Maak vrijblijvend een gratis afspraak: 036-8080485
Levenhypotheek2018-07-01T22:07:54+00:00

Levenhypotheek

Van alle hypotheekvormen spant de levenhypotheek toch wel de kroon. De kosten binnen deze hypotheek zijn uitzonderlijk hoog en daarbij de risico’s ook. Iedereen wordt dan ook geadviseerd om de hypotheekvorm zo spoedig mogelijk te wijzigen.

Dit om problemen op zowel de korte als lange termijn te voorkomen. In dit artikel zullen wij dan ook verder toelichten waarom een overstap de beste keuze is. Onze mening zullen wij uiteraard onderbouwen met feiten.

Vooral de gekoppelde hypotheekpolis zal doorgenomen worden. De reden hiervoor is omdat dergelijke polissen worden gezien als woekerpolis. Het aflossen in een levenpolis is op alle punten kansloos. U zult nooit het beoogde eindkapitaal behalen.

Om uw doel toch te behalen zijn er andere stappen die genomen dienen te worden. Alleen op deze manier voorkomt u een restschuld. Staat u open voor een stukje advies en begeleiding?

Wij bieden namelijk een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek. Onze adviseur komt dan bij u thuis om inzage te geven in alle alternatieve. Maak daar gebruik van! Schrijf u gratis in via het contactformulier.

Wat is een levenhypotheek?Wat is een levenhypotheek

Een levenhypotheek is een hypotheekvorm die bestaat uit een hypothecaire lening en een kapitaalverzekering. 

Een hypothecaire lening is niets anders dan het officiële woord voor een geldlening waarbij de woning als onderpand dient en een kapitaalverzekering is een gemengde levensverzekering.

Tijdens de looptijd van de afgesloten hypotheek lost u niets af en betaalt u maandelijks de hypotheekrente over het geleende bedrag plus de verzekeringspremie voor de afgesloten levensverzekering.

Aan het einde van de looptijd lost u uw hypotheek af met de levensverzekering. 

Een voordeel van deze hypotheekvorm is dat u gedurende de looptijd, bijvoorbeeld door een verandering in uw persoonlijke of financiële situatie, de kapitaalverzekering tijdelijk kunt aanpassen.

Het verschil met een beleggingshypotheek is dat u dan zelf kunt beleggen en bij deze hypotheekvorm belegt de verzekeraar of bank voor u. Let op, vanaf 2013 geldt dat u bij het afsluiten van deze hypotheekvorm geen recht meer heeft op hypotheekaftrek!

Onschat de voordelen van een levenhypotheek omzetten niet! Schrijf u direct bij ons in. 

Maandlasten levenhypotheek 

Zoals hierboven al staat vermeld, bij een levenhypotheek betaalt u maandelijks een premie en hypotheekrente. Uw maandlast is opgebouwd uit:

 • De hypotheekrente.
 • De premie voor de levensverzekering bestaande uit:

– Premie voor kapitaalopbouw, een beleggings- of spaardeel. Met dit deel spaart of belegt u om aan het einde van de afgesloten looptijd een deel of de gehele hypotheek af te kunnen lossen.

– Een overlijdensrisicodeel. Bij overlijden tijdens de looptijd van uw hypotheek kan met dit deel (een deel van) de hypotheek worden afgelost.

 • Eventueel een losse overlijdensrisicopremie.

Dit maandelijkse bedrag is en blijft vast gedurende de gehele looptijd. Maandelijks wijzigt wel de verhouding tussen het risico- en het spaardeel. Hoe meer kapitaal u via het spaardeel opbouwt hoe minder u hoeft te verzekeren bij overlijden. 

Dit betekent dat gedurende de looptijd van uw hypotheek er steeds minder risicokapitaal verzekerd hoeft te worden en de risicopremie omlaag kan. Met als gevolg dat er steeds een groter deel van de premie kan worden belegd.  

