Wat kan een pensioenadviseur voor mij betekenen?

Onze pensioenadviseur kan kosteloos een berekening voor u maken van de huidige stand. Zo zal hij kijken naar eventuele tekorten, pensioengaten en pensioenbreuken.

Eigenlijk alles wat je wilt weten wordt samengevat is een persoonlijk pensioenadvies. Heeft u behoefte aan een persoonlijk adviesgesprek? Dan kunt u zich bij ons opgeven voor een gratis adviesgesprek.

 

Ja, ik wil gratis en onafhankelijk advies van jullie pensioenadviseur

 

Waar let onze pensioenadviseur allemaal op?

Uw pensioenleeftijd. Misschien duurt het nog jaren, of komt het al dichterbij? Heeft u wel eens nagedacht over uw oude dag en/of maatregelen genomen?Pensioenadviseur

Het collectieve basispensioen, de AOW (Algemene Ouderdomswet), daar heeft iedere Nederlander recht op. Wilt u daar meer over weten? Schrijf u dan in voor een gratis pensioenadvies.

Onafhankelijke pensioenadviseur

Veel mensen bouwen ook een werkgeverspensioen op en/of hebben zelf aanvullende maatregelen genomen. Is uw pensioen voldoende om als gepensioneerde nog te kunnen blijven genieten van het leven zonder financiële zorgen?

Maak kosteloos gebruik van de expertise van onze pensioenadviseur. Schrijf u direct voor een gratis pensioen check. Onze adviseur kan u namelijk inzicht geven in uw huidige pensioensituatie. 

 

10 gouden regels van een goed pensioen

 

De volgende factoren kunnen invloed hebben:

 • pensioenbreuk/gat,
 • veranderingen persoonlijke situatie,
 • pensioenfondsen die de verplichte dekkingsgraad niet halen,
 • zzp’er,
 • pensioenen die niet meer worden geïndexeerd,
 • pensioenfondsen die de komende jaren gaan korten
 • preventief afgesloten producten die woekerpolissen zijn,
 • verhoging pensioenleeftijd.

De pensioenadviseur, ook voor de ZZP’er!

Helaas, deze lijst is nog niet compleet..

De onrust over pensioenen is terecht. Kom op tijd in actie! Wij bieden u een kosteloze pensioencheck aan. Maak direct een afspraak voor pensioenadvies particulieren of als zpp er!

Meerwaarde pensioenadviseur

Met de bovenstaande alinea is de meerwaarde van een adviseur gelijk duidelijk. Pensioenen zijn een complexe materie, onbegrijpelijk voor de meeste mensen.

Het vraagt veel inzicht en kennis van financiële en belastingtechnische zaken en ontwikkelingen.

Een pensioenadviseur beschikt over dat inzicht, heeft de benodigde kennis! Weet wat er speelt en te koop is in de verzekeringswereld.

Pensioenontwikkelingen

Een must gezien de regel- en wetgeving niet stil staat. Een deskundige adviseur geeft informatie, adviseert en beantwoord vragen over alles wat met uw pensioensituatie te maken heeft:

Advies Nederland is een onafhankelijk adviesbureau. Nog een meerwaarde! Onze adviseurs kunnen onafhankelijk “alle” producten met elkaar vergelijken.

Alleen op deze wijze is het mogelijk om u een passend en zo gunstig mogelijk advies te geven. Een advies op maat waardoor u later zorgeloos van uw oude dag kunt gaan genieten.

Onafhankelijke pensioenadviseur

Wat zijn de pensioenadviseur kosten? Onze adviseurs zijn op het gebied van pensioenen zeer bekwaam. Alle adviseurs zijn optimaal op de hoogte zijn van:

 • alle juridische, financiële en fiscale aspecten,
 • sociale verzekeringen,
 • pensioenen en financiële producten.
 • Gouden handdruk.

Eisen die niet alleen wij stellen maar ook de Wet Financiële Toezicht (WFT). De regels- en wetgeving wijzigen continue. Kennis wordt up-to-date gehouden door nieuwsbrieven en regelmatige bijscholing.

Wat kunnen pensioenadviseurs? 

 • inschatten van risico’s,
 • klantgericht,
 • accuraat,
 • communicatief,
 • luisteren,
 • betrokkenheid,
 • verantwoordelijkheid nemen,
 • betrouwbaar.

Een noodzakelijke combinatie van kennis, inzicht en vaardigheden. Op deze wijze is het aanbieden van maatwerk mogelijk. Onze onafhankelijkheid en landelijke dekking maken het plaatje compleet.

Onafhankelijk kan men alle pensioenproducten met elkaar vergelijken. Waar u ook woont, onze adviseur komt bij u thuis. Kennis, vaardigheden met één doel!

