Rentevoorstel 2022

Een rentevoorstel is de huidige benaming voor wat vroeger de voorlopige hypotheekofferte werd genoemd.

Schrijf u hier in voor een gratis rentevoorstel op maat.

Hoe werkt een rentevoorstel?

Heeft u een rentevoorstel ontvangen of begeeft u zich op de woningmarkt om binnenkort een huis te kopen en zoekt u daarvoor financiering?

Advies Nederland heeft op elk gebied de juiste specialisten in dienst om u, in dit geval, te helpen met het rentevoorstel nieuwe hypotheek.

Neem dan kosteloos contact op met ons.

Wat is een rentevoorstel?

Niet alleen wat er precies in staat (vaak betreft het veel juridisch jargon), maar ook hoe het geïnterpreteerd moet worden.

Ook kunnen wij onafhankelijk elke hypotheekrente vergelijken.

Bovendien hebben onze deskundigen door een groot netwerk veel vergelijkingsmateriaal.

Zo kan uw rentevoorstel getoetst worden aan rentevoorstellen van andere partijen.

Waarom een rentevoorstel?

Alles wordt zodoende inzichtelijker gemaakt.

Uiteindelijk gaat u dan met de aanbieder in zee, die voor u het meest geschikte rentevoorstel heeft opgesteld.

Maak nu vrijblijvend en kosteloos een afspraak!

Laagste rente ontvangen?

Ontdek dan de grote voordelen van de nieuwe hypotheekrente.

Rentevoorstel: de nieuwe regels

Zoals gezegd werd het rentevoorstel in het leven geroepen door Europese wetgeving.Rentevoorstel

En wel door de Mortgage Credit Directive, afgekort MCD.

Vrij vertaald in het Nederlands staat MCD voor de ‘richtlijn van hypotheekkrediet’.

Klanten in de Europese lidstaten krijgen tot over de landgrens transparantie.

Maar dat niet alleen

Ook krijgen consumenten op zoek naar woningkrediet, een groot arsenaal aan vergelijk.

Tussen de hypotheekaanbieders van alle Europese lidstaten kunnen de rentevoorstellen worden vergeleken op prijs, inhoud en voorwaarden.

Deze Europese hypothekenrichtlijn omvat niet alleen regels voor het aanbieden van hypotheekleningen.

Ook bemiddeling in hypothecair krediet valt onder de MCD-richtlijn.

Rentevoorstel ontvangen

Klanten in alle Europese lidstaten moeten eenduidig, eenvoudig en overzichtelijk een hypothecaire lening kunnen vergelijken en/of afsluiten.

Uiteraard zal onze adviseur helpen om de laagste hypotheekrente af te sluiten.

De richtlijn heeft dus ook grote invloed op de manier waarop dergelijk krediet wordt aangeboden.

Wacht met een rentevoorstel tekenen totdat u onze hypotheekadviseur heeft gesproken.

Hij kan u namelijk onafhankelijk adviseren.

Hierdoor krijgt u gegarandeerd de allerlaagste rente.

Van rentevoorstel tot hypotheekofferte

Een voorlopige hypotheekofferte is door de MCD-richtlijn van de baan.

U ontvangt nu een rentevoorstel, dat nog niet bindend is (dat was een voorlopige hypotheekofferte vroeger ook niet).

Wanneer u het met de inhoud en voorwaarden in het rentevoorstel eens bent, wordt uiteindelijk de hypotheekofferte opgemaakt.

Deze is in tegenstelling tot het rentevoorstel wel bindend

Dus hypotheekrente, looptijd, het soort hypotheek, het bedrag en alle voorwaarden zijn bindend.

Hoe de volgorde voor een hypothecair krediet eruit ziet legt zicht het beste uit aan de hand van onderstaande stappen.

Gratis rentevoorstel

  1. Aanvraag van de klant voor een hypothecaire lening.
  2. De hypotheekverstrekker stelt een rentevoorstel op.
  3. Klant krijgt bedenktijd en benut deze om documenten te verzamelen (onder meer over inkomen, eventuele schulden, de woningprijs)
  4. Hypotheekverstrekker controleert gegevens en doet een BKR-toets (BKR staat voor Bureau Krediet Registratie waar schulden- en betalingsverleden van iedereen staan vermeld).
  5. Als alles klopt kan hypotheekverstrekker desgewenst de hypotheekofferte opmaken.
  6. Klant krijgt weer bedenktijd, waar – na eventueel tekenen – de hypotheekofferte een kredietovereenkomst tussen aanvrager en hypotheekverstrekker is geworden.

