Is mijn ASR beleggingsverzekering een woekerpolis?

Hoe zit het nou met de ASR beleggingsverzekering? Het afsluiten van een beleggingsverzekering was ongeveer 25 jaar geleden de manier om op fiscaal voordelige wijze kapitaal op te bouwen.

Deze werden dan ook veelvuldig afgesloten om bijvoorbeeld een hypotheek af te lossen bij een ASR beleggingshypotheek. Achteraf blijkt dat dit doel niet haalbaar is.

ASR beleggingshypotheken staan bekend om torenhoge kosten en risicovolle beleggingen. Let dus goed op! Schrijf in voor een gratis hersteladvies.

 

Aanmelden gratis ASR woekerpolis check

 

Waarom een ASR beleggingshypotheek afsluiten?

Ook kon met deze verzekering een pensioengat aangevuld worden. De verzekeraar ASR biedt verscheidene beleggingsverzekeringen aan.

Wellicht heeft u een dergelijke ASR beleggingsverzekering en bent u zich van geen kwaad bewust. Wij willen u er daarom graag op wijzen dat beleggingsverzekeringen altijd risicovol zijn!

Dit komt omdat beleggen riskant is en deze verzekeringen vaak elementen van woekerpolissen bevatten. Meldt je daarom direct een voor een gratis advies.

ASR beleggingsverzekering

Heeft u een beleggingsverzekering en wilt u meer hierover weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur. Wij werken alleen met experts die deskundig opgeleid zijn en verstand van zaken hebben.

Een eerste afspraak en woekerpolischeck is kosteloos. Zo kunnen wij uw situatie bekijken zonder dat u ons iets verplicht bent.

 

Ja, ik wil een gratis berekening!

 

ASR beleggingsverzekering oversluiten 

Er zijn qua ASR beleggingsverzekering twee vormen te onderscheiden. U kunt een lijfrenteverzekering of een levensverzekering afsluiten.

De kapitaalverzekering wordt gekoppeld aan een beleggingshypotheek. De lijfrenteverzekering wordt afgesloten op het leven van de verzekeraar en kan gebruikt worden om een pensioen aan te vullen.

Tot 2001 was het voor alle ASR beleggingsverzekeringvormen van beleggingsverzekeringen mogelijk om fiscale voordelen te behalen.

Kan iedereen deze voordelen benutten?

Tegenwoordig geldt dit alleen voor de voorgenoemde twee vormen. Bij een kapitaalverzekering wordt maandelijks een deel van uw premie belegd in zogenaamde beleggingsfondsen.

Deze beleggingen moeten winst opleveren, waardoor u langzamerhand kapitaal opbouwt. Elke beleggingsverzekering kent dezelfde elementen.

Wat kan ik het beste doen met mijn ASR beleggingsverzekering?

U sluit een overlijdensrisicoverzekering af, geniet mogelijk van belastingvoordelen en kunt de verzekering aanpassen op basis van een eigen beleggingsprofiel.

Sluit u een beleggingsverzekering af voor de aflossing van een hypotheek?

Dan hoeft u geen vermogensrendementheffing in box 3 te betalen. U kunt ten slotte kiezen om arbeidsongeschiktheid en werkloosheid af te dekken.

Een voorbeeld van een risicovolle ASR beleggingsverzekering is het ABC spaarplan. Hoge kosten en vaak ongeoorloofde beleggingsrisico’s.

Wilt u een asr beleggingsverzekering omzetten?

Meld u dan meteen aan voor een kosteloos woekerpolis hersteladvies! Schrijf u direct bij ons in via het contactformulier onder aan deze pagina of bel ons.

Beleggingsverzekering ASR woekerpolis

Helaas is niet alles rooskleurig. Vooral wanneer het gaat om de kapitaalverzekering, spreken we van een uiterst gevaarlijke polis.

asr beleggingsverzekering uitkeren

Hoe dan ook is het beleggen van geld waar u afhankelijk van bent, riskant. De ASR beleggingsverzekering wordt dan ook niet voor niets vaak een ASR woekerpolis genoemd.

Waarom is het dan een woekerpolis?

De premie die u betaalt, wordt nooit volledig gebruikt om te beleggen. Er worden delen gereserveerd om kosten te dekken en de premie voor uw overlijdensrisicoverzekering te betalen.

Lange tijd hebben er geen precieze richtlijnen bestaan wat betreft deze kosten. Mensen wisten dus niet hoeveel en waarvoor zij betaalden. Per verzekeraar kon de kostenstructuur anders zijn.

Hoe konden de kosten per verzekeraar anders zijn?

Het was mogelijk dat een groot deel van uw premie opging aan deze vage kostenposten. Pas in 2006 is er wetgeving geformuleerd die stelt dat de structuur wat betreft kosten transparanter moet worden.

Daarnaast is er een provisieverbod ingesteld. Tussenpersonen mogen geen beloning meer ontvangen van verzekeraars.

Compensatieregeling ASR beleggingsverzekeringen

ASR beleggingsverzekering compensatie

Door de klachten over de ASR beleggingsverzekering, is er met een aantal stichtingen een compensatieregeling overeengekomen.

