Privacy verklaring Advies Nederland

Het is belangrijk om bewust om te gaan met je persoonlijke gegevens op het internet. Enkele van deze gegevens deel jij ook met ons. Daarom is het voor jou goed om te weten dat wij vertrouwelijk omgaat met jouw persoonlijke gegevens.

De verzamelde informatie gebruiken en verwerken wij met respect voor jouw privacy. Daar vertellen wij je graag meer over in deze privacy verklaring.

Wij geven je een beknopte uitleg van welke gegevens wij van jou verzamelen, waarom wij dit doen en voor welke termijn wij deze informatie bewaren.

privacy

Hoe gaan jullie met mijn gegevens om?

Zorgvuldig. Daarnaast geven we je inzicht in de rechten die jij hebt op het gebied van persoonsinformatieverwerking. Wij adviseren je om dit document goed door te nemen.

Wij hebben geprobeerd om alles zo duidelijk mogelijk over te brengen. Heb je toch nog vragen na het lezen van dit document? Neem dan contact met ons op via info@woonadviesnederland.nl.  AVG

Over Woonadvies Nederland

Woonadvies Nederland is een onafhankelijke, niet adviserende partij op het financiële vlak. Wij delen uitsluitend onafhankelijke informatie van derde.

Wij zijn verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de persoonsgegevens die jij met Woonadvies Nederland deelt.

Overzicht verwerking van persoonsgegevens

Woonadvies Nederland biedt diverse diensten en services waarvoor wij diverse persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben een overzicht opgesteld van deze diensten en services.

Hierbij hebben wij genoteerd waarvoor wij de gegevens verzamelen, welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en voor hoe lang wij dit doen.Gegevens

Waarvoor: verwerking in de financiële administratie en het klantenbeheer

Welke data: NAW-gegevens, Factuur- en bankgegevens, eventueel openstaande vorderingen

Waarom: Dit is wettelijk verplicht

Voor hoelang: Tot einde dienstverlening

Waarvoor: algemene dienstverlening, om de diensten te kunnen verlenen

Welke data: NAW-gegevens, mailadres, financiële gegevens, overige noodzakelijke gegevens

Waarom: om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren

Voor hoelang: voor de duur van maximaal 7 jaren  privacy

Waarvoor: klachtenafhandeling

Welke data: NAW-gegevens, mailadres, financiële gegevens, overige noodzakelijke gegevens

Waarom: om klachten volgens de overeenkomst af te kunnen handelen

Voor hoelang: voor de duur van maximaal 7 jaren

Waarvoor: facturatie

Welke data: NAW-gegevens, mailadres, financiële gegevens, overige noodzakelijke gegevens

Waarom: om facturen te kunnen versturen volgens de overeenkomst

Voor hoelang: voor de duur van maximaal 7 jaren

Waarvoor: Customer Relationship Management (CRM)

Welke data: NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres

Waarom: gerechtvaardigd commercieel belang

Voor hoelang: voor de duur van maximaal 7 jaren

woonadvies nederland privacy

Waarvoor: sollicitatieprocedures

Welke data: NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres

Waarom: gerechtvaardigd commercieel belang

Voor hoelang: voor de duur van maximaal 7 jaren

Waarvoor: nieuwsbrieven, directe marketing, affiliate marketing, sociale marketing, behavioral targeting en retargeting.  privacy avg

Welke data: NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres, online gedrag

Waarom: gerechtvaardigd commercieel belang

Voor hoelang: zolang het voor dit doeleinde wenselijk is

Waarvoor: A/B testing en website analytics

Welke data: locatiegegevens en online gedrag

Waarom: gerechtvaardigd commercieel belang

Voor hoelang: zolang het voor dit doeleinde wenselijk is

Waarvoor: online chat, posts en reviews

Welke data: NAW-gegevens en mailadres

Waarom: voor een correcte uitvoering van de betreffende handeling

Voor hoelang: zolang het voor dit doeleinde wenselijk is

Hoe komen jouw gegevens bij Woonadvies Nederland terecht?

Woonadvies Nederland verkrijgt op de eerste plaats jouw persoonsgegevens via jou zelf. Dit zijn gegevens die jij zelf aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening.

