Hypotheek berekening maken?

Een hypotheek berekening moet kloppen. Dit is iets wat veel rekentools vaak niet lukt. Wij raden dan ook iedereen aan om gebruik te maken van onze hypotheekadviseur. Hij kan alles voor inzichtelijk maken. Denk aan de laagste hypotheekrente.

Wie wil er nou niet besparen op de maandlasten? Hoeveel geld u maximaal kunt lenen om een woning te kopen, en de daarmee gepaarde gaande maandlasten, hangt af van meerdere factoren.

De maximale hypotheek is het maximum bedrag dat u kunt lenen van een bank of andere hypotheekverstrekker. Dit is afhankelijk van uw inkomen, uw arbeidsovereenkomst en andere maandelijkse financiële verplichtingen.

Aan de basis staat het bruto jaarinkomen. Maak gebruik van onze gratis dienstverlening en schrijf u in voor een afspraak.

Tot op de deuro weten wat je kunt lenen? Laat dan hier je hypotheek gratis berekenen door een professional.

Maximale hypotheek berekening

Daarnaast is voor de maximale hypotheek berekening ook de waarde van de woning erg belangrijk. Laat deskundig en kosteloos uw maximale hypotheek berekenen door onze adviseur.

De hypotheek berekening geeft een goed inzicht in wat u kunt lenen en welke bedragen u per maand gaat betalen. Ten slotte zal voor de aankoop van het huis van uw dromen eerst berekend moeten worden wat financieel haalbaar is.

Hieronder staan de factoren die voor uw maximale hypotheek berekening het meest van belang zijn:Maximale hypotheek berekening

 • De hoogte van het bruto jaarinkomen
 • Heeft u een tijdelijk of vast dienstverband?
 • Bent u in loondienst of zelfstandig ondernemer?
 • Heeft u andere schulden?
 • Wat is de hoogte van de hypotheekrente?
 • Wat is de waarde van de woning die u op het oog heeft?

Hypotheek berekening en het inkomen

Het bruto jaarinkomen vormt een belangrijke basis van de hypotheek berekening.

De hypotheekverstrekker bepaalt aan de hand van deze vaste inkomstenstroom wat er maandelijks kan worden afgelost en betaald aan rente. Hierbij zijn de hoogte en het soort inkomen van groot belang.

 • Hoogte van het inkomen
  Over het algemeen kan gesteld worden: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de maximale hypotheek. Omdat er tevens gekeken moet worden naar welk gedeelte van het inkomen vast en welk gedeelte variabel is. Denk bij variabele inkomensdelen bijvoorbeeld aan betalingen voor overwerk, een eindejaarsbonus of een provisie. Wanneer het variabele deel relatief groot is ziet de bank dit als risicovoller dan wanneer inkomen volledig uit vast salaris bestaat. Start met uw maximale hypotheek berekenen.
 • Het soort inkomen 
  Naast de hoogte, is ook het soort inkomen van belang. Er zijn diverse bronnen waar inkomen uit kan komen:
 • Inkomen uit loondienst
  Inkomen uit loondienst is salaris dat een werknemer ontvangt in dienst van een werkgever voor gedane werkzaamheden. Of die beloning wordt ontvangen onder een vaste aanstelling of een tijdelijk contract brengt verschil mee met de hypotheek berekening. Voor werknemers zonder vast contract is het iets lastiger een hypotheek te krijgen. De zekerheid op langdurig inkomen is in dit geval minder voor de bank. Een intentieverklaring van de werkgever kan hierbij helpen. In een intentieverklaring belooft de werkgever, bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, het tijdelijk contract op termijn om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Loonvervangende inkomsten
  Bij loonvervangende inkomsten moeten u denken aan pensioen of andersoortige uitkeringen zoals een WW- of een WIA-uitkering. Deze uitkeringen vervangen aldus de looninkomsten uit werk.
 • Zelfstandig ondernemers
  Bij uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf is er – vooral bij zz’pers – vaak sprake van fluctuerende inkomsten. Voor de juiste hypotheek berekening zijn dan meerdere factoren van invloed. Denk hierbij aan het ondernemersrisico en de mate van persoonlijke aansprakelijkheid. De rechtsvorm van de onderneming speelt hier een belangrijke rol in. In een vrijblijvend persoonlijk onderhoud kan een adviseur van Advies Nederland u hierover – op maat – informeren.

Hypotheek berekening en schuldenHypotheek berekening

Bestaande schulden hebben invloed op de hypotheek berekening. Denk hierbij aan doorlopende kredieten, persoonlijke leningen en roodstand op een bankrekening.

Ook het schuldenverleden kan een rol spelen. Hypotheekverstrekkers doen altijd navraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daar worden alle leningen geregistreerd.

Indien blijkt dat leningen in het verleden niet conform afspraak werden betaald en afgelost dan wordt dat bij het BKR genoteerd.

Het is dan moeilijker om een lening of hypotheek af te sluiten. Dus niet alleen de hoogte van schulden speelt mee bij de hypotheek berekening, ook het terugbetalingsgedrag.

Naast de hoogte van lopende schulden zijn er andere verplichtingen die meetellen in de berekening zoals alimentatie en erfpacht. Bekijk de voorwaarden en documenten die nodig zijn bij een hypotheek afsluiten.

Hypotheek berekening en de rente

De hoogte van de rentevoet speelt ook een belangrijke rol in de hypotheek berekening. In principe geldt: hoe langer de looptijd van de lening, hoe hoger de rente (het risico op het niet kunnen aflossen wordt groter naarmate de looptijd toeneemt).

Hierbij is naast de reële rente ook de toetsrente van belang. Toetsrente is de rente waarmee gerekend wordt bij de bepaling van de hypotheek. Die hoeft gelijk te zijn aan de werkelijke hypotheekrente.

De achterliggende gedachte is hier dat het risicovol kan zijn om een rentevaste periode voor korte duur af te sluiten. Ten tijde van lage rentes, waarin we momenteel leven, zou een hogere hypotheek verkregen kunnen worden door de rentevaste periode voor korte tijd te kiezen.

Met de toetsrente, die dan hoger ligt, wordt al rekening gehouden met een hogere geldende rente ná de aflooptijd van die korte periode. Er zal dan immers weer een hypotheek moeten worden afgesloten voor de nieuwe periode.

Meer weten? Laat dan onze webcamadviseurs uw lineaire of annuïteitenhypotheek online berekenen. Dit duurt hooguit 10 minuten en is geheel kosteloos. Wij kunnen een onafhankelijke hypotheek berekenen. Wilt u daar gebruik van maken? Schrijf u dan bij ons in voor een afspraak.

Hypotheek berekening en de waarde van de woning

Ten slotte is de waarde van de nieuw te kopen woning natuurlijk van groot belang voor de hypotheek berekening. Ter bescherming van huiseigenaren tegen (te) zware hypotheeklasten werd ooit de Loan-to-Value (LTV) in het leven geroepen.

LTV is de ratio tussen de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van het huis. De LTV is de afgelopen jaren gedaald en staat anno 2017 op 101%. Dat is overigens inclusief 2% overdrachtsbelasting. In 2018 zal de LTV op van 100% worden gezet.

Omdat de LTV mag wel hoger zijn wanneer het extra bedrag wordt aangewend voor duurzame, energiebesparende investeringen in de woning.

Hulp van Advies Nederland bij de hypotheek berekening

Om de hoogte van uw hypotheek te berekenen kunt u kosteloos een afspraak maken met een hypotheekadviseur van Advies Nederland. Samen met u zoeken we naar de maximale hypotheek die het beste bij u past.