De tegemoetkoming waarop gedupeerden recht hebben, wordt in de polis van de klant gestort.

Helaas gebeurt dit pas aan het einde van de looptijd van de polis. Om die reden zijn de stichtingen nog steeds bezig met het oplossen van dergelijke problemen.

Heb ik recht op geld terug of niet?

Daarnaast hebben klanten het recht om kosteloos hun product te laten omzetten naar een ander product. Dit zijn beleggingsverzekeringen die een stuk veiliger zijn. Daarnaast is er geen overlijdensrisicoverzekering bij de polissen inbegrepen.

Deze kunt u dus bijvoorbeeld bij een goedkopere verzekeraar apart laten afsluiten. Let wel op: is uw verzekering na 1 januari 2008 afgesloten?

Dan valt u niet onder deze regeling. Toch zijn ook bij dit omzetten problemen geweest. Vraag voordat u een beslissing maakt eerst advies aan bij een onafhankelijke adviseur. Wellicht kunt u overstappen naar een andere verzekeraar.

Voordelen ASR beleggingsverzekering

  • Beleggingsverzekeringen zijn flexibel. Dit betekent dat asr beleggingsverzekering omzettenuw beleggingsprofiel op uw situatie aangepast kan worden. U mag daarnaast per maand zelf weten hoeveel premie u betaalt, zo lang het minimum maar gehaald wordt.
  • Bij sommige beleggingsverzekering kan een gegarandeerd eindkapitaal afgesproken worden. Deze zorgt ervoor dat u op de einddatum een gegarandeerd vermogen uitgekeerd krijgt.
  • Wanneer de beleggingsverzekering geen woekerpolis is, bestaat er een kans dat u aanzienlijk wat vermogen kunt opbouwen. Dan moet de koers van uw beleggingsfonds wel hoog zijn.

Nadelen ASR beleggingsverzekering

  • De kostenstructuur van de ASR beleggingsverzekering is lange tijd niet transparant geweest. Uw premie werd gebruikt voor allerlei kostenposten waarvan u geen weet had.
  • De te hoge kosten voor bijvoorbeeld provisie en overlijdensrisicodekking maakt van de meeste beleggingsverzekeringen een woekerpolis.
  • Deze kostenposten zorgden ervoor dat de beleggingsverzekering jarenlang zonder dat iemand er erg in had, heeft kunnen voortwoekeren.
  • Er werd maar een klein deel van uw premie daadwerkelijk belegd. Vaak had dit tot gevolg dat de kosten boven het rendement uitstegen.
  • Is de koers van uw beleggingsfonds niet zeer hoog? Dan bouwt u nog minder rendement op.

ASR beleggingsverzekering stopzetten

Kan ik ook mijn asr beleggingsverzekering afkopen? U kunt er altijd voor kiezen uw ASR beleggingsverzekering stop te zetten of af te kopen.

Dit is asr beleggingsverzekering contactalleen niet altijd een verstandige keuze, dus vraag altijd eerst een expert om hulp.

Wanneer uw beleggingsverzekering bijvoorbeeld verbonden is aan een hypotheek, kan stopzetten nadelige fiscale gevolgen hebben.

Voordelen ASR beleggingsverzekering omzetten

U zult dan uw gehele hypotheek moeten oversluiten. Omzetten naar een bankspaarhypotheek is dan wellicht een stuk veiliger!

Heeft u een beleggingsverzekering voor een ander doeleinde afgesloten? Dan kan omzetten naar een veiliger product van ASR een keuze zijn.

ASR beleggingsverzekering afkopen

Dit is bijvoorbeeld de beste keuze wanneer u spaart voor het aanvullen van pensioen. U betaalt de verzekeraar in één keer het bedrag dat u deze verschuldigd bent.

Uw kapitaal wordt vrijgegeven. Over dit kapitaal zult u wel vermogensbelasting moeten betalen. Het is dus niet altijd rendabel om uw verzekering af te kopen.

 

Aanmelden gratis hypotheekgesprek!

 

Advies beleggingsverzekering ASR 

Het allerbeste wat u kunt doen, is advies inwinnen bij een onafhankelijke adviseur. Laat Advies Nederland nu hét adviesbureau zijn dat u zal voorzien van de deskundige hulp die u nodig heeft.

Wanneer het gaat om de ASR beleggingsverzekering als woekerpolis, willen wij u graag van dienst zijn. U heeft namelijk als gedupeerde recht op een vrijblijvend hersteladvies van uw tussenpersoon.

ASR beleggingsverzekering oversluiten

Waarom herstel de ASR niet alle polissen tegelijk?

Helaas komt het nogal eens voor dat deze dit advies niet wil geven. Gelukkig is het voor u ook veel beter om naar een adviseur te stappen die u objectief advies kan geven.

Wij bieden u een woekerpolischeck aan en voeren deze bij u thuis uit! Er zijn veel alternatieven die beter zijn en waarmee u op veilige wijze kapitaal kunt opbouwen.

Laat ons u helpen deze woekerpolis uit de weg te ruimen! Neem vandaag nog contact op middels het formulier bovenaan deze pagina.