.

Deze voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor dekking bij het beëindigen van een langdurig huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Verkeerrechtsbijstand

De verkeersmodule biedt dekking voor rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit deelname aan het verkeer op het land, water en in de lucht. Het is mogelijk om extra rechtsbijstand voor conflicten met pleziervaartuigen toe te voegen aan deze module.

Let op: binnen de autoverzekering kun je ook een aanvullende rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Deze verzekering is specifiek gericht op verhaalrechtsbijstand en is gekoppeld aan de auto.

Dit betekent dat het alleen van toepassing is op geschillen die verband houden met de autoverzekering en het verhalen van schade.

Kosten rechtsbijstandverzekering

De kosten van een rechtsbijstandverzekering kunnen variëren, afhankelijk van de verzekeraar en je persoonlijke situatie.

De premie van een rechtsbijstandverzekering wordt bepaald op basis van verschillende factoren, waaronder het aantal gekozen modules.

Als je kiest voor slechts één module, zal de premie van je rechtsbijstandverzekering doorgaans lager zijn dan wanneer je kiest voor dekking van meerdere modules.

Bij het vergelijken van rechtsbijstandverzekeringen via ons platform, wordt de meest voordelige rechtsbijstandverzekering voor jouw situatie en wensen altijd bovenaan weergegeven.

Het is raadzaam om verschillende verzekeringsopties te vergelijken om de premies en dekkingen goed te kunnen beoordelen.

Rechtsbijstandverzekering aanvragen

Je kunt een rechtsbijstandverzekering online aanvragen via Advies Nederland. Wij garanderen de laagste premie en de uitgebreidste dekkingen.