Voorlopig koopcontract2018-10-29T17:05:14+00:00

Waarom een voorlopig koopcontract tekenen?

Een voorlopig koopcontract wordt tekent bij de notaris voor de overdracht. Hierin worden meestal alle ontbindende voorwaarden opgenomen. Andere benamingen ervoor zijn koopakte of koopovereenkomst.

Zodra je samen met de verkoper het eens bent geworden over de koopprijs, dan kunnen jullie een voorlopig contract tekenen voor de bestaande woning.

Er zijn voor nieuwbouwwoningen andere regels van kracht. Daar moet een overeenkomst getekend worden voor de aankoop van grond en de bouw. Beter bekend onder een koop-aanneemovereenkomst. Al een woning op het oog? Zorg dan voor de best mogelijke hypotheek.

Om iedereen hieraan te helpen bieden wij kosteloze adviesgesprekken. Wilt u een voorlopig koopcontract opstellen? Bekijk dan hier wie als eerst een koopcontract moet tekenen.

Wilt u advies of hulp? Dan kunt u dit vrijblijvend en kosteloos aanvragen via het contactformulier. Uiteraard kunt u zich ook bij ons inschrijven voor een gratis adviesgesprek.

Voorlopig koopcontact ontbindende voorwaardenVoorlopig koopcontract

Binnenkort een voorlopig koopcontract tekenen? Dan zijn er een aantal zaken die je moet weten! Soms kan de naam voorlopig koopcontract wat misleidend zijn.

Dat komt omdat bij het tekenen van het contract, er wel degelijk een overeenkomst is. Het enige wat nog moet gebeuren is de levering.

Er zit een bedenktijd op van drie dagen en er zijn ontbindende voorwaarden. Een voorlopig koopcontract kan dus binnen drie dagen opgezegd worden, zonder opgave van reden.

Zodra je het koopcontract getekend hebt ontvangen, dan gaat de bedenktijd in. Er moeten twee werkdagen verplicht tussen zitten. Bij nieuwbouwwoningen is deze periode zeven dagen.

Bij een hypotheek afsluiten of een woning aankopen, moet je rekening houden met veel dingen. Daarom bieden wij een deskundig begeleiding. Zowel met de aankoop als de afhandeling.

Kun je een voorlopig koopcontract ontbinden? Dat kan zeker mits je voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze staan in dit artikel beschreven. Wil je geholpen worden? Vraag dan een kosteloos adviesgesprek aan.

Voorlopig koopcontact ontbindende voorwaarden

Voorlopig koopcontract huis

Tegenwoordig kun je ook een voorlopig koopcontract inschrijven in de openbare registers. Het biedt een aantal beschermingen aan de koper. Denk hierbij aan het verkopen van de woning aan een hogere bieder, of het faillissement van de verkoper.

Er is een nieuwe wet aangenomen die bepaalde beperkingen stelt. Deze zijn van toepassing op het vooruitbetalen van een koopsom. Een verkoper kan wel bedingen der er maximaal tien procent van de koopprijs in depot wordt gestort.

Het bedrag wordt dan overgemaakt als waarborgsom bij de notaris. Dat moet er voor zorgen dat de koper zijn verplichtingen nakomt. Advies Nederland kan u hierin onafhankelijk adviseren.

Voorwaarden voorlopig koopcontract

Hoe lang duurt het voordat je een voorlopig koopcontract krijgt? En wie tekent voorlopig koopcontract eerst? Onze hypotheekadviseur helpt je graag. Hij zal alle vragen beantwoorden. Bij deze een korte samenvatting van een aantal basis verplichtingen.

De verplichting gaat wel twee kanten op. Regels voor de verkoper:

 • Bij een levering vrij van verontreiniging verklaart de verkoper, dat zijn grond niet verontreinigd is. Het is moeilijk om hierop een garantie te geven. Voor eventuele garanties moet er een bodemonderzoek komen. Dat is geen standaard procedure bij een aankoop.
 • De koper moet ervan uit kunnen gaan dat zijn woning niet meer wordt belast met de rechten van een hypotheek. Er is sprake van levering vrij van hypotheek. De overeengekomen prijs is namelijk vastgesteld op deze aanname. Het zorgt voor zekerheid dat de bank niet alsnog de woning kan verkopen, als de verkoper failliet wordt verklaard.
 • Als de koper garandeert (voor overdracht) dat alle onroerende zaakbelastingen zijn voldaan aan de gemeente, dan hebben wij het over een levering vrij van lasten.
 • Levering vrij van pacht en huur. De verkopende partij, geeft aan dat er geen huurcontracten op de woning van kracht zijn waar eventuele huurders zich op kunnen beroepen.
 • Levering vrij van aanschrijving tot woningverbetering, is een clausule van een voorlopig koopcontract, die voornamelijk van toepassingen is bij woningen, die verkocht worden door een woningbouwvereniging. Wilt u een binnenkort een huis kopen? Ga dan voor een gratis adviesgesprek!

Opstellen van een voorlopig koopcontract Opstellen van een voorlopig koopcontract

Er moet bij een woning kopen altijd een schriftelijke overeenkomst worden aangemaakt. Kopers en verkopers bepalen zelf wat er in deze overeenkomst wordt opgenomen.

De meeste mensen gebruiken hiervoor een standaard overeenkomst. Neem de volgende punten hierin op:

 • Persoonsgegevens koper en verkoper
 • Gegevens over de koopwoning
 • De overeengekomen koopprijs
 • Ontbindende voorwaarden

Voorlopig koopcontract ontbinden

De volgende zaken worden vastgelegd onder de voorlopig koopcontact ontbindende voorwaarden:

 • Onder voorbehoud van financiering. Mocht je als koper geen lening krijgen van de bank, dan is dat een legitieme reden om onder de aankoop uit te komen. Er is wel een voorwaarde die genoemd wordt, namelijk de inspanningsverplichting. Er moet inspanning verricht worden om de financiering te realiseren. Vergroot uw kansen op een hypotheek door u aan te melden bij Advies Nederland. Kan ik dit huis betalen? Doe onze gratis hypotheek check!
 • Woning beschadiging wordt ook opgenomen in een voorlopig koopcontract. Het is een clausule die bescherming biedt tegen beschadigingen aan de woning, tussen het moment van tekenen van het contract, en het moment van de levering via een notaris. Bij eventuele schade aan de woning, dan kan een koper zich beroepen op de ontbindende voorwaarden.
 • Afwijzing van een woonvergunning. Sommige gemeenten stellen het verplicht dat je een woonvergunning bezit. Als er na de ondertekening van het voorlopige koopcontract blijkt dat die niet mogelijk is, dan kan het koopcontract ontbonden worden.
 • De laatste mogelijkheid is het opschorten van de voorwaarden.

Hulp nodig met een voorlopig koopcontract opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op met Advies Nederland.