• Een 1 ste adviesgesprek is gratis en vrijblijvend

Pensioen

Pensioen is het inkomen dat je ontvangt wanneer je stopt met werken. Dit inkomen is bedoeld om in je levensonderhoud te voorzien, nadat je niet meer actief bent op de arbeidsmarkt. Het is opgebouwd uit verschillende bronnen, zoals het basispensioen van de overheid (AOW), het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever en eventueel privépensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Pensioen leeftijd

De AOW is het basispensioen dat iedereen in Nederland ontvangt vanaf de leeftijd van 67 jaar (in 2023). De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van je leefsituatie en wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.

Naast de AOW bouw je vaak pensioenen op via je werkgever. Dit wordt ook wel het pensioenfonds genoemd. Het pensioenfonds belegt het geld dat jij en je werkgever inleggen, zodat het vermogen groeit en er op termijn voldoende geld beschikbaar is om uit te betalen. De hoogte van het pensioen dat je opbouwt, is afhankelijk van het aantal jaren dat je in dienst bent bij de werkgever en je salaris.

Naast het pensioen dat je opbouwt bij je werkgever, kun je ook privépensioen opbouwen. Dit kan bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen voor je pensioen. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de fiscale voordelen en de risico’s van beleggen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met het opbouwen van pensioen, zodat je later voldoende inkomen hebt om in je levensonderhoud te voorzien. Het is verstandig om je te verdiepen in de verschillende pensioenmogelijkheden en om advies te vragen bij een financieel adviseur.

Advies over pensioenen

Kortom, het is het inkomen dat je ontvangt wanneer je stopt met werken. Het pensioen is opgebouwd uit verschillende bronnen, zoals het basispensioen van de overheid (AOW), het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever en eventueel privépensioen dat je zelf hebt opgebouwd. Het is belangrijk om tijdig te beginnen met het opbouwen van pensioen, zodat je later voldoende inkomen hebt om in je levensonderhoud te voorzien.

Go to Top