Algemene Voorwaarden Advies Nederland

Wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Woonadvies Nederland, dan betekent dit dat je onvoorwaardelijk instemt met de Privacy Verklaring, de Disclaimer en de Algemene Voorwaarden. In dit document delen wij de Algemene Voorwaarden van Woonadvies Nederland.  voorwaarden

De website van Woonadvies Nederland

De website van Woonadvies Nederland kent een grote hoeveelheid aan inhoud. Wij hebben de content op verantwoorde en zorgvuldige wijze gepubliceerd. Met grote regelmaat zorgen wij voor de plaatsing van nieuwe content.

Woonadvies Nederland is niet verantwoordelijk voor onvolledigheden of onjuistheden welke zijn gepubliceerd op de website van Woonadvies Nederland.

Werking van de website van Woonadvies Nederland

Wij doen er alles aan om de website optimaal te laten werken. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde ononderbroken en op juiste snelheid werkt.

Woonadvies Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen door het onvermogen onze website te kunnen raadplegen.

voorwaarden woning advies

Eventuele schadevergoedingen

Wanneer Woonadvies Nederland bewezen nalatig heeft gehandeld of aantoonbaar grove schuld heeft, dan zal Woonadvies Nederland de verantwoording nemen en zich aansprakelijk stellen.

In dergelijke situaties is een schadevergoeding mogelijk, welke maximaal € 1.000,- (duizend euro) bedraagt per schadegeval. Algemene voorwaarden

Online informatie en garanties

Woonadvies Nederland geeft via de website veel algemene informatie. Deze informatie mag in geen enkel geval worden beschouwd als een persoonlijk en op maat gemaakt advies. Geen enkele situatie is vergelijkbaar.

Wanneer je interesse hebt in een persoonlijk en op maat gemaakt advies, dan kun je je hiervoor aanmelden via onze website. Je ontvangt in dit geval een gedegen advies van een externe specialist.

Verantwoordelijkheid met betrekking tot advies

Woonadvies Nederland biedt een landelijke dekking door te werken met een veelzijdigheid aan financieel adviseurs door heel het land.

Wanneer je een persoonlijk advies heeft ontvangen van één van deze adviseurs, dan is Woonadvies Nederland in geen enkel geval verantwoordelijk voor de dienstverlening die door deze adviseur is verleend.

Verwerking persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je besluit het online formulier van Woonadvies Nederland in te vullen en in te dienen, dan ga je er expliciet mee akkoord dat de persoonsgegevens worden verstrekt aan de financieel adviseur.

Woonadvies Nederland kan onmogelijk de garantie bieden dat de digitale overdracht van persoonsgegevens vlekkeloos verloopt.

Daarnaast kunnen wij niet de garantie bieden dat de betreffende persoonsgegevens op de juiste wijze en tijdig worden verwerkt door de ontvangende partij.  voorwaarden

Eigen verantwoordelijkheid

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van de keuze om de persoonsgegevens middels het online formulier te delen.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Woonadvies Nederland kun je vinden in onze Privacy Verklaring.

Gevolgen van een websitebezoek

Woonadvies Nederland zet zich in om de website altijd schoon en juist te houden. Echter, wij kunnen niet garanderen dat er op geen enkel moment defecten kunnen ontstaan.

Woonadvies Nederland is in geen geval verantwoordelijk voor onvolkomenheden, onjuistheden, defecten of virussen, voor de eventuele gevolgen door een bezoek aan de website van Woonadvies Nederland.

Online voorwaarden

Auteursrechten Woonadvies Nederland

Alle verstrekte informatie op de website van Woonadvies Nederland is eigendom van Woonadvies Nederland. Er rust een auteursrecht op alle gepubliceerde content.

Het publiceren, vermenigvuldigen of verspreiden van content afkomstig van de website van Woonadvies Nederland is verboden wanneer Woonadvies Nederland hier geen expliciete toestemming voor heeft afgegeven.

Nietigverklaring

Bij een eventuele nietigverklaring van de bovengenoemde voorwaarden blijven alle overige voorwaarden van Woonadvies Nederland onvoorwaardelijk en onverminderd van kracht.

Wanneer er sprake is van een nietigverklaring van één of meer voorwaarden streeft Woonadvies Nederland ernaar de betreffende voorwaarde(n) op een zo kort mogelijke termijn te herschrijven en opnieuw te publiceren.