Aegon koersplan woekerpolis oversluiten?

Wij raden iedereen aan om gebruik te maken van de Aegon Koersplan woekerpolis check. Deze is kosteloos, onafhankelijk en geheel vrijblijvend. Via ons contactformulier kunt u zich hiervoor opgeven. Koersplan is een spaarkasproduct van Spaarbeleg, een dochteronderneming van Aegon.

In 1999 kwam Koersplan in opspraak. In totaal zouden er ongeveer 700.000 polissen zijn verkocht. Na een aantal uitzendingen van het consumentenprogramma TROS Radar, waarin aandacht werd besteed aan dit product, bleek dat Koersplan te veel kosten in rekening heeft gebracht.

Toen dit ook bleek na een uitzending van het consumentenprogramma Kassa in januari 2005, hebben 30.000 gedupeerden zich verenigd in een Stichting genaamd: “Koersplandewegkwijt”.  Laat je Aegon koersplan woekerpolis oversluiten via onze adviseur. Schrijf je in voor een gratis gesprek.

Meer weten? Ontdek dan alle 12 gevaren van een Aegon woekerpolis in 2018.

Wat kan ik het beste doen tegen mijn Aegon koersplan woekerpolis?

Deze stichting beschuldigde Spaarbeleg van het van verstrekken van onjuiste informatie in de brochures, aanmeldingsformulieren, correspondentie en certificaten in de periode 1989 tot en met 1998. De stichting stelde ook dat Spaarbeleg in alle uitlatingen heeft doen voorkomen dat de rendementen netto zijn.  

Echter bleek dat op de inleg nog premie voor een overlijdensrisicoverzekering werd ingehouden. De stichting stelde dat de inhoudingen van deze premies niet zijn vermeld in de door spaarbeleg verstrekte informatie. Wilt u ook geholpen worden? Vraag dan bij Advies Nederland een gratis hersteladvies aan. 

Aegon koersplan woekerpolis checkAegon koersplan woekerpolis

Na drie gesprekken tussen Aegon en een stichting, voerde zij op 20 mei 2005 onverwacht een productverbetering door. Dit voor het Aegon Koersplan en een andere Aegon woekerpolis.

De premie voor de losse overlijdensrisicoverzekering werd met terugwerkende kracht teruggebracht tot maximaal 17% voor alle polissen. Ook volgde er een herberekening van de waarde.

Verder werd de premie met nogmaals 10% gekort voor nog actieve polissen per 1 januari 2006, dus maximeren tot 15,3%.

Volgens Aegon omdat gebleken was dat bij deze producten in sommige gevallen een te groot deel van de inleg naar de overlijdensrisicoverzekering gaat. Omdat de wijziging voor ‘Koersplan de weg kwijt’ onvoldoende was werd Aegon in oktober 2005 gedagvaard.

De procedure begon bij de meervoudige kamer van de Rechtbank Utrecht en eindigde op 14 juni bij de Hoge Raad der Nederlanden. De koersplan-affaire is één van de aanleidingen voor de woekerpolis-affaire. 

Wilt u geholpen worden? Wij bieden namelijk iedereen met een woekerpolis van Aegon gratis hulp.

Aegon koersplan woekerpolis oversluiten

Op 6 juni 2007 heeft de rechtbank bepaald dat de klanten in 1989 en 1990 door Spaarbeleg zijn misleid, doordat op geen enkele wijze overeen was gekomen dat er premie voor de overlijdensrisicoverzekering ingehouden zou worden. Vanaf 1991 heeft Spaarbeleg de algemene voorwaarden aangepast.

In deze voorwaarden werd de inhouding wel gemeld, waardoor er volgens de rechtbank voor deze eisers geen sprake is van misleiding. Het is de rechtbank echter niet gebleken dat Spaarbeleg met de deelnemers overeenstemming heeft bereikt over de hoogte van de in te houden premie.

Beide partijen zijn nu in de gelegenheid de rechtbank over dit laatste punt te informeren, uiterlijk op 18 juli 2007, waarna de rechtbank opnieuw een datum zal bepalen waarop de uitspraak volgt. Op 20 februari 2008 beveelt de rechter in een vonnis beide partijen op 8 april 2008 op een rechtszitting te verschijnen.

 Hierna wordt de eventuele schikking bekend gemaakt. Leer alles over het ontwoekeren van een Aegon Koersplan.

Aegon koersplan woekerpolis compensatie

Voor klanten die in het verleden een Aegon Koersplan woekerpolis hebben afgesloten, stelt Aegon de premie van de overlijdensrisicoverzekering waar nodig naar beneden bij. De stap volgt op een reeks eerdere verbeteringen die Aegon sinds 2000 heeft doorgevoerd.

De aanpassing geldt voor alle Aegon Koersplan polissen die van 1989 tot en met 1998 zijn verkocht. Een aantal met Aegon Koersplan vergelijkbare polissen van Spaarbeleg* komt in aanmerking voor dezelfde aanpassing.

