Beleggingshypotheek ING oversluiten?

Een heldere uitleg over de nadelen van een beleggingshypotheek ING. Het is nou eenmaal een risicovolle hypotheekvorm. Een vorm die gekoppeld is aan beleggingen op effecten. Men belegt uw maandelijkse inleg. Doel: het opbouwen van vermogen.

Voldoende vermogen om uw hypotheekschuld uiteindelijk mee af te lossen. U lost tijdens de looptijd dus niets af. Heeft u voor januari 2013 een hypotheek afgesloten? Dan profiteert u maximaal van de hypotheekrenteaftrek. Dit klinkt tot nu toe redelijk.

Totdat in 2006 Tros Radar als eerste aandacht schonk aan de woekerpolis. Er volgde een lawine van beleggingshypotheek ING klachten. Het begin van de woekerpolis affaire. Een affaire die helaas nog steeds niet is afgerond. Heeft u ooit deze hypotheekvorm afgesloten?

Lees de informatie op deze pagina goed door. Meld u direct aan voor een kosteloos adviesgesprek. Wij bieden u geheel vrijblijvend een beleggingshypotheek check. U ontvangt een onafhankelijk verbeteradvies.

Want of u nu wel of geen compensatie heeft ontvangen. Uw polis woekert voort. Schrijf u direct bij ons in voor een gratis adviesgesprek!

Beleggingshypotheek ING uitlegBeleggingshypotheek ING

Zoals hierboven al genoemd. U lost tijdens de looptijd niet af. Maandelijks betaalt u een x bedrag. Dit bedrag bestaat uit premie en rente. De hoogte van de rente bepaalt uw geldverstrekker.

Een deel van de premie wordt belegd. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. U bent afhankelijk van de grillen van de beurs. Het eindkapitaal is onzeker. Het kan hoger uitvallen maar ook lager!

Valt het uiteindelijke eindkapitaal lager uit? Dan blijft u met een beleggingshypotheek restschuld zitten. Een voordeel is de flexibiliteit.

U kunt zelf bepalen hoe uw premie wordt belegd. Het aanbod van fondsen is groot. U kunt tussentijds wisselen van fondsen. In het premiebedrag zijn kosten verwerkt.

Verborgen en onduidelijke kosten. Hier komen we later op terug. Tot slot de overlijdensrisicoverzekering. Uw geldverstrekker wil zekerheid.

Het afsluiten van een risicoverzekering is verplicht. De premie is vaak hoog, te hoog! Ook hier komen we op terug. Laat uw ING hypotheek nakijken door onze hypotheekadviseur. Hij kan uw hypotheekvorm verbeteren.

ING beleggingshypotheek afkopen

Beleggingshypotheek ING woekerpolis

Heeft u goed gelezen? Heeft u de drie woekerpolis factoren gevonden?

 • Risico van beleggen. Onzekerheid eindkapitaal en risico van restschuld;
 • Verborgen en onduidelijke kosten;
 • Te hoge premie overlijdensrisicoverzekering.

De drie gevaren beleggingshypotheek. Dit geldt uiteraard niet voor iedereen met deze hypotheekvorm, Iedere persoonlijke situatie en afgesloten polis is uniek. Er zijn twee beleggingsvarianten.

Beleggen via een levensverzekering of direct beleggen in aandelen/fondsen. Ieder variant kent weer tientallen vormen. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek brengen wij uw situatie in kaart. Door de woekerpolis check is direct duidelijk:

 • Of u echt een woekerpolis heeft;
 • Wat de verbetermogelijkheden zijn.

Onze adviseur analyseert alle gegeven. Checkt uw polisvoorwaarden. Checkt uw risicoverzekering. De verzekeringscheck geeft een overzicht van goedkopere en passende overlijdensrisicoverzekeringen. U ontvangt een vrijblijvend advies op maat.

Heeft u in het verleden een compensatie ontvangen? Vaak een doekje voor het bloeden. Geen oplossing voor uw probleem. Meld u aan voor een kosteloos verbeteradvies! Gebruik hiervoor ons contactformulier.

Beleggingshypotheek ING met levensverzekering Beleggingshypotheek ING

Bij deze hypotheekvorm is de hypotheeklening gekoppeld aan een gemengde levensverzekering. De maandelijkse premie bestaat uit een beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel. 

Deze vorm wordt ook wel de moderne levenhypotheek beleggingshypotheek genoemd. Naast de aflosvrije lening loopt de kapitaalverzekering.

Een gemengde verzekering die dekking biedt bij overlijden en bij leven. Met deze verzekering spaart u voor de aflossing. Het vermogen wat u spaart belegt men in effecten. 

Meestal in fondsen van de verzekeraar. Uw keuze qua fondsen is hierdoor beperkt. U lost gedurende de looptijd niet af. Hierdoor heeft u maximaal fiscaal voordeel. Dit geldt niet voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2013.

Dan moet u voldoen aan de aflossingsverplichting om hiervan te profiteren. Na de afgesloten looptijd wordt de lening volledig afgelost. Het opgebouwde vermogen komt vrij aan het einde van de looptijd.

Tussentijds opnemen is niet mogelijk. Meer weten over beleggingshypotheken? Schrijf u dan bij ons in.

Beleggingshypotheek ING box 3

De tweede vorm is een combinatie van een hypotheeklening met een daaraan verpande beleggingsrekening (of een effectendepot). Verpanding betekent dat u tussendoor niet aan het geld kunt komen. Met uw maandelijkse inleg koopt men aandelen, obligaties of beleggingsfondsen. 

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is verplicht. De fiscale regels van een box 3 beleggingshypotheek zijn minder streng dan box 1. Boven de algemene vrijstelling moet u jaarlijks vermogensbelasting gaan betalen. 

De fiscus ziet uw vermogen als een bezitting (sparen of belegging). Komt uw kapitaalverzekering eigen woning tot uitkering? Dan is de uitkering meestal onbelast. 

Beleggingshypotheek ING kosten Beleggingshypotheek ING uitbetalen

Aan deze hypotheekvorm zijn kosten gekoppeld. Kosten van de fondsbeheerders die meestal te hoog zijn. Deze hoge kosten zitten verborgen in een onduidelijke kostenstructuur. 

Waar moet u aandenken? Een aantal voorbeelden:

 • Risicokosten;
 • Provisiekosten;
 • Beheerskosten;
 • Administratiekosten;
 • Incassokosten;
 • Informatiekosten;

En dat betaalt u allemaal! In veel gevallen is men vooraf niet geïnformeerd over deze kosten. Maar wat is het gevolg? Uw maandlasten beleggingshypotheek ING bestaan uit premie en rente. Met het deel premie wordt belegd. Hoe hoger de kosten, hoe minder men kan beleggen. 

De cirkel is rond. Hoe minder men belegt, hoe minder rendement. Nog een woekerpolis factor: de overlijdensrisicoverzekering. Een verzekering waar u vaak een veel te hoge premie voor betaalt. Onnodig en geldverspilling!

De premies voor deze verzekeringen zijn de afgelopen jaren enorm gedaald. Oversluiten naar een losse risicoverzekering is een eenvoudige wijze om geld te besparen. Let hierbij wel goed op de voorwaarden en dekking!

ING beleggingshypotheek levert te weinig op

Welke factoren zijn van invloed op uw beleggingshypotheek rendement.

 • Het crash risico, het instorten van de aandelenmarkt. Het gevolg op de waardeontwikkeling van uw polis is enorm. Een beursstijging zal het verlies nooit meer goedmaken.
 • Het fata morgana effect. Een vertekend beeld van de werkelijkheid. Tijdens het afsluiten van uw polis bent u voorgelicht. U heeft een offerte ontvangen. Uw verzekeraar berekende hoe u uw doelkapitaal kon behalen. Een onrealistische berekening waarvan later bleek dat het doelkapitaal niet werd behaald.
 • Zijn de ingehouden kosten en premies hoger dan de inleg? Uw poliswaarde vermindert in waarde. Hoe langer dit duurt. Hoe funester de gevolgen voor de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering. Het inteereffect, u teert in.
 • Het hefboom effect. Is de hoogte van de risicoverzekering afhankelijk van de poliswaarde? Bij een lage premie is de polis veel waard. Bij een hoge premie is de polis weinig waard.

Stoppen met een ING beleggingshypotheek

U heeft de jaaroverzichten van uw hypotheek eens goed bekeken. Of misschien gaat u wel verhuizen? Het besluit is genomen. U wilt uw beleggingshypotheek stoppen. Het is de hoogste tijd voor een verbeteradvies. Er zijn een aantal mogelijkheden.

Afkopen, omzetten of oversluiten. Wat is voor uw situatie de juiste keuze? Iedere keuze heeft financiële en fiscale gevolgen. Deze hypotheekvorm is vaak complex. Laat u hierbij altijd adviseren door een deskundige adviseur.

Misschien is voor uw situatie alleen een andere risicoverzekering de oplossing. Of is extra aflossen een gunstige optie? In de volgende alinea’s bespreken we enkele mogelijkheden. Vergeet niet dat dit algemene informatie is.

Iedere persoonlijke situatie is uniek. Iedere polis is anders. Voorwaarden verschillen. De meerwaarde van een persoonlijk adviesgesprek. U ontvangt een onafhankelijk advies op maat! Meld u gelijk aan voor een kosteloos gesprek én advies! 

Beleggingshypotheek afkopen

Wat zijn de gevolgen van het afkopen? Wanneer u kiest voor deze optie dan wordt uw polis beëindigd. De niet in rekening gebrachte kosten worden in één keer belast. Welke kosten zijn dit? Zie de alinea “Beleggingshypotheek ING kosten”. 

Uw bank of verzekeraar verrekent die kosten met de waarde van uw polis. Wat overblijft van die waarde, krijgt u uitgekeerd. Let op! De afkoopwaarde is niet gelijk aan uw totale inleg en het rendement! Is het uitkeringsbedrag erg klein?

Dan kunt u de verzekering premievrij te maken. Nu nog geen uitkering en u betaalt geen nieuwe premie. Dit tot het moment van uitkeren. U kunt ook gebruik maken van een andere hypotheekvorm.

Dit heeft wel financiële consequenties. U heeft deze hypotheekvorm ooit afgesloten met een doel. Het aflossen van uw hypotheekschuld. Hoe kunt u dan het beste vermogen opbouwen? Bespreek met uw adviseur wat de mogelijkheden zijn.

Beleggingshypotheek omzetten Beleggingshypotheek ING omzetten

De risico’s en kosten van deze hypotheekvorm zijn hoog. Te hoog, vandaar de naam woekerpolis. U kunt uw hypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm.

Naar een (bank)spaar- aflossingsvrije- lineaire- of annuïteitenhypotheek. Een beleggingshypotheek omzetten naar annuïteitenhypotheek is vaak de beste keuze.

Uw hypotheekadviseur bespreekt het volgende met u:

 • Welke hypotheekvariant heeft u?
 • Wat zijn de voorwaarden?
 • Is de afkoopwaarde van uw polis belast?
 • Hoeveel jaar is resterende rentevaste periode?
 • Boeterente?
 • Wat zijn de nieuwe nette en bruto maandlasten?
 • Is een risicoverzekering verplicht?
 • Kan de hypotheekrente worden verlaagd?
 • Hoogte van de bijkomende kosten?
 • Valt uw hypotheek in Box 1 of 3?

Zo zijn er nog veel meer vragen. Is uw situatie helder? Dan volgt de berekening. U leest het goed. Omzetten is absoluut mogelijk. Omzetten vraagt veel kennis en inzicht. Vandaar het belang en de meerwaarde van een erkende hypotheekadviseur! Meld u aan voor een vrijblijvend en onafhankelijk advies.

Beleggingshypotheek ING extra aflossen

Belastingregels wijzigen jaarlijks. In 2017 is de regel beleggingshypotheek tussentijds aflossen iets versoepeld. U wordt fiscaal niet meer gestraft wanneer u aflost. Voor 2017 kon u hiervoor een boete van duizenden Euro’s krijgen. 

Bij aflossing moest u namelijk inkomstenbelasting betalen over uw rendement. Extra aflossen is nu ook mogelijk zonder dat u gaat verhuizen. U mag jaarlijks 10% aflossen. Is het restant gelijk aan het belegde vermogen? Dan mag u het restant in één keer aflossen. 

Uw rentevaste periode loopt af? Ook dan is het mogelijk om uw hypotheek in één keer af te lossen. Uiteraard moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Uw hypotheekadviseur kan u hier alles over vertellen! 

Beleggingshypotheek 2017

Is 2017 “het” jaar om eens kritisch naar uw hypotheek te kijken? Ja, dat is het! De rente is nog steeds historisch laag. De fiscale regelgeving is versoepeld. Geen belasting meer over de opbrengst na 15 à 20 jaar premie.

Afkopen is mogelijk bij verkoop van uw woning en bij schuldhulpverlening. Aflossen wordt niet meer fiscaal afgestraft. Tot slot. Heeft u de bovenstaande tekst goed gelezen? U weet nu wat een beleggingshypotheek ING en risico is.

Te hoge maandlasten en onzekerheid over uw eindvermogen. Hier kunnen wij verandering in brengen! Uw hypotheek is absoluut aan verbetering toe. Hoe? Dat kunnen wij tijdens een persoonlijk gesprek bepalen.

Iedere situatie is uniek en vraagt om een maatwerk oplossing. Wacht niet langer. Meld u aan voor een kosteloos adviesgesprek! 

Beleggingshypotheek ING, wat te doen?

Er zijn ongeveer 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Totale waarde: € 100 miljard. € 20 à € 30 miljard ging op aan verborgen kosten. Woekerwinsten voor de tussenpersonen en verzekeraars. Er zijn ongeveer 550.00 gedupeerden beleggingshypotheek.

Bent u een gedupeerde? Dan heeft u als het goed is bericht gehad van uw maatschappij/tussenpersoon. Een brief met een compensatieregeling en een hersteladvies. Vaak is de compensatie onvoldoende. Er lopen tot vandaag de dag nog steeds individuele en collectieve processen.

Heeft u geen brief en/of hersteladvies ontvangen? Twijfelt u of u wel of niet een woekerpolis heeft? Dan kunnen wij u verder helpen. Wij bieden u gratis een woekerpolis check, adviesgesprek en adviesrapport aan. Geheel vrijblijvend! Wel of geen woekerpolis. 

Deze hypotheekvorm is “altijd” te verbeteren! Lagere maandlasten en/of zekerheid over uw eindvermogen. Door onze onafhankelijkheid kunnen wij alle aanbieders met elkaar vergelijken. Meld u aan voor een kosteloos adviesgesprek!