Maximale hypotheek 2023

Wij helpen u aan de maximale hypotheek.

Elk jaar helpen wij duizenden consumenten.

Schrijf u hier in voor een gratis adviesgesprek.

Wat is een maximale hypotheek?

Hoeveel kunt u maximaal lenen voor de aankoop van uw nieuwe woning?

Naast uw woonwensen is het van belang om dit vooraf te laten berekenen.

Dan weet u in welke prijsklasse u kunt gaan zoeken

Daarnaast kunt u zich ook financieel goed voorbereiden.Maximale hypotheek

Denk bijvoorbeeld aan de bijkomende kosten bovenop de woningwaarde.

De maximale hypotheek regels wijzigingen jaarlijks.

Hoeveel is mijn maximale hypotheek?

Wat betekent dit voor u als één of tweeverdiener?

Hoe wordt het maximale bedrag berekend?

Wat leveren energiebesparende maatregelen op?

Een maximale hypotheek met NHG?

Mogen uw ouders een bedrag schenken voor de aankoop of verbouwing van uw woning?

Wat zijn de wijzigingen voor Starters op de woningmarkt?

Vele vragen waar u in de onderstaande tekst de antwoorden op kunt vinden.

Wilt u de maximale hypotheekbedrag berekenen?

Schrijf u in ons in voor een kosteloos adviesgesprek!

Onze adviseur zal dan een vrijblijvende berekening maken.

Maximale hypotheek

Waarom de maximale hypotheek nemen?

Bereken maximale hypotheek uitleg.

Jaarlijks wordt berekend hoeveel procent u van uw inkomen aan hypotheeklasten mag besteden.

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) bepaalt wat men op basis van het inkomen maximaal mag lenen.

Dit in opdracht van de overheid ter bescherming van de consument

Met als doel: het voorkomen van (te) hoge schulden.

Vanaf 2013 is het maximale leenbedrag wettelijk geregeld met bindende normen.

Laat ons uw hypotheek berekenen.

Waar baseren ze dat op? hypotheek maximale

Hoe deze normen tot stand komen kunt u lezen in het Advies financieringslast normen maximale hypotheken Nibud.

Factoren die van invloed zijn op het vaststellen van de normen zijn: de lage rente, inkomensstijging en leencapaciteit.

De drie redenen waardoor de Nibud financieringsnormen ook steeds strenger worden.

Hoe bepalen ze een maximale hypotheek?

Voor het bepalen van de maximale hoogte hypotheek wat u kunt lenen zijn er een aantal factoren van belang:

 • Uw inkomen;
 • De waarde van uw nieuwe woning;
 • Financiële verplichtingen;
 • Hypotheekrente

Logisch, gezien de factoren die van invloed zijn op de jaarlijkse normen.

Het maximaal hypotheek bedrag weten?

Vraag direct een kosteloos gesprek aan.

Maximale hypotheek berekenen

Hoeveel geld kunt u maximaal lenen en hoe hoog is de maandlast?

Op internet zijn vele tools te vinden waarmee u uw maximale hypotheek online kunt berekenen.

Snel en eenvoudig krijgt u direct een financieel overzicht.

Laat uw maximale hypotheek berekenen door één van onze erkende hypotheekadviseurs.

Hoogte hypotheek berekenen met advies op maat?

Dat is kosteloos en vrijblijvend via onze hypotheekadviseur!

U heeft hierbij de volgende gegevens nodig:

 • Vaste of tijdelijke aanstelling:Marktwaarde hypotheek
 • Jaarinkomen;
 • Wel of geen partner;
 • Vraagprijs nieuwe woning;
 • Jaar dat u met pensioen gaat;
 • Leningen, alimentatie en/of studieschuld;
 • Nieuwe/bestaande woning;
 • Verbouwingskosten;
 • Gegevens huidige woning;
 • Hypotheekvorm;
 • Eigen geld.

Ontvang een gratis berekening

Met dit soort berekeningen krijgt u een idee hoeveel u kunt lenen inclusief uw maandlasten.

Let op! In 2017 mag u niet meer dan 1% extra van de marktwaarde van uw woning lenen.

Hierover later meer.

Wilt u meer zekerheid?

Heeft u behoefte aan een persoonlijk en onafhankelijk advies?

Een advies waarbij een adviseur zoekt naar de meest gunstige mogelijkheden en oplossingen?

Gratis maximale hypotheek berekenen

Maximale hypotheek percentage

Vanaf 2013 wordt de hoogte van de maximale lening jaarlijks verlaagd met 1%.

Een door de overheid genomen wettelijke maatregel om betalings- en restschulden te voorkomen.

Dit betekent dat u in 2017 maximaal 101% van de marktwaarde van uw woning kan lenen

De maximale hypotheek volgend jaar, 2018 mag niet hoger zijn dan 100%.

De bijkomende kosten moet u dus steeds meer zelf gaan betalen.

Denk aan de notaris- en taxatiekosten en overdrachtsbelasting.

Maximale hypotheek percentage

Hoe hoog zijn die aankoopkosten?

Afhankelijk van het feit of u bestaand of nieuwbouw koopt.

