Hypotheekrenteaftrek2018-07-01T20:32:30+00:00

Hypotheekrenteaftrek

Heeft u een eigen huis of bent u van plan er één te kopen? Dan is hypotheekrenteaftrek een term waar u elk jaar weer mee te maken krijgt. De laatste jaren is het daarnaast ook veelvuldig onderwerp van gesprek geweest, zowel in de politiek als in de maatschappij. 

Dit komt omdat discussies over de eventuele afschaffing van deze aftrekpost af en toe weer oplaaien. Wat is deze aftrek precies en hoe werkt het? Samen met Advies Nederland kunt u berekenen in hoeverre uw hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is.

Waar kan ik mijn hypotheekrenteaftrek berekenen? Vooraf een berekening laten maken, geeft u zekerheid over uw jaarlijkse lasten. Op die manier weet u wat u kunt verwachten en kan uw uitgavenpatroon hierop aangepast worden.

Het is immers belangrijk om uw financiën op orde te hebben! Onze adviseurs helpen u daar graag bij. Wilt u zich aanmelden voor een gratis en vrijblijvende berekening? Laat dan uw gegevens achter!

Hoelang heb ik recht op hypotheekrenteaftrek?Hypotheekrenteaftrek

Uw hypotheeklening betaalt u gedurende maximaal 30 jaar terug aan uw bank of verzekeraar.

Het geld dat de hypotheekverstrekker aan u leent, wordt geleend van spaarrekeningen of andere banken.

De bank mag dit niet zomaar doen. Over deze hypotheek geldleningen moet rente worden betaald.

Deze rente wordt vanzelfsprekend op u verhaald in de vorm van hypotheekrente.

De hoogte van het bedrag dat u maandelijks betaalt, is afhankelijk van het percentage dat u heeft afgesproken met uw verstrekker. Deze kan hoger of lager zijn naarmate u meer of minder leent ten opzichte van de waarde van uw woning.

Factoren als de rente- en aflossingsvorm van uw gekozen hypotheek dragen vervolgens verder bij aan dit bedrag. De hypotheekrente is dus een vast onderdeel van uw maandlasten.

Gelukkig wil de overheid mensen stimuleren een woning te kopen. Daarom is hypotheekrenteaftrek geïntroduceerd als fiscaal voordeel bij de Belastingdienst voor het betalen van hypotheekrente.

Wilt u hypotheekrenteaftrek aanvragen? Of wilt u een nieuwe hypotheek berekenen? Onze adviseur zal u met elke stap helpen! 

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek hoelang blijft dat nog bestaan? Het is een fiscale aftrekpost die u kunt genieten wanneer u hypotheekrente betaalt. U betaalt namelijk elke maand aflossing en hypotheekrente voor uw hypotheek.

Deze kunnen samen een grote last vormen. Deze lasten kunnen ervoor zorgen dat mensen afzien van het kopen van een huis. De overheid wil dit tegengaan, omdat woningbezit goed is voor een positieve ontwikkeling van de economie.

Om die reden is renteaftrek een middel om u tegemoet te komen. Heeft de hypotheekrenteaftrek toekomst? Elk jaar doet u belastingaangifte over het voorgaande jaar. U controleert of alles klopt en geeft aan hoeveel u heeft betaald aan hypotheekrente.

Een deel van uw rente wordt van uw belastbaar inkomen afgetrokken. Dit houdt in dat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Het kan dus aanzienlijk schelen in uw jaarlijkse lasten.

Toch is het belangrijk om in uw achterhoofd te houden dat u niet alles gecompenseerd zult krijgen. Laat dus een correcte berekening maken. Schrijf u kosteloos bij ons in voor een hypotheek check.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek 2018 en 2019 precies? Het gaat voornamelijk om de hoogte die u moet betalen qua inkomensbelasting. Elk jaar wordt berekend of u wellicht teveel of te weinig aan belasting heeft betaald.

Inkomensbelasting valt in box 1. Uw hypotheekrente wordt daarbij aangegeven als aftrekpost. Daarnaast moet u rekenen op het betalen van een eigenwoningforfait.

Dit is in principe de belasting die u betaalt omdat u een woning bezit. De hoogte van deze belasting wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van uw woning.

Voor elke waarde categorie geldt bij hypotheken een bepaald percentage. Het bedrag dat bij dit percentage hoort, wordt van uw betaalde hypotheekrente afgetrokken. Er komt dus altijd een lager bedrag in aanmerking voor aftrek dan u daadwerkelijk betaald heeft.

Het uiteindelijke bedrag wordt van uw belastbaar inkomen gehaald. Het is dus mogelijk dat, wanneer uw inkomen in belastingschijf 2 valt, u door uw aftrek in schijf 1 belandt.

Voorwaarden hypotheekrenteaftrek

Er zijn enkele voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Daarbij moet u allereerst letten op de hypotheekvorm die u afsluit.

Het recht op aftrek geldt alleen voor de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. U wordt dus verplicht om elke maand een deel van uw hypotheek af te lossen. Heeft u een hypotheek afgesloten voor 1 januari 2013, toen deze regel inging?

Dan voldoet u alleen aan de voorwaarden wanneer u op dat moment nog een eigenwoningschuld had. Daarnaast heeft u maximaal 30 jaar recht op aftrek. Met een nieuwe hypotheekvorm lost u uw lening binnen deze tijd af.

U moet zelf in de woning wonen waarvoor uw hypotheek is afgesloten. Dit moet uw hoofdverblijf zijn. Wilt u deze woning verkopen en gebeurt dit met overwaarde? Dan moet u deze overwaarde in een nieuwe woning stoppen. Deze is namelijk anders niet fiscaal aftrekbaar.

Voordelen hypotheekrenteaftrek Voordelen hypotheekrenteaftrek

Er is momenteel een discussie gaande over het wel of niet afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.

Er zijn dan ook meerdere voor- en nadelen te benoemen die de oplossing van dit dilemma erg lastig maken. Enkele voordelen:

  • Aftrek van hypotheekrente maakt het voor mensen een stuk eenvoudiger om een woning te bezitten. U hoeft immers aanzienlijk minder inkomstenbelasting te betalen. Het afsluiten van een hypotheek wordt aantrekkelijker.
  • Het afschaffen van de aftrek zal er wellicht voor zorgen dat de huizenprijzen flink zullen dalen. Dit komt omdat het minder aantrekkelijk wordt om een huis te bezitten, en de vraag ernaar dus daalt.
    Dit zal ertoe leiden dat huizen van huidige woningbezitters onder water komen te staan.
  • Afschaffing van aftrek is slecht voor de economie. Mensen hebben minder te besteden omdat zij meer belasting moeten gaan betalen.

Nadelen hypotheekrenteaftrek

Ook zetten we enkele nadelen op een rijtje. Deze hebben voornamelijk te maken met woningprijzen en het betalen van belasting. Voorstanders van afschaffing van aftrek, geven voornamelijk de volgende argumenten aan:

  • Aftrek voor woningbezitters zorgt ervoor dat mensen die geen huis bezitten, uiteindelijk meer belasting moeten betalen om te compenseren.
  • Door het bestaan van renteaftrek blijven de prijzen van een woning hoog. Het wordt op die manier lastiger voor bijvoorbeeld starters om hun eerste woning te kopen.
  • Woningbezitters met een hoog inkomen kunnen relatief gezien, genieten van meer fiscale voordelen dan anderen. Dit komt omdat hypotheekrenteaftrek ervoor kan zorgen dat deze personen in een lagere belastingschijf vallen. Zij hoeven dan dus minder inkomstenbelasting te betalen.

Hypotheekrenteaftrek berekenen

Via internet zijn er tools te vinden die uw hypotheekrente en -aftrek kunnen berekenen. Toch zijn wij bij Advies Nederland geen fan van dit soort hulpmiddelen.

Het berekenen van uw maandelijkse en jaarlijkