Hypotheekrente verwachting ABN AMRO

Maak gebruik van de hypotheekrente verwachting ABN AMRO. Onze experts delen hun vooruitzichten voor de komende periode. Hier is een beknopte samenvatting van de hypoheekrente verwachting van Advies Nederland.

Verwachting voor de hypotheekrente:

  • Korte rente: Stabilisatie gevolgd door een neerwaartse trend.
  • Lange rente: Op de lange termijn ook lager.

De variabele hypotheekrente heeft het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen, voornamelijk als gevolg van de aanzienlijke verhoging van de rentetarieven door de Europese Centrale Bank (ECB). Het depositotarief, waartegen commerciële banken geld bij de ECB kunnen plaatsen, steeg van -0,5 procent in juli vorig jaar naar 3,75 procent.

Hoewel de ECB de mogelijkheid openhoudt voor verdere renteverhogingen, gaan wij ervan uit dat er geen verdere verhogingen zullen plaatsvinden en dat de rentetarieven aan het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar zullen dalen. Als deze prognose uitkomt, kan de variabele hypotheekrente (die afhankelijk is van de rentetarieven van de ECB) aan het eind van dit jaar weer dalen.

Hypotheekrente verwachting abn amro

Wat is de hypotheekrente verwachting van ABN AMRO bank?

De recente reeks renteverhogingen door de ECB is voornamelijk ingegeven door de hoge inflatie. De prijzen van consumentengoederen en -diensten zijn harder gestegen dan gewenst, en de ECB streeft ernaar om de inflatie op de lange termijn te beperken tot 2 procent. De inflatie is gestegen als gevolg van verschillende factoren, waaronder problemen in de toeleveringsketens, een krappe arbeidsmarkt en een plotselinge vraagstijging na het opheffen van de lockdownmaatregelen.

Bovendien heeft de oorlog in Oekraïne geleid tot stijgende prijzen voor voedsel en energie. Hoewel de inflatie sindsdien is afgenomen van 10,6 procent in oktober 2022 tot 5,3 procent in juli 2023, blijft de ECB bezorgd omdat de kerninflatie, die volatiele elementen zoals voedsel en energie uitsluit, is gestegen naar 5,5 procent. Dit duidt op aanhoudende prijsstijgingen, wat de ECB zorgen baart.

Na het laatste beleidsoverleg heeft de ECB gehint op een tijdelijke rentepauze, maar ze sluit verdere renteverhogingen niet uit. Onze verwachting is dat de rentetarieven voorlopig op het huidige niveau zullen blijven en uiteindelijk zullen dalen als de tekenen van een afnemende inflatie duidelijker worden en de dreiging van een economische neergang reëler wordt.

Let op renteverhogingen

Deze verwachte verandering in het ECB-beleid zal ook van invloed zijn op hypotheekleningen met een lange rentevaste periode, omdat de rente op deze leningen doorgaans wordt beïnvloed door de rente op 10-jaars leningen van de Nederlandse overheid. Gedurende de reeks renteverhogingen steeg de 10-jaars staatsrente aanzienlijk, maar we verwachten dat deze dit jaar stabiel zal blijven op het huidige niveau en later zal dalen als gevolg van de verwachte renteverlagingen door de ECB.

In lijn met de Nederlandse staatsrente zullen ook de hypotheekrentes voor leningen met een lange rentevaste periode naar verwachting dalen, zij het mogelijk in mindere mate dan bij staatsleningen. Dit komt doordat kredietverstrekkers hun risico-opslag op hypotheken kunnen verhogen als de economische situatie verslechtert. Ondanks deze mogelijke verhogingen blijft er echter concurrentiedruk op de Nederlandse hypotheekmarkt, wat de ruimte voor aanzienlijke rentestijgingen beperkt.

Wil je meer inzicht in renteverwachtingen, bekijk dan ook de voorspellingen van onze andere experts: Geert Hendrik en Stelwagen

Wil je wekelijks een overzicht van de actuele rentestanden ontvangen via e-mail, inclusief de Rentebarometer voor trends en prognoses? Meld je dan aan voor een gratis rentestandenabonnement om bij te blijven bij het afsluiten of herzien van je hypotheek.