Pensioenadviseur Advies Nederland

Het voldoen aan onze missie: “U”, de klant staat altijd centraal. Vraag direct een gratis pensioengesprek bij ons aan! Onze adviseur zal dan vrijblijvend uw pensioen berekenen.

Maak daar gebruik van. De meerwaarde van een onafhankelijk pensioenadviseur is groot. Maar vrijblijvend gebruik van zijn expertise. Neem contact op. Onafhankelijke pensioenadviseur

Onze pensioenadviseur neemt uw pensioenzorgen weg

Vele klanten zijn u voor gegaan. Na een advies van onze pensioenadviseur gaat men nu zonder zorgen richting de pensioenleeftijd. Wat waren de grootste zorgen van onze klanten?

 • Kan ik mijn maandlasten nog betalen?
 • Beschik ik over voldoende financiële middelen?
 • Wat als mijn pensioenfonds de dekkingsgraad niet haalt?
 • Heb ik de juiste keuze qua vermogensopbouw gemaakt?

Pensioenadviseur kosten

Uit onderzoek blijkt dat 60% van de Nederlanders niet weet of men na pensionering rond kan komen. Hoort u bij die 60%? Hoogste tijd om daar verandering in te brengen.

Later bent u blij dat u er nu en op tijd werk van heeft gemaakt! Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek wordt uw situatie in kaart gebracht. Onze check geeft financiële duidelijkheid.

Pensioen- en belastingregels worden helder met u besproken. Tot slot ontvangt u een pensioenadvies op maat met keuzes die het beste bij uw situatie passen. 

Onze pensioenadvies tarieven beginnen vanaf 500 euro

Het eerst gesprek en de berekening zijn echter gratis! De meter gaat pas lopen als wij werkzaamheden voor u moeten uitvoeren. Hiervoor moet u eerst schriftelijke toestemming geven.

De pensioenadviseur, ook voor de ZZP’er!

Zoals iedere Nederlander heeft u als zzp’er ook recht op het basispensioen, de AOW. Op enkele uitzonderingen na (medische beroepen) bent uzelf verantwoordelijk voor uw pensioenopbouw. U bepaalt, of u naast uw AOW nog een aanvullend pensioen wilt.

Hier zijn diverse mogelijkheden voor:

Het afsluiten van een product ter aanvulling op uw pensioen is soms duur. Of men denkt: dat komt later wel. Een zorgelijke ontwikkeling. De overheid wil ondernemers stimuleren om meer pensioen op te bouwen.

Hoe is op dit moment helaas nog onduidelijk

Wilt u als ondernemer voorkomen dat u later in de financiële problemen komt? Onze pensioenadviseurs weten wel hoe u op een betaalbare wijze meer pensioen kan opbouwen.

Wat zijn de pensioenadvies tarieven?

Maak eerst een vrijblijvende en kosteloze afspraak met onze adviseur. Kijkend naar uw huidige financiële situatie en wensen, ontvangt u een passend advies. 

Pensioengat? Vraag een pensioenadviseur om advies Een pensioenadviseur en ons dienstverleningsdocument

Een pensioengat betekent dat u geen volledig pensioen heeft opgebouwd.

Een volledig pensioen bestaat uit: 70% van uw laatstverdiende loon inclusief de AOW-uitkering.

De volgende factoren kunnen een pensioengat veroorzaken:

 • Wisselingen van werkgever;
 • Persoonlijke omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan een scheiding;
 • Minder gaan werken;
 • Ontslag;
 • Op latere leeftijd gaan werken.

Heb ik wel of niet een pensioengat?

Een pensioenadviseur kan u hierbij adviseren. Allereerst door het afnemen van de pensioencheck. Uw situatie wordt vervolgens geanalyseerd.

Vanuit die analyse wordt voor uw situatie naar best passende oplossing gezocht. Een oplossing waardoor u straks zonder financiële zorgen kunt genieten van uw pensioen. 

Heeft u een gouden handdruk gehad? Vraag onze pensioenadviseur om een gratis advies. Schrijf u bij ons in via het contactformulier.

Het advies van een pensioenadviseur

Het is al eerder aangegeven. Er zijn diverse mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen. Uw adviseur berekent allereerst wat u aan pensioen ontvangt.

Is uw AOW plus werknemerspensioen (als u in loondienst heeft gewerkt) onvoldoende? Dan onderzoekt onze pensioenadviseur voor uw situatie de volgende mogelijkheden:

 • Sparen met een pensioenproduct. Een bankspaarrekening of lijfrenteverzekering. Uw adviseur onderzoekt de fiscale gevolgen en kosten van aanvullende verzekeringen.
 • Een beleggingsvorm, dus risicovol!
 • Zelf beleggen of sparen. Ook hier wordt kritisch naar de fiscale regels gekeken.
 • Het aflossen van uw hypotheek. Een optie, met voor- en nadelen.
 • Uw huis verkopen en de overwaarde gebruiken ter aanvulling van uw pensioen. Er zijn meerdere mogelijkheden. Onze adviseur kan u hier alles over vertellen.
 • (door)Werken. Helaas in deze tijd geen realistische optie. U valt als werkende gepensioneerde wel in een lager belastingtarief.