Hoe werkt het afkopen of aflossen van levenhypotheken? Lees verder of laat je adviseren door één van onze hypotheekadviseurs.

Extra aflossen levenhypotheek Levenhypotheek

U kunt tussentijds extra aflossen. Daarna betaalt u minder hypotheekrente, maar het fiscale voordeel wordt dan ook kleiner. 

U kunt het geld voor de extra aflossing ook gebruiken voor een extra storting in uw kapitaalverzekering.

Dat verlaagt uw maandlast, omdat de benodigde maandpremie omlaag kan. Ondertussen blijft de hypotheekrenteaftrek intact. 

Bij het extra aflossen moet u wel goed op de belastingregels letten! Indien u belastingvrij vermogen opbouwt met uw levensverzekering is een extra storting/aflos niet toegestaan.

Gemengde levensverzekeringen

Er zijn meerdere gemengde levensverzekeringen. Het verschil tussen de diverse levensverzekeringen zit hem vooral in de manier waarop het spaar- of beleggingsdeel wordt weggezet. 

Is de vergoeding die u ontvangt over het spaardeel gekoppeld aan de te betalen hypotheekrente? In dat geval heeft u geen levenhypotheek maar een andere hypotheekvorm namelijk de spaarhypotheek.

Voor meer informatie kunt u kijken bij spaarhypotheek.

Hypotheekrenteaftrek

Uw vaste maandelijkse lasten bestaan voor een deel uit hypotheekrente en voor een deel uit verzekeringspremie. Gedurende de looptijd lost u niets af en de volledige hypotheekschuld blijft staan tot het einde van de looptijd. 

Hierdoor kunt u maximaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Let op, dit geldt alleen indien u uw woning voor 2013 heeft gekocht en een levenhypotheek op die woning heeft afgesloten uiterlijk in April van dat jaar.

In dat geval is het ook mogelijk om uw bestaande hypotheek over te sluiten, om te zetten of mee te nemen naar een volgende nieuwe woning zonder dat u daarbij uw hypotheekrenteaftrek verliest.

Voor starters is deze hypotheekvorm geen interessante optie meer, kiest men wel voor deze hypotheekvorm dan heeft men geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek kunnen starters alleen maar kiezen voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek. Hoe werkt het aflossen van een levenhypotheek?

Dit gebeurd altijd in een levensverzekering. Deze rekent alleen zulke hoge kosten dat het vaak een woekerpolis is. 

Vermogen opbouwenMaandlasten levenhypotheek

De fiscus biedt bij een levenhypotheek de mogelijkheid om de levensverzekering als een KEW (Kapitaal verzekering Eigen Woning) op te geven. 

Hiervoor geldt dan vervolgens dat u over het opgebouwde vermogen tijdens de looptijd van de kapitaalverzekering geen vermogensbelasting bent verschuldigd in Box 3. 

Gevolg is dat u tijdens de looptijd van uw hypotheek fiscaal gezien zeer gunstig vermogen op kunt bouwen. 

Voor wie is de levenhypotheek wel geschikt?

Vindt u een beleggingshypotheek net iets te riskant? En een spaarhypotheek misschien weer net iets te voorzichtig? Misschien is een levenhypotheek dan een geschikte hypotheekvorm voor u!

U loopt een beperkt risico gezien u een gegarandeerd minimumrendement heeft. Over het algemeen wordt dit minimum rendement op 60 procent van het totale hypotheekbedrag vastgesteld.

Uiteraard bent u voor het overige deel van het hypotheekbedrag wel afhankelijk van de beleggingsresultaten. Deze hypotheekvorm kan vooral interessant zijn voor mensen met een hoog inkomen omdat u gedurende de looptijd van deze hypotheekvorm maximaal profiteert van de hypotheekrenteaftrek.

Daarbij komt dat de hoogte van de uiteindelijke uitkering door de gekoppelde gemengde verzekering vooraf niet vast staat maar afhankelijk is van de winstuitkering.

Een risico wat u dus kunt lopen bij een voortijdige beëindiging, de afkoopwaarde valt dan meestal heel erg tegen daar in de eerste jaren de meeste kosten worden gemaakt. 

Laat uw hypotheekvorm veranderen door onze adviseur en pak die grote financiële voordelen!

Voordelen levenhypotheek

 • Je kunt goedkoop de hypotheek oversluiten via Advies Nederland.
 • Gedurende de looptijd van uw hypotheek: vaste maandelijkse lasten. Zowel uw bruto- als nettolasten blijven bij gelijke rente gelijk.
 • Indien nodig, bijvoorbeeld door een verandering in uw financiële of persoonlijke situatie, is het mogelijk om uw kapitaalverzekering eigen woning tijdelijk aan te passen.
 • Maximale hypotheekrenteaftrek gedurende de looptijd van uw hypotheek. Let op! Dit geldt alleen voor hypotheken die enkele jaren geleden zijn afgesloten.
 • Door de kapitaalverzekering kunt u belastingvrij vermogen opbouwen.
 • De uiteindelijke opbrengst kan hoger uitvallen dan verwacht. 

Nadelen levenhypotheek Nadelen levenhypotheek

 • De opbrengst kan lager uitvallen dan u had verwacht. Gevolg is dat u de volledige hypotheekschuld niet kunt aflossen en met een restschuld blijft zitten.
 • Bij deze hypotheekvorm zijn de (administratie en vaak verborgen ) kosten vrij hoog.
 • Voor starters is vanaf 2013 de levenhypotheek niet interessant vanwege het feit dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is.
 • Gedurende de looptijd heeft u vaak geen inzicht in de waarde van uw polis.
 • Het eindkapitaal is onzeker en is tot een bepaald maximaal bedrag belastingvrij.
 • U heeft geen eigen inbreng in de keuze qua beleggen.
 • Het tussentijds beëindigen van deze hypotheekvorm is financieel vaak ongunstig. Alle gemaakte kosten worden namelijk verrekend met de waarde van de verzekering. Het bedrag wat overblijft wordt aan u uitgekeerd.
 • Voor mensen met lagere inkomens is deze hypotheekvorm fiscaal ongunstig gezien men minder fiscale aftrekmogelijkheden heeft. 

Aandachtspunten

 • Denk goed na over het feit dat beleggen nooit zonder risico’s is. U bent afhankelijk van de grillen van de beurs. De resultaten kunnen gunstig zijn maar ook tegenvallen.
 • Omdat de hypotheekrente aftrekbaar is indien u uw hypotheek gebruikt voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van uw eigen woning. Om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen moet de levenhypotheek voor 1 januari 2013 zijn afgesloten en gedurende de looptijd van maximaal volledig worden afgelost.
 • Vanaf 1 januari 2014 mag het verschil tussen de waarde van uw woning en de hoogte van uw hypotheek maximaal 103 procent zijn.
 • Vanaf 1 januari 2014 gaat het maximale tarief waartegen u de hypotheekrente mag aftrekken jaarlijks met 0,5 procent omlaag. Het maximum percentage was 52 procent en gaat in 28 jaar naar 38 procent. 

Omzetten van een levenhypotheek

Bij een levenhypotheek zijn er diverse fiscale mogelijkheden die u uiteraard fiscale voordelen kunnen bieden maar u ook beperkingen kunnen opleveren waardoor de flexibiliteit van deze hypotheekvorm gedurende de looptijd kan afnemen. 

Een verhuizing of verandering in uw persoonlijke situatie kan leiden tot nadelige financiële gevolgen. Gezien de fiscale complexiteit van deze hypotheekvorm is het raadzaam om u altijd te laten adviseren door Advies Nederland. 

Wilt u uw huidige hypotheek laten oversluiten? Neem dan eerst contact op met onze adviseur om de mogelijkheden en eventuele financiële consequenties goed te bespreken. Vraag een gratis hypotheekgesprek bij ons aan.