Overdrachtsbelasting2018-07-03T14:07:57+00:00

Overdrachtsbelasting

Zodra je een pand of huis koopt, dan betaal je overdrachtsbelasting. Ook op de renten van onroerende zaken, betaal je overdrachtsbelasting zoals erfpacht. Zodra de overdracht van de woning plaatsvindt, ben je de belasting verschuldigd.

Meestal betaalt een koper de overdrachtskosten over een bestaande woning. Beter bekend onder de naam kosten koper. Het kan uiteraard ook dat de verkopende partij deze kosten zijn rekening neemt.

Op dat moment spreken wij over een verkoop vrij op naam. In de meeste gevallen hebben wij het dan over nieuwbouwwoningen. Hebt u al een woning op het oog? Meldt u dan aan voor een kosteloos adviesgesprek!  

Hoogte overdrachtsbelasting

Wat is de overdrachtsbelasting vrijstelling? Voor bestaande woningen is de overdrachtsbelasting percentage twee procent. Bij de verkrijging wordt de hoogte bepaald van de woningwaarde.

Kort door de bocht, overdrachtsbelasting wordt berekend over een reëel koopsom. Bij een nieuwbouwwoning, is deze regel niet van toepassing. Het kan echter wel gelden voor de bijbehorende grond.

Er zijn veel zaken waarbij je stil moet staan als je een woning aankoopt. Zo zijn er ook een aantal fiscale voordelen. Bekijk deze via aftrekposten eigen woning.Overdrachtsbelasting

Voor ons is het belangrijk om iedereen begeleiding te bieden. Het voorkomt een hoop problemen en het zorgt voor de beste deals.

Via Advies Nederland kunt u goedkoop een hypotheek afsluiten, en deskundig maatadvies krijgen.

Er zal onafhankelijk gekeken worden naar de mogelijkheden. Schrijf u direct kosteloos bij in.

Verandering overdrachtsbelasting 

Hoe zit het met de overdrachtsbelasting 36 maanden regel? Vroeger was de overdrachtsbelasting zelfs zes procent. Een percentage wat tot vijftien juni 2012 werd aangehouden. Gelukkig is dat later aangepast naar twee procent.

De overheid wilde het nieuwe percentage voor één jaar aanhouden. Omdat de woningmarkt zich maar niet herstelde hebben zij deze periode verlengd. Een goede beslissing omdat de huizenmarkt weer redelijk aantrekt.

Het besluit is in 2015 genomen, om een tariefsverlaging over de overdrachtsbelasting, definitief te maken. Zo zijn er nog een aantal punten waardoor het aankopen van een nieuwe woning, erg gunstig kan zijn.

Een lage hypotheekrente is tegenwoordig het gespreksonderwerp van de dag. Advies Nederland kan u helpen om alles inzichtelijk te krijgen. Onafhankelijk en vrijblijvend. Wilt u een hypotheek oversluiten?

Dan kunt u zich opgeven voor een gratis hypotheekadvies. Is overdrachtsbelasting bedrijfspand anders dan bij een recreatiewoning?

Overdrachtsbelasting vrijstelling

Er zijn bepaalde situaties waarin u vrijgesteld kan worden:

  • Door een partnerschap te registeren of te trouwen in gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt je namelijk voor de helft eigenaar van de woning. Er is dan sprake van boedelmeningen en niet van verkrijging.
  • Door een testament of wettelijk erfrecht, kun je eigenaar worden van een woning. Door het erven uit een nalatenschap, is er successierecht verschuldigd.
  • Als er een samenloop is met de heffing van een omzetbelasting
  • Zodra er een bedrijfsoverdracht is aan familieleden, ouders aan kinderen, grootouders naar kleinkinderen of van boers en zussen, dan is er een vrijstelling op de overdrachtsbelasting.
  • Bij verdelingen met een gemeenschap tussen samenwonende
  • Stedelijke herstructurering
  • Als er landgoederen worden aangekocht

Bij vragen is het verstandig om contact op te nemen met onze binnendienst. Zij kunnen een afspraak inplannen met onze hypotheekadviseurs. Deze zal altijd uit uw eigen regio of stad komen.

Overdrachtsbelasting bij woningverkoop Overdrachtsbelasting bij woningverkoop

De overdrachtsbelasting woning voorwaarden zijn net iets anders.

Zodra een woning wordt verkocht voor een lager bedrag dan de marktwaarde, dan is er deze vorm van belasting van toepassing, die overeenkomt wel de werkelijke waarde van het onroerende goed.

Een scenario dat voor kan komen als ouders een woning verkopen aan het kind, voor een lagere prijs.

Op het moment dat een woning wil verkopen aan één van uw kinderen, dan kunt u gebruik maken van onze hypotheek check.

Het is een complete analyse van de hypotheek, en wensen van de klant. Hierdoor zult u precies weten welke mogelijkheden er zijn.

Wilt u vrijblijvend advies ontvangen? Schrijf u dan bij ons in voor een kosteloos adviesgesprek. Bent u een ondernemer?

En wilt u informatie ontvangen over overdrachtsbelasting bedrijfspand? Neem dan contact met ons op. 

Overdrachtsbelasting bij relatiebreuk

Had u een geregistreerd partnerschap, getrouwd of een samenleving als ongehuwde? Dan komt er een verdeling van de boedel, waardoor een verkrijging ontstaat als de (gezamenlijke) woning naar je partner of jou toebedeeld wordt.

Voor de overdrachtsbelasting zijn er maar twee smaken:

  • Destijds zijn jullie getrouwd in gemeenschap van goederen. In dat geval hebben jullie recht op vrijstelling, omdat een onroerende zaak deel uitmaakt van gemeenschappelijke eigendommen.
  • Er werd ongehuwd samengewoond of er was sprake van huwelijkse voorwaarden. In dat geval moet er gekeken worden wie de feitelijke woningeigenaar is. Op het moment dat jullie dat beide zijn, dan is er geen overdrachtbelasting verschuldigd. Om hier gebruik van te maken moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De woning moet gezamenlijk zijn aangekocht, en de verdeling mag niet buiten de 40/60 procent vallen.

In welke financiële situatie u zich ook bevind, Advies Nederland kan u helpen!