Inkomensverklaring

Een inkomensverklaring is een document waarin het inkomen van een persoon wordt vastgelegd en dat vaak nodig is bij financiële transacties.

Het wordt gebruikt om aan te tonen dat iemand voldoende inkomen heeft om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten of een goedkope lening te krijgen.

In deze blog zal ik meer vertellen over wat het is, waarvoor het wordt gebruikt en hoe je het kunt verkrijgen. Je kunt ook bij ons een inkomensverklaring downloaden.

Wil je ook gratis advies over het aanvragen van een lening of hypotheek?

Gratis inkomensverklaring voorbeeld downloaden voor een lening of hypotheek.

Wat is een inkomensverklaring en waarvoor wordt het gebruikt?

Een inkomensverklaring is een document dat aangeeft wat iemands inkomen is. Dit kan het brutoloon zijn, maar ook andere inkomstenbronnen, zoals:

  • Huurinkomsten
  • Uitkeringen
  • Dividenduitkeringen.

De verklaring wordt vaak gevraagd bij financiële transacties, zoals het aanvragen van een hypotheek, het afsluiten van een lening of het huren van een woning.

Het belang van een inkomensverklaring bij financiële transacties

Het doel is om te laten zien dat iemand voldoende inkomen heeft om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn bij het aanvragen van een NHG hypotheek, omdat de bank wil weten of de persoon in staat zal zijn om de hypotheeklasten te betalen.

Ook bij het afsluiten van een lening kan de kredietverstrekker vragen om een inkomensverklaring om te beoordelen of de persoon in staat zal zijn om de lening terug te betalen.

Hoe verkrijg je een verklaring omtrent inkomen?

Er zijn verschillende manieren om een inkomensverklaring te verkrijgen. Als je een werknemer bent, kun je bijvoorbeeld een salarisstrook gebruiken.

Deze laat zien wat je bruto- en nettoloon is en of er eventuele inhoudingen zijn. Als je als zzp’er werkt, kun je bijvoorbeeld een jaarrekening of winst- en verliesrekening gebruiken als inkomensverklaring.

Deze documenten geven een overzicht van je inkomsten en uitgaven gedurende het jaar. Ontdek ook de voordelen van een samenlevingscontract voor het aanvragen van een lening.

Inkomensverklaring: een essentieel document voor financiële zekerheid

Als je geen salarisstrook of jaarrekening hebt, kun je een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst.

Dit heet een IBRI-verklaring en laat zien wat je inkomen was over het afgelopen jaar. Het is ook mogelijk om een inkomensverklaring op te vragen bij je werkgever of uitkeringsinstantie.

Gratis voorbeeld downloaden

Kortom, het is een belangrijk document bij financiële transacties en laat zien wat iemands inkomen is. Dit gaat vaak samen met een werkgeversverklaring.

Het kan worden verkregen door een salarisstrook, jaarrekening, IBRI-verklaring of een inkomen verklaring van je werkgever of uitkeringsinstantie op te vragen.

Zorg ervoor dat je altijd over de juiste inkomensverklaring beschikt voordat je een financiële transactie aangaat. Start eerst met je netto salaris berekenen om alles goed in te kunnen vullen.