Bekijk onze gouden pensioen tips

Op dit moment staat dit pensioen stelsel behoorlijk onder druk. Gevolg van de vergrijzing, de onrust op de financiële markt en de lage rentestand. De kosten nemen steeds meer toe.

Om deze basisvoorziening voor iedereen te kunnen behouden heeft de overheid besloten om dit stelsel te veranderen. Er zijn strengere regels voor de fondsen gekomen en de AOW-leeftijd gaat stap voor stap omhoog naar 67 jaar in 2021.

Weet u, hoe u er over een x aantal jaar financieel voorstaat als gepensioneerde? Het is van belang om dit tijdig uit te zoeken. Onze adviseur helpt u daar graag mee. Advies over uw pensioen?

 

Ja, ik wil gratis en onafhankelijk advies over mijn pensioen!

 

Advies over het pensioen

Indien nodig zijn er mogelijkheden die ervoor te zorgen dat u zich straks als gepensioneerde financieel geen zorgen hoeft te maken. Deze nemen wij graag met u door.Pensioen

De adviseurs van Advies Nederland kunnen u hierbij ondersteunen en adviseren. Wilt u een gratis pensioenadvies? Maak dan direct een kosteloze afspraak!

Waar bestaat uw pensioen uit?

Wat is pensioen? Het bestaat uit een basisinkomen de AOW, de Algemene ouderdomswet. Plus het bij uw werkgever opgebouwde aanvullende deel.

Uiteraard kunt u ook zelf een verzekering afsluiten voor een extra financiële aanvulling op uw uitkering.

 • AOW: iedereen woonachtig of werkzaam in Nederland bouwt automatisch AOW op. De hoogte van uw AOW is afhankelijk van uw leeftijd en woonsituatie.
 • Aanvullende deel werkgever: indien u werkzaam bent in een branche met een verplichte regeling dan biedt uw werkgever u die regeling aan. Uw werkgever kan u precies vertellen of en hoeveel u opbouwt. Let op, niet iedere branche heeft een regeling!
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om zelf vermogen op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan: een verzekering, lijfrenteverzekering, sparen of beleggen.
 • Ook als ZZP’er bouwt u automatisch AOW op. Uiteraard geldt voor een ZZP’er niet het aanvullende deel van een werkgever, hiervoor moet u zelf een verzekering afsluiten. 

 

Ontdek 10 gouden regels voor een goed pensioen

 

De opbouw van uw pensioen

Wanneer met pensioen? Bent u al een beetje nieuwsgierig geworden hoeveel u tot op heden heeft opgebouwd? U kunt een overzicht van uw werkgeverspensioenen gewoon opvragen.

Uw AOW-uitkering wordt in dit overzicht meegerekend. De uiteindelijke en definitieve uitkering is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de regelingen.

Over het algemeen bouwt u op vanaf u 21e jaar tot de leeftijd dat u mag/kan stoppen en recht op deze uitkering heeft. Vraag onze pensioenadviseur om advies.

De opbouw van uw pensioen

Wij helpen u graag bij al uw pensioenvragen

Er zijn echter factoren die van invloed zijn op uw opbouw. Met als gevolg dat u geen volledig pensioen opbouwt en soms een gat heeft.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • Een echtscheiding
 • U gaat vervroegd met pensioen
 • Periodes zonder opbouw, bijvoorbeeld: u raakt uw baan kwijt of u heeft ergens gewerkt zonder een verplichte regeling
 • Uw fonds hanteert voor de opbouw de grens van: pas vanaf 25 jaar.
 • Veranderingen van werkgevers
 • De economische crisis

Hoe kan ik extra pensioen opbouwen?

Dat kan op een aantal manieren. De meest bekende is een spaarpolis. De looptijd van dit soort spaarplannen loopt de 67ste leeftijd. Onze pensioenadviseur moet eerst uw pensioen te kort berekenen.

Daarna kan ik aangeven welk maandbedrag er nodig is om dit aan te vullen. In veel gevallen valt het maandbedrag mee. De reden hiervoor is de vaak lange looptijd. Het totaalbedrag wordt uitgesmeerd.

Het berekenen van uw pensioen   

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het berekenen van uw pensioen complex en ingewikkeld zijn. Misschien heeft u wel diverse potjes opgebouwd bij verschillende werkgevers of een pensioenbreuk?

Een overzicht van uw, op dit moment opgebouwde uitkering is online op te vragen. Let op, de genoemde toekomstige bedragen zijn altijd schattingen!

Er wordt geen indexering toegepast en uw persoonlijke situatie kan altijd door allerlei omstandigheden veranderen! Welke informatie heeft u nodig om globaal uit te kunnen rekenen wat u straks als gepensioneerde maandelijks ontvangt?

Overzicht documenten voor een berekening

 • Op mijnoverzicht kunt u een overzicht van uw rechten opvragen. Beantwoord alle vragen over gebeurtenissen die van invloed zijn op uw uitkering.
 • Verzamel uw pensioenverzekering, lijfrente of lijfrente (bank)spaar polissen.
 • Met behulp van de schijf van vijf kunt u berekenen of u als gepensioneerde straks voldoende financiële middelen heeft.
 • Heeft u onvoldoende financiële middelen? Maak een afspraak met onze adviseur! 

De mogelijkheden met uw pensioen

De meeste mensen zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheden die een fonds vaak biedt. Een aantal keuzemogelijkheden op een rij. Informeer wel altijd eerst welke mogelijkheden uw fonds aanbiedt.

 • Eerder kunnen stoppen met werken en eerder uw uitkering laten uitkeren.
 • Hoog-laag constructie: aan u de keuze, de eerste jaren een hoge of lage uitkering. Een keuze afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Na die eerste jaren ontvangt u een lagere uitkering tot aan uw overlijden.
 • Omzetten van een partner- naar extra ouderdomspensioen. Heeft uw partner voldoende opgebouwd? Dan is dit een aantrekkelijke mogelijkheid om uw uitkering in zijn geheel of gedeeltelijk aan te vullen
 • Opknippen: indien u uw uitkering opbouwt met een beschikbare premieregeling dan kunt u kiezen voor een knip in uw uitkering. Hierdoor wordt het risico op een lage uitkering verspreid als gevolg van de lage rente of dalende beleggingskoersen. 

Eerder stoppen met werken, wat betekent dit voor mijn pensioen?

Eerder met werken stoppen, wie wil dat niet? Er zijn regelingen waarbij u eerder kunt stoppen met de arbeid voordat u de officiële pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.Het berekenen van uw pensioen

Dit heeft uiteraard een aantal financiële en fiscale gevolgen. Let op, goedkoop is het niet! Uw uitkering wordt lager omdat u eerder met werken bent gestopt. En u minder dienstjaren op.

Daarbij is bij pensionering voor uw AOW-leeftijd de fiscale inhouding hoger dan na uw AOW-leeftijd! Check altijd eerst welke mogelijkheid uw fonds aanbiedt.

De mogelijkheden:

 • Vroeg: uw uitkering daalt jaarlijks ongeveer 6% voor de rest van uw leven.
 • Deeltijd: een mogelijkheid vanaf 55 jaar. U krijgt een uitkering over de uren die u minder gaat werken. Soms wil een werkgever de premie blijven doorbetalen zodat dit een minder kostbare optie is.
 • Hoog-laagconstructie: een risicovolle mogelijkheid. Hoge uitkering voor uw AOW-leeftijd en daarna laag.

Wilt u eerder stoppen met werken berekenen? Schakel dan onze pensioenadviseur in. Hij kan kosteloos narekenen wat daar voor nodig is. Schrijf u direct in voor een afspraak.

Leg uw pensioenoverzicht klaar

Naar aanleiding van dit document zal hij de berekening maken. Wilt u meer weten of geïnformeerd worden over een pensioen afkopen? Schrijf u direct bij ons in.

Pensioen voor de ZZP’er

Het is al eerder vermeld, ook als ZZP’er bouwt u automatisch AOW op en ontvangt u, na het bereiken van de AOW-leeftijd uw AOW.

Voor ZZP’ers zijn er nog diverse andere aanvullende mogelijkheden. U bent hier helemaal vrij in of u wel of niet een aanvullende pensioenregeling wilt afsluiten.

Een aantal mogelijkheden voor ZZP’ers:

 • Collectieve regelingen voor zelfstandigen: u kunt zich aansluiten bij regelingen gericht op ZZP’ers
 • Fiscale oudedagsreserve: het reserveren van uw winst voor uw oude dag
 • Lijfrente bij verzekeraar of bank: heeft u een lijfrente afgesloten dan ontvangt u naast uw AOW uw lijfrente
 • (bank)Spaarregeling
 • Voortzetting regeling: heeft u een ex-werkgever? Dan kunt u soms de regeling van uw laatste werkgever vrijwillig voortzetten
 • In eigen beheer of bij verzekeraar: opbouw binnen eigen BV of een externe verzekeraar

Er zijn een aantal beroepsgroepen waar wel een verplichte pensioenregeling geldt. Bijvoorbeeld: schilders en beroepen in de gezondheidszorg. 

Zorgen over uw pensioen? Schrijf u in voor een gratis pensioencheckToekomst Nederlands pensioenstelsel

Een beter pensioen

Naast de diverse mogelijkheden die fondsen bieden zijn er ook een aantal aandachtspunten die u zelf in de hand heeft. Uiteraard met als doel het optimaliseren van uw pensioen.

 • Het allereerste belangrijke punt: zorg dat u altijd zelf een goed overzicht heeft van uw opgebouwde uitkering en de prognose. Houd altijd rekening met onverwachtse gebeurtenissen, denk hierbij bijvoorbeeld aan: een ontslag, breuk of echtscheiding.
 • Spaar voor later. Bijvoorbeeld via (bank)sparen waarbij de premie fiscaal aftrekbaar is.
 • Er zijn beperkte regelingen die het mogelijk maken om extra bij te sparen.
 • Maakt u gebruik van de levensloopregeling? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden doorsparen tot 31 december 2021.
 • Voor gepensioneerden geldt een lager belastingtarief. U houdt als gepensioneerde dus netto meer over.
 • Verlaag uw maandlasten door het aflossen van uw gehele hypotheekschuld. Let hierbij goed op uw hypotheekvoorwaarden.
 • U kunt langer doorwerken.
 • Check de mogelijkheden die uw fonds biedt. 

Toekomst Nederlands pensioenstelsel 

De vergrijzing in Nederland neemt steeds meer toe. Mensen worden ouder waardoor de kosten toenemen. Steeds meer mensen ontvangen dus AOW en steeds minder werkenden betalen mee aan de AOW.

De huidige lage rentestand en de schommelingen op de financiële markt hebben ook een negatieve financiële invloed op het stelsel.

De overheid heeft een aantal maatregelen moeten nemen om dit stelsel te kunnen blijven behouden. Alleen op deze wijze kan de basisvoorziening voor iedere Nederlander blijven bestaan.

De maatregelen:

 • Verhogen AOW-leeftijd: deze leeftijd gaat versneld omhoog, 66 jaar in 2018 en 67 in 2021. De AOW-leeftijd stijgt vanaf 2022 met de levensverwachting mee.
 • Aangepaste fiscale regels:
  • Verlaging van het opbouwpercentage aanvullend pensioen, van 2,15% naar 1,875%.
  • Vanaf 2015 is voor inkomens over het deel boven de 100.000 Euro het opbouwen niet mogelijk. Werkgevers kunnen een vrijwillige netto-regeling aanbieden. Tot 100.000 Euro blijft het opbouwen mogelijk. 

Uw pensioen, een kosteloos advies Pensioen advies

Welke situatie op u ook van toepassing is:

 • Een breuk
 • Een pensioengat
 • Eerder met pensioen
 • ZZP’er
 • Onvoldoende opgebouwd

Wacht niet langer en kom nu in actie. Voorkom dat u later wordt geconfronteerd met een financiële tegenvaller of mogelijkheden die niet meer te realiseren zijn!

Neem, kijkend naar uw persoonlijke situatie op tijd de juiste en best passende voorzorgsmaatregelen. Controleer wat u tot op heden heeft opgebouwd en bekijk uw prognose op de site mijn overzicht.

 

Aanmelden voor een onafhankelijk pensioenadvies

 

Het Nederlandse pensioenstelsel is complex en ingewikkeld

Iedere keuze heeft fiscale gevolgen. Maak niet zomaar zelf een keuze maar maak een vrijblijvende afspraak met een adviseur van Advies Nederland.

Tijdens een kosteloos adviesgesprek wordt allereerst uw huidige situatie geanalyseerd. Daarna volgt de prognose van uw financiële situatie als gepensioneerde.

Indien nodig ontvangt u een pensioenadvies wat voor uw situatie de meest gunstige oplossing is om het tekort aan te vullen. Wat vond u van onze pensioen tekst? Laat een reactie achter.