Moet u rekenen op gemiddeld 3% à 6% aan extra kosten.

Voor een deel zijn deze kosten eenmalig fiscaal aftrekbaar

In veel situaties zal dus spaargeld nodig zijn voor het kopen van een nieuwe woning.

Er zijn enkele uitzonderingen: energiebesparende maatregelen en met een NHG.

Ook de normen voor één en tweeverdieners zijn gewijzigd.

Onze hypotheekadviseur kan u hier alles over vertellen.

Maximale hypotheek NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een garantie die u zekerheid biedt.

Door het afsluiten van een NHG bent u verzekerd van een betaalbare en verantwoorde hypotheek.

Daarnaast zijn de financiële risico’s voor nu maar ook in de toekomst beperkt

De max hypotheek is dus enigszins beperkt.

Om in aanmerking te komen voor een maximale hypotheek met NHG 2017 moet u voldoen aan een aantal normen en voorwaarden.

U komt hiervoor in aanmerking wanneer het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens.

Wat is een kostengrens?

Vanaf 1 januari 2017 is de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde koopsom van € 245.000. Men hanteert twee kostengrenzen:

 • De maximale kostengrens zonder energiebesparende voorzieningen: € 247.450. Dit is 101% van de marktwaarde.
 • Maximale kostengrens met energiebesparende voorzieningen: € 259.700. 106% van de marktwaarde. Uiteraard bent u verplicht om die extra financiële ruimte in zijn geheel aan energiebesparende voorzieningen te besteden.

Heeft u nog vragen?

Onze hypotheekadviseur kan uw nieuwe max hypotheek berekenen en/of al uw vragen onafhankelijk beantwoorden.

Wacht dus niet langer en schrijf u bij ons in voor een persoonlijk adviesgesprek!

Maximale hypotheek energiezuinige woning Maximale hypotheek energiezuinige woning

Door het meefinancieren van energiebesparende maatregelen kunt u uw maximale hypotheek verhogen.

Deze mogelijkheid is voor 2017 niet gewijzigd en loopt dus gewoon door.

Denk hierbij aan het besparen van energie door:

 • Het isoleren van uw dak;
 • De aanschaf van energiezuinige deuren en kozijnen;
 • Het installeren van een zonneboiler.

Daarbij levert het lage btw-tarief van 6% voor alle isolatiewerkzaamheden, u ook een financieel voordeel op.

Koopt u een nieuwe woning met energieklasse A of hoger?

Dan kunt u tot 106% van de woningwaarde een hypotheek afsluiten.

Afhankelijk van uw situatie is het maximale bedrag € 9.000.

Koopt u een nul-op-de-meter of energie neutrale woning?

Met andere woorden een woning zonder energiekosten.

Dan kunt u afhankelijk van uw persoonlijke situatie, in 2017 € 25.000 meer lenen.

Diverse mogelijkheden die de moeite waard zijn om bij het zoeken naar of kopen van een nieuwe woning op te letten.

Maximale hypotheek tweeverdieners

Een gunstige aanpassing voor tweeverdieners.

Het gevolg van de inkomensstijgingen en koopkrachtmaatregelen door een lage inflatie en belastingverlagingen.

In 2017 kunnen tweeverdieners iets meer geld lenen voor het kopen van een nieuwe woning.

Het 2e inkomen mag meetellen voor 60%. Dat is 10% meer dan bijvoorbeeld in 2016.

Hoe zal dat gaan in de toekomst?

De verwachting is dat over enkele jaren het 2e inkomen volledig, dus voor 100% zal meetellen.

Dit zal gelijk lopen met het afbouwen van de overdraagbaarheid algemene heffingskorting.

Door deze wijziging zal het verschil tussen de maximale hypotheek eenverdiener en tweeverdiener met een gelijk inkomen afnemen.

Welke factoren hebben invloed om mijn maximale hypotheek?

Bij een lage rentestand gaat de maximale lening voor eenverdieners over het algemeen omlaag.

Ook hier geldt, wat u uiteindelijk kunt lenen is afhankelijk van uw situatie.

Vandaar het belang om dit door een deskundige hypotheekadviseur te laten berekenen

Iedere persoonlijke/financiële situatie is anders en uniek.

Maak een kosteloze afspraak voor een vrijblijvend advies!

Maximale hypotheek starters Maximale hypotheek starters

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld.

Bent u een starter op de woningmarkt?

Verwacht u een stijging van uw inkomen de komende jaren?

Dan kunt u een hogere maximale hypotheek krijgen.

Dit is mogelijk door de starters combinatielening.

Wat is een combinatielening?

 • Een extra lening bovenop het bedrag wat u bij de bank kunt lenen. Een lening voor starters op de woningmarkt. Aan te vragen bij de gemeente waar u de woning gaat kopen;
 • Geen maandlasten de eerste drie jaar;
 • Een fiscaal aftrekbare lening;
 • Rentevaste periode van 15 jaar;
 • Nieuw in 2017, de combi-lening.

Hoe werkt de aflossing?

Door het toevoegen van de combi-lening voldoet u aan de aflossingsverplichting.