Honderdduizenden consumenten die een Aegon Koersplan of een soortgelijk product hebben afgesloten, kunnen zich melden bij verzekeraar  Aegon. Zij hebben recht op een compensatie van gemiddeld 400 euro. Dit is uiteraard per geval verschillend en aan onze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Er is in ieder geval iets te doen aan uw Aegon beleggingsverzekering! Maak gebruik van een gratis hersteladvies. Schrijf u direct bij ons in. 

Aegon koersplan compensatie

Aegon Koersplan woekerpolis uitspraak

Voorwaarde voor de nieuwe compensatieregeling is dat het product is afgesloten voor 1999, en voor 14 juni 2013 is beëindigd. Behalve Koersplan gaat het om de volgende producten:

 1. Bonusplan
 2. Kapitaalplan
 3. Premiespaarplan
 4. Spaareffect (vanaf 1988)
 5. AOW-privéplan
 6. Aegon Mix Fund
 7. Koopsom
 8. Toekomstplan
 9. Vermogensplan
 10. Fiscaalvoordeelplan
 11. Garantieplusplan 

Klanten krijgen de vergoeding alleen als zij zich zélf bij Aegon melden. Dat kunnen zij tot 16 augustus 2015 doen. De nieuwe compensatie, bedongen door de Stichting Koersplandewegkwijt, heeft te maken met de overlijdensrisicodekking.

Deze dekking trok maar liefst 10 tot 40 % van de inleg weg. Dat is te veel, oordeelde de rechter vorig jaar. Aegon verlaagt daarom nu de premies voor deze dekking naar een marktconform tarief. De premiekorting wordt met terugwerkende kracht belegd, waardoor het eindkapitaal gemiddeld 7 % hoger uitvalt.

Aangezien het Koersplan sinds 1996 wel een marktconform tarief hanteert.

Aegon Koersplan kapitaalverzekering

Aegon heeft voor Koersplan en soortgelijke beleggingsverzekeringen al eerder gecompenseerd. Toen ging het om te veel ingehouden kosten. Dat gebeurde onder meer door collectieve akkoorden die de Stichting Verliespolis (opgericht door Vereniging Eigen Huis en VEB) tussen 2008 en 2011 sloot met de zes grootste verzekeraars en twee kleinere. 

Klanten die eerder een compensatiebedrag van Aegon hebben ontvangen, kunnen zich nu opnieuw aanmelden voor deze nieuwe vergoeding. Dit staat polishouders niet in de weg om verder te procederen.

Mogelijk komen andere verzekeraars ook nog met aanvullende compensatie voor  beleggingsverzekeringen, die woekerpolissen worden genoemd. Nederland telt nog miljoenen woekerpolissen, die vaak zijn gekoppeld aan een hypotheek.

Voor klanten die in het verleden een Aegon woekerpolis hebben afgesloten, stelt Aegon de premie van de overlijdensrisicoverzekering waar nodig naar beneden bij. De stap volgt op een reeks eerdere verbeteringen die Aegon sinds 2000 heeft doorgevoerd.

Aegon Koersplan oversluitenAegon Koersplan woekerpolis oversluiten

De nieuwe premie is een invulling van de uitgangspunten van de Hoge Raad van wat voor Aegon Koersplan een redelijke premie is. 

Deze moet gebaseerd zijn op de premie die in dezelfde periode – voor een vergelijkbaar risico – in rekening werd gebracht bij een zelfstandige overlijdensrisicoverzekering. 

In juni 2013 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over het Koersplan. Die uitspraak ging over de premie voor de overlijdensrisicoverzekering in het Aegon Koersplan woekerpolis product.

De uitspraak ging louter en alleen over de deelnemers die aangesloten zijn bij aangesloten bij Stichting Koersplandewegkwijt. Na deze uitspraak kondigde heeft  Aegon aangegeven te bekijken of ook voor niet-aangesloten deelnemers compensatie op zijn plaats zou kunnen zijn.

De premie-aanpassingen die Aegon heeft aankondigt is bedoeld voor deze groep. Het beste wat u kunt doen is zich aanmelden bij onze organisatie. Wij zullen de kosten voor u inzichtelijk laten maken door onze Aegon Koersplan specialisten.

Aegon Koersplan lijfrente

De premie is tot stand gekomen na langdurig overleg met Stichting Koersplandewegkwijt die op verzoek van Aegon als klankbord heeft gefungeerd. Onafhankelijke experts hebben de nieuwe premie getoetst op de uitgangspunten van de Hoge Raad heeft bepaald. 

Hierna heeft Aegon de premie na overleg met de Stichting verder aangescherpt. Of een klant voordeel heeft van deze extra regeling en, zo ja, hoeveel verschilt per persoon. Het wordt vooral bepaald door de leeftijd van de deelnemer op het moment van afsluiten, de duur van de verzekering, de hoogte van de inleg, en van het jaar waarin het product is afgesloten.

De kosten van deze regeling komen ten laste van bestaande middelen. In de afgelopen jaren betaalde Aegon al ruim €800 miljoen aan compensaties en productverbeteringen voor klanten met een beleggingsverzekering. Meldt u vandaag nog aan voor een vrijblijvend adviesgesprek.