Wat denkt de ING wat de hypotheekrente wordt?

Onze deskundigen delen hun prognoses voor de nabije toekomst. U kunt ook snel een overzicht krijgen van de verwachtingen voor hypotheekrentetarieven door naar de Rentebarometer te kijken.

Verwachtingen voor de kortlopende ING rente

De rentetarieven voor variabele hypotheekleningen zijn vaak gebaseerd op korte-termijn marktrentes, zoals de Euribor-rentevoeten, die fungeren als de tarieven waartegen banken onderling geld lenen. De bewegingen van deze Euribor-rentevoeten worden aanzienlijk beïnvloed door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

In september heeft de ECB voor de tiende achtereenvolgende keer de rente verhoogd. In totaal is de depositorente (beleidsrente) met 450 basispunten gestegen, van onder nul naar 4 procent.

Deze verhogingen zijn bedoeld om de economische groei te vertragen en de te hoge inflatie in de richting van de doelstelling van de ECB, namelijk ‘2 procent op de middellange termijn’, te sturen.

Op dit moment lijkt het erop dat er voorlopig een einde is gekomen aan de opeenvolging van renteverhogingen door de ECB.

Hoewel de kerninflatie (exclusief voedsel- en energieprijzen) nog steeds hoog was, namelijk 4,5 procent in september, gaat de ECB er nu vanuit dat ze genoeg heeft gedaan om de inflatie op middellange termijn in de richting van 2 procent te brengen. Bovendien wil de ECB voorkomen dat verdere renteverhogingen de economie te veel schade toebrengen.

Op basis van deze marktontwikkelingen lijkt het waarschijnlijk dat de rentetarieven voor variabele hypotheekleningen de komende tijd zullen stabiliseren. Ontdek wat op dit moment de laagste ING hypoheekrente is.

ING hypotheekrente

Verwachtingen voor de langlopende ING rente

In de afgelopen decennia zijn de tarieven voor hypotheken met een lange rentevaste looptijd sterk gedaald, voornamelijk vanwege historisch lage kapitaalmarktrentes gedurende die periode. Daarnaast heeft de intense concurrentie tussen geldverstrekkers op de hypotheekmarkt ook bijgedragen aan de neerwaartse druk op de hypotheekrentes.

Sinds het begin van 2022 zijn de kapitaalmarktrentes echter aanzienlijk gestegen vanaf die lage niveaus. Een belangrijke factor hierbij zijn de toegenomen inflatieverwachtingen in het eurogebied, met name sinds het conflict in Oekraïne. In reactie op de stijgende kapitaalmarktrentes heeft ook de rente op hypotheken met een lange rentevaste periode aanzienlijke stijgingen doorgemaakt.

Om de hoge inflatie te beteugelen, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) recentelijk haar monetair beleid verstrakt. Dit omvat onder andere het stoppen met het netto-aankopen van obligaties en aanzienlijke verhogingen van de depositorente.

Sinds juli 2023 heeft de ECB het herfinancieren van aflopende obligaties uit het Asset Purchase Programme (APP) stopgezet, terwijl het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) nog steeds volledig wordt herfinancierd.

Deze monetaire verstrakking heeft de verwachtingen voor economische groei en inflatie in de eurozone getemperd. Dit heeft op zijn beurt de stijging van kapitaalmarktrentes afgeremd, wat de mogelijkheid vergroot dat de lange rentetarieven de komende tijd enigszins zullen dalen.

Doe de gratis ING hypotheekrente check

Het laten nakijken van een hypotheek kan aanzienlijke voordelen bieden, waaronder de mogelijkheid om een lagere hypotheekrente te verkrijgen. Dit komt om verschillende redenen:

  1. Verbetering van de kredietwaardigheid: Het laten nakijken van je financiële situatie kan helpen bij het identificeren en aanpakken van eventuele negatieve elementen die van invloed kunnen zijn op je kredietwaardigheid. Door deze problemen op te lossen, zoals het afbetalen van schulden of het corrigeren van onjuiste informatie in je kredietrapport, kun je je kredietscore verhogen. Een hogere kredietscore kan leiden tot een lager risico voor de geldverstrekker, wat resulteert in een lagere hypotheekrente.
  2. Onderhandelingspositie: Wanneer je je financiële situatie laat nakijken voordat je een hypotheek aanvraagt, kom je goed voorbereid bij de geldverstrekker. Dit geeft je een sterke onderhandelingspositie om gunstigere voorwaarden te bedingen, waaronder een lagere rente. Het laat zien dat je een verantwoordelijke en betrouwbare kandidaat bent voor een hypotheeklening.
  3. Marktomstandigheden: De rentetarieven voor hypotheken kunnen variëren op basis van de huidige marktomstandigheden. Het laten nakijken van je hypotheekopties stelt je in staat om op het juiste moment te profiteren van gunstige rentetarieven. Door de markt te volgen en te begrijpen, kun je strategisch beslissen wanneer je je hypotheek aanvraagt om een lagere rente te verkrijgen.
  4. Aanbieders vergelijken: Het nakijken van verschillende hypotheekaanbieders stelt je in staat om tarieven en voorwaarden te vergelijken. Hierdoor kun je de geldverstrekker kiezen die de meest voordelige rente biedt, wat kan leiden tot aanzienlijke besparingen gedurende de looptijd van je hypotheek. Denk je dat je lopende ING hypotheekrente te hoog is? Laat ons het nakijken.

Al met al kan het laten nakijken van een hypotheek je helpen om een lagere ING hypotheekrente te verkrijgen door je financiële situatie te optimaliseren, je onderhandelingspositie te versterken, te profiteren van gunstige marktomstandigheden en de juiste geldverstrekker te selecteren. Dit kan op lange termijn aanzienlijke financiële voordelen opleveren.

Vraag gratis en vrijblijvend een adviesgesprek bij ons aan!