Daarnaast kunnen wij de beschikking hebben over enkele persoonsgegevens die wij hebben ontvangen van derden. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om leveranciers van quality leads.

contact woonadvies nederland

Welke rechten heb jij met betrekking tot persoonsgegevensverwerking?

Volgens de nieuwe AVG wet, ook wel de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb jij vanzelfsprekend diverse rechten als het gaat om de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Wij geven je een overzicht van de rechten die jij hebt.

Het recht tot inzien van de informatie

Je hebt altijd het recht om in te zien welke informatie wij over jou verzameld hebben. Dit betekent dat je jouw eigen gegevens altijd bij ons kunt opvragen wanneer je dit wilt. contact opnemen

Het wijzigen van de informatie

Je hebt het recht om veranderingen te laten aanbrengen in de gegevens die wij van jou hebben verzameld.

Hierbij gaat het om de gegevens waar je zelf geen directe toegang tot hebt, bijvoorbeeld via je online account.

Je kunt je verzoek tot aanpassingen dan bij Woonadvies Nederland indienen.

Het instellen van een verwerkingsbeperking

Je hebt in de basis het recht om de verwerking van jouw persoonlijke gegevens tot bepaalde minima te beperken. Dit is enkel onder vastgestelde voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden kun je vanzelfsprekend bij ons opvragen.

Bezwaarrecht

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van bepaalde persoonlijke gegevens. Je kunt je bezwaren in dit geval schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Het in bezit krijgen van de gegevens

Je hebt niet alleen het recht om je persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld in te zien, maar je hebt ook het recht om deze daadwerkelijk in handen te krijgen. In de meeste gevallen gaat het om een digitale overdracht van de verzamelde persoonsgegevens.  

Nederland woonadvies

Het recht om te delen

Aanvullend op het vorige punt heb je het recht om de informatie uit de digitale overdracht te delen met partijen van jouw keuze wanneer dit wenselijk is.

Recht tot intrekken van toestemming

Jij geeft ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Je hebt hierop het recht om deze toestemming op ieder moment weer in te trekken wanneer dit wenselijk is.

Houd er wel rekening mee dat het intrekken van toestemming kan betekenen dat wij bepaalde services niet meer aan jou kunnen leveren.  gegevens opvragen

Een verzoek indienen bij Woonadvies Nederland

Wil jij op enig punt gebruik maken van je recht en een verzoek indienen bij Woonadvies Nederland? Doe dit dan schriftelijk of via info@adviesnederland.nl.

Je ontvangt binnen 30 dagen een passende reactie van ons. Kunnen wij niet tegemoet komen aan jouw verzoek? Dan zullen wij in ons tegenbericht duidelijk aangeven waarom dit het geval is.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Woonadvies Nederland gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Het is mogelijk dat wij jouw informatie delen met verwerkers en / of met partijen die betrokken zijn bij het verlenen van de diensten die jij bij ons hebt aangevraagd.

In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt om jouw persoonsgegevens met derden te delen. In de regel doen wij dit uitsluitend wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn.

Het gebruik van cookies door Woonadvies Nederland

Wanneer je een bezoek brengt aan de website van Woonadvies Nederland worden er cookies aan je internetbrowser gestuurd die in het geheugen of op de harde schrijf van je device worden opgeslagen.

Cookies kunnen je device, zoals een pc, laptop, tablet of smartphone, in geen geval schade toebrengen. Het zijn kleine stukjes informatie, veelal in de vorm van tekst, waarmee uiteindelijk informatie kan worden verzameld.

woonadvies

Vragen en klachten deponeren bij Woonadvies Nederland

Wanneer je vragen of klachten hebt over de privacy verklaring, dan kun je dit via ons contactformulier aan ons doorgeven. Wij zullen met jouw vraag of klacht aan de slag gaan.

Daarnaast is het ook mogelijk om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens met vragen en klachten over privacybescherming in het algemeen.

Wijzigingen in de privacy verklaring

Woonadvies Nederland heeft het recht om op ieder moment en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om het document met enige regelmaat te controleren op mogelijke aanpassingen.