Onze adviseur analyseert alle mogelijkheden. U ontvangt een maatwerkadvies. 

Een pensioenadviseur en ons dienstverleningsdocument 

Tijdens het eerste vrijblijvende adviesgesprek bespreekt de pensioenadviseur ook het dienstverleningsdocument met u. Dit document is op onze website te vinden.

Altijd zinvol om dit ter voorbereiding op uw adviesgesprek rustig door te lezen. Het Dienstverleningsdocument geeft informatie over onze dienstverlening, onafhankelijkheid en de gemiddelde kosten. 

Wat staat allemaal in ons DVD vermeld:Een pensioenadviseur en ons dienstverleningsdocument

 • Ons bedrijf stelt zich voor.
 • De onafhankelijkheid. Geen provisie en/of afgesloten contracten.
 • Welke dienstverlening wij aanbieden.
 • Wat verwachten wij van u?
 • Hoe wij onze integrale dienstverlening aanbieden.
 • De gemiddelde kosten.
 • De klachtenprocedure.

Gebruik dit document ter voorbereiding!

U weet vooraf wat u kunt verwachten. Tijdens het adviesgesprek kunt u direct de juiste vragen stellen. Het DVD is een standaard document, alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde document.

Een handige manier om ook eens de verschillende dienstverleners met elkaar te vergelijken. Kiest u bijvoorbeeld voor onafhankelijkheid of voor een bank/verzekeraar met afgesloten verplichtingen?

Wat heeft een pensioenadviseur van u nodig?

Allereerst zoals ook in ons DVD staat beschreven: alle benodigde en correcte informatie die van belang is om tot een optimaal maatwerkadvies te kunnen komen.

Meld alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie direct. Denk hierbij aan een scheiding of huwelijk maar ook financiële veranderingen etc.

Tijdens het eerste adviesgesprek brengt de pensioenadviseur uw financiële situatie in kaart. Hier zijn een aantal gegevens/documenten bij nodig.

Documenten  pensioenadviseurWat heeft een pensioenadviseur van u nodig

 • Uw huidige inkomen.
 • Hypotheek.
 • Pensioen.
 • Vermogen
 • ID of paspoort
 • Overzicht UPO (Uniform Pensioen Overzicht)

Op basis van deze informatie ontvangt u van uw adviseur een passend maatwerkadvies inclusief een risicoanalyse.

Een financieel advies waar u als gepensioneerde tevreden op terug zal kijken! 

Onze pensioenadviseur kijkt en denkt vooruit!

Het is al even kort ter sprake gekomen in de eerste alinea. Er is terecht heel veel onrust over het pensioen. Wijzigingen volgen elkaar op. We noemen er een paar:

 • Verhoging van de pensioenleeftijd.
 • Onduidelijke ontwikkelingen over het korten van pensioenen.
 • Pensioenfondsen die de dekkingsgraad niet behalen.
 • Pensioenen die al jarenlang niet meer worden geïndexeerd.
 • Kwetsbaarheid van kleine pensioenfondsen.
 • Wijziging fiscale regels pensioenopbouw.
 • Daling maximale pensioenopbouw.

Wijzigingen die u in negatieve zin voelt of gaat voelen in uw portemonnee. Ontwikkelingen die onze pensioenadviseurs op de voet volgen.

Concreet betekent dit dat er niet alleen naar uw financiële situatie wordt gekeken. Maar men houdt ook rekening met alle mogelijke economische ontwikkelingen en risico’s.

Eerste kosteloze advies pensioenadviseur

Wij hopen dat de informatie op deze pagina u meer duidelijkheid heeft gegeven over het pensioen. Maar ook over de meerwaarde van een advies van een pensioenadviseur. Wacht niet te lang en maak een vrijblijvende adviesafspraak.

 

Aanmelden voor een gratis en onafhankelijk gesprek met pensioenadviseur

 

Wij bieden u kosteloos het volgende aan:

 • Adviesgesprek
 • Pensioen check
 • Adviesrapport
 • Risicoanalyse

Maak gebruik van ons aanbod en zorg nu voor uw financiële toekomst als gepensioneerde. Meld u aan via het formulier rechts op deze pagina.

Binnen twee werkdagen neemt onze adviseur contact met u op voor het maken van een afspraak. U mag het zeggen: een afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor.

Een afspraak via de webcam behoort zelfs tot de mogelijkheid. Wacht niet langer en kies voor financiële zekerheid! Schrijf u direct in via het contactformulier.