Voordelen rentevoorstel van Advies Nederland

Het proces voor het verstrekken van een hypotheek onder de MCD-richtlijn verloopt anders, maar kost over het algemeen niet meer tijd dan voorheen.

Een rentevoorstel geeft een waarheidsgetrouw beeld van hoe de uiteindelijke hypotheekofferte eruit komt te zien.

En dus rijst de vraag wat er in het (nogmaals niet-bindende) rentevoorstel staat.

Is een hypotheekofferte bindend aanbod?

Lees meer hierover of meld u bij ons aan.

De inhoud van het rentevoorstel

Wat er precies in en rentevoorstel komt te staan verschilt per hypotheekverstrekker.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste zaken.Rentevoorstel vergelijken

Het rentevoorstel wordt opgemaakt op basis van de gegevens die de hypotheeknemer aanlevert.

Omdat de gegevens nog niet gecontroleerd zijn is het voorstel voor beide partijen niet bindend.

Rentevoorstel aanvragen

Wanneer de hypotheeknemer gebruik wil maken van het rentevoorstel bank, moet binnen een gestelde periode (vaak 6 weken) de gevraagde informatie aangeleverd worden.

Wanneer alle verstrekte gegevens kloppen, ontvangt de hypotheeknemer de hypotheekofferte op basis van de gegevens in het hypotheekvoorstel.

Hoewel veel dingen voor zichzelf spreken, wordt, indien nodig, per onderwerp beknopt uitleg gegeven.

Overzicht van alle gegevens

· Naam hypotheekverstrekker
· Zekerheden: de woning/perceel waarvoor de hypothecaire lening wordt verkregen
· Zekerheidsstelling door derden: in geval van financiering onder de NHG
· Rentepercentage

· Hoofdsom: bedrag van de hypothecaire lening

· Looptijd van de lening: maximale duur van het hypothecair krediet

· Aantal maandelijkse betalingen: afhankelijk van de looptijd
· Jaarlijks aflossingsbedrag
· Maandelijks bedrag: maandelijks bedrag aan rente en aflossing
· Bijkomende kosten: bijvoorbeeld notaris-, bemiddelings– en taxatiekosten
· Vervroegde aflossing: mogelijkheden van vervroegd aflossen
· Algemene voorwaarden
· NHG: indien van toepassing staat hier het bedrag dat valt onder de NHG-garantie
· Algemene informatie: vaak met vermelding dat onderzoek naar de kredietwaardigheid van hypotheeknemer wordt gedaan
· Privacy clausule: verklaring van hypotheekverstrekker om zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Benodigde documenten: opsomming van documenten die de hypotheekverstrekker nodig heeft om een hypotheeklening te kunnen uitgeven.

Acceptatie en geldigheidsduur: termijn van geldigheid van het rentevoorstel, op welke termijn de offerte voor akkoord moet worden getekend en de mogelijkheden om de geldigheidsduur te verlengen.

Akkoord melding NHG: hiermee wordt hypotheekverstrekker gemachtigd om personalia door tegeven aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning ten behoeve van de NHG.

· Notaris: gekozen notaris voor ondertekening
· Verklaring voortbestaan inkomen: verklaring van de intentie hetzelfde inkomen te genieten
gedurende de looptijd van de lening als ten tijde van ondertekening
· Akkoord melding Belastingdienst: hiermee wordt hypotheekverstrekker gemachtigd om personalia door te geven aan de Belastingdienst
· Opsomming opschortende voorwaarden NHG
· Ondertekening: beide partijen ondertekenen (plaats, datum en handtekening) onderaan en alle andere pagina’s worden geparafeerd
· SEPA machtiging: hypotheekverstrekker wordt gemachtigd de maandelijkse bedrag automatisch te incasseren
· Verklaring inpandgeving en crediteursbegunstiging: verklaring dat de af te sluiten leven- en/of overlijdensrisicoverzekering tot zekerheid zal dienen van de te verstrekken lening
· Kostenoverzicht: overzicht van totale bruto lasten van de financiering, waaronder rente, aflossing en kosten van NHG

Stappenplan van een rentevoorstel

Na ondertekening van het rentevoorstel moet het met kopie legitimatie worden teruggestuurd naar de hypotheekverstrekker.

U ziet dat er veel komt kijken om van een rentevoorstel via een hypotheekvoorstel naar daadwerkelijk de hypotheek afsluiten.

Gratis advies met rentevoorstel

Maak direct een afspraak voor gratis hypotheekadvies.