Aflossen 2023

Voor het aflossen op uw hypotheek heeft u een goede maandelijkse financiële planning nodig.

Wij kunnen u hiermee helpen als u bij ons een gratis adviesgesprek aanvraagt.

Advies Nederland helpt u bij de keuze tot aflossen

Onze hypotheekadviseurs hebben met hun jarenlange expertise een schat aan ervaring opgedaan.

Zij brengen voor u de gevolgen van het aflossen op de hypotheek in kaart en bekijken samen met u de beste financiële oplossing.

U ontvangt advies over de voordeligste manieren om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

Onze adviseur zal dan kosteloos de hypotheek aflossen berekenen.

Maak nu vrijblijvend en kosteloos een afspraak met onze adviseur.

Boeterente bij extra aflossen op uw hypotheek

Wanneer u extra wilt aflossen op uw hypotheek, kan het zijn dat u boeterente moet betalen.

Hoeveel u per jaar boetevrij mag aflossen, verschilt per hypotheekverstrekker.

Vaak wordt dit vrijgestelde bedrag uitgedrukt in een percentage van het oorspronkelijke hypotheekbedrag.

Hoeveel mag je aflossen boetevrij?

Meestal mag 10 tot 20 % van de hoofdsom per jaar boetevrij worden afgelost.

Wanneer u een hoger gedeelte van de hypotheek wilt aflossen, loopt u kans dat u een boeterente moet betalen.

Boeterente is een vergoeding die u betaalt aan de hypotheekverstrekker omdat deze renteverlies heeft op de overeengekomen hoofdsom van de hypotheeklening.

Hoe werkt aflossen?

U beëindigt de rentevaste periode als het ware eerder met vroegtijdig aflossen.

Het bedrag van de boeterente mag u overigens wel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Een adviseur van Advies Nederland kan u precies vertellen welk bedrag u in uw specifieke situatie maximaal boetevrij kunt aflossen of hoe de boeterente in de aangifte Aflosseninkomstenbelasting verwerkt moet worden.

Ga ik mijn hypotheek volledig aflossen?

Laat het berekenen.

Onze adviseur zal uw wensen vertalen in de juiste aflossing.

Dit is naast de hypotheekrente het belangrijkste deel van elke hypotheek.

Dit ging vroeger namelijk met de aflossingsvrije hypotheek aflossing.

Het is gewoon niet de juiste hypotheekvorm ervoor.

Berekening boeterente bij aflossen: een voorbeeld

Om de theorie in de praktijk toegepast te zien worden, lichten we de boeterente toe met een voorbeeld.

Stel dat u een hypotheek heeft van 250.000 euro, tegen een vast rentetarief van 5% en een looptijd van 10 jaar.

Stel verder dat in de voorwaarden staat dat 10% van de hypotheeksom (hoofdsom bij afsluiting van hypotheek) boetevrij mag worden afgelost.

Na 3 jaar wilt u 60.000 euro aflossen.

De vergelijkbare rentestand op dat moment is 3%.

Omdat de dan geldende marktrente lager is dan de rente die over de hypotheek wordt betaald, bent u boeterente verschuldigd.

Maar omdat 10% van de hoofdsom boetevrij mag worden afgelost, hoeft geen boeterente te worden betaald over:

250.000 * 10% = 25.000 euro

U betaalt dus alleen boeterente over 35.000 euro.

Voor de resterende looptijd, nog 7 jaar, moet het renteverschil betaald worden, wat jaarlijks neerkomt op:

(5-3)% * 35.000 = 700 euro. Over 7 jaar is dat een totaal van 4.900 euro.

Dit is een gesimplificeerd voorbeeld, omdat in het echte leven de toekomstige betalingen (van 700 euro jaarlijks) contant worden gemaakt naar een nu in één keer te betalen boetebedrag.Aflossen hypotheek

Wanneer kunt u boetevrij aflossen?

Als u vervroegd wilt aflossen dan moet u boven een bepaalde hoogte dus vaak een boete betalen.

Maar er zijn situaties waarin dit niet het geval hoeft te zijn.

In de hypotheekvoorwaarden of de hypotheekakte kunt u onder het hoofdstuk: voorwaarden lezen wanneer u boetevrij kunt aflossen.

Over het algemeen kunt u in onderstaande gevallen vaak boetevrij aflossen:

Extra aflossen op uw hypotheek heeft zowel voordelen als nadelen.

Ga ik mijn aflossingsvrije hypotheek aflossen of niet?

Laat het nakijken door onze hypotheekadviseur.

Hij zal bekijken welke hypotheekvorm voor u het beste is.

Er is niets mooiers dan effectief aflossen.

Voordelen extra aflossen

  • De hypotheekschuld wordt verlaagd, waardoor de kans kleiner wordt op een restschuld bij de verkoop van het huis
  • Lagere rentekosten, want hoe lager de hypotheekschuld, des te minder rente wordt betaald. Daarnaast kan een lagere schuld ten opzichte van de woningwaarde een extra voordeel hebben. Wanneer er een renteopslag op uw hypotheek zit geldt namelijk: hoe hoger de schuld- / marktwaardeverhouding, hoe hoger de opslag in het rentepercentage en vice versa. Want voor de hypotheekverstrekker is sprake van risicovermindering door daling van het geleende bedrag. Overleg met onze adviseur of u wel of niet voor een lagere opslag in aanmerking komt.
  • De maandlasten verminderen, want als u een bedrag aflost op uw hypotheek, dan daalt uw totale hypotheekschuld. Doordat u een lager bedrag aan rente betaalt, dalen als gevolg ook uw maandlasten.
  • Wanneer u als belastingplichtige meer dan 50.000 euro (in 2017) eigen vermogen heeft, kan een extra aflossing van positieve invloed zijn op uw vermogensrendementsheffing. Uw vermogen daalt door de aflossing en daardoor misschien ook de belastingdruk uit box 3. Vraag een adviseur van Advies Nederland of dit voor uw situatie geldt. extra aflossen

Nadelen extra aflossen

  • Uw vermogen neemt af. Het is daarom raadzaam nooit af te lossen met kapitaal dat in de toekomst mogelijk nodig is voor onvoorziene omstandigheden.
  • U verlaagt met aflossen uw eigenwoningschuld. Hierdoor krijgt u bij de verkoop van uw huidige huis om een nieuwe woning te kopen misschien te maken met de bijleenregeling. U bent onder die regeling verplicht om de overwaarde van het oude huis te gebruiken om de nieuwe woning (gedeeltelijk) te financieren.
  • Ondanks dat het positief klinkt dat uw rentelasten omlaag gaan, moet u wel beseffen dat u tevens minder rente kunt aftrekken van het belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt u mogelijk meer inkomstenbelasting.
  • Mogelijke verlaging van toeslagen omdat het bedrag van uw belastbaar inkomen groter wordt (zie het punt hierboven).

Aflossen of sparen

Is een hypotheek aflossen verstandig?

Wanneer u een deel van de hypotheek wilt aflossen met spaargeld speelt meer of minder belasting betalen een grote rol.

Ook de aftrek van hypotheekrente is hierop van grote invloed.

Wel of geen boeterente betalen kan u daarnaast veel geld besparen.

Advies over aflossen

Kortom, spaargeld aanwenden om daarmee een stukje hypotheekschuld af te lossen, kan voordelig zijn.

Maar de nadelen die eraan kleven moeten goed in de beslissing worden meegewogen.

Laat u daarom goed adviseren door ons en maak vandaag nog een afspraak.

Advies Nederland Banner