Is na die eerste drie jaar uw inkomen voldoende gestegen?

Pas dan gaat u beginnen met aflossen en hypotheekrente betalen.

De hoogte van de lening is afhankelijk van:

 • Uw inkomen;
 • Voorwaarden die de gemeente stelt;
 • Uw vermogen

Maximale hypotheek schenking ouders

De schenkingsvrijstelling is in 2017 verhoogd van € 53.016 naar € 100.000.

Dit betekent dat ouders eenmalig dit bedrag belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken.

Het ontvangen bedrag mag alleen gebruikt worden voor:

 • De aankoop;
 • Een verbouwing;
 • Aflossen van de hypotheek.

Er is wel een leeftijdsgrens aan verbonden voor de ontvanger.

De leeftijd moet liggen tussen de 18 en 40 jaar

Ook nieuw in 2017: de schenking mag men over drie jaar uitspreiden.

Let hierbij wel goed op de leeftijdsgrens van 40 jaar!

Welke mogelijkheden zijn er nog meer om maximaal te lenen?

Er zijn meerdere opties om met hulp van uw ouders een hypotheek rond te krijgen.

Naast een schenking is het ook mogelijk om een maximale hypotheek lening ouders aan te vragen.

Het afsluiten van een familiehypotheek of verhuren

Diverse mogelijkheden, met voor-en nadelen.

Bespreek de verschillende opties goed met uw hypotheekadviseur.

Voorkom dat u, of u ouders met onverwachte financiële tegenvallers worden geconfronteerd!

Maximale hypotheek restschuld

U verkoopt uw huidige woning waarschijnlijk met verlies en wil een nieuwe woning gaan kopen.

Soms is het mogelijk om uw restschuld mee te financieren in uw nieuwe maximale hypotheek.

Een voorwaarde is wel, dat zowel uw oude als nieuwe hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen.

Daarnaast mag u qua restschuld plus kosten voor de nieuwe woning niet boven de NHG-kostengrens uitkomen.

Op welk bedrag staat de grens?

Die grens is gesteld op € 247.450.

Uw hypotheekverstrekker beslist of u wel of niet de restschuld kan meefinancieren.

Vraag op tijd, “voordat” u uw woning verkoopt advies aan uw hypotheekadviseur!

Maak gebruik van het kosteloze advies wat wij u aanbieden.

Voorkom dat u in de financiële problemen komt.

Gratis maximale hypotheek advies Maximale hypotheek advies

Wij hopen dat u door het lezen van de informatie op deze pagina meer inzicht heeft gekregen in de maximale hypotheek 2023.

De normen, de berekening, de mogelijkheden en ontwikkelingen.

Maak voor een persoonlijke berekening een vrijblijvende adviesafspraak.

Hoe gaat de adviseur te werk?

In alle rust inventariseert en analyseert de adviseur uw situatie.

Ook geschikt voor de startershypotheek.

U ontvangt een heldere en duidelijke berekening.

Inclusief een advies met de juiste mogelijkheden

Meldt u aan via het formulier rechtsboven op deze pagina.

Maximale hypotheek: mogen we weer minder lenen?

Je bent druk op zoek naar een nieuwe woning, maar het ultieme droomhuis heb je nog steeds niet gevonden.

Wel eentje die enigszins in de buurt komt dus nu twijfel je: bieden of niet?

Je hebt immers gehoord dat je in 2017 minder mag lenen en dan wordt de keus binnen jouw budget een stuk minder.

Maar klopt dat eigenlijk wel?

Is jouw maximale hypotheek lager dan in 2023?

En hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

Allemaal vragen die onze adviseur kan beantwoorden op een kosteloze hypotheekafspraak.

Maak daar snel gebruik van.

Maximale hypotheek laten berekenen

Kort gezegd wordt jouw maximale hypotheek onder andere berekend op basis van de waarde van het huis dat je koopt.

Dat is waar je lichtelijk van in paniek raakt.

In 2016 mocht je namelijk nog 102% van de woningwaarde lenen, terwijl dit in 2017 slechts 101% is.

Wanneer je hierbij in gedachten houdt dat je aan bijkomende kosten vaak al zo’n 6% van de koopsom kwijt bent, weet je dat je steeds meer eigen geld in moet leggen.

Hoeveel wordt mijn maximale hypotheek? Maximale hypotheek 2017 2018 berekenen

De hoogte van je hypotheek maandlasten op basis van de woningwaarde gaat dus ieder jaar met 1% omlaag.

In 2013 was dit nog 105%, in 2018 is dit 100%.

Dat heeft een behoorlijk effect op jouw maximale hypotheek

Stel, je koopt een huis met een waarde van € 250.000, jouw maximale hypotheek is dan:

2013: € 262.500
2014: € 260.000
2015: € 257.500
2016: € 255.000
2017: € 252.500
2018: € 250.000

Wilt u exact weten welk bedrag u kunt lenen?

4Vraag dan direct een kosteloos adviesgesprek aan via ons contactformulier.

Gratis de maximale hypotheek laten berekenen

Hier kunt u zich aanmelden voor een gratis berekening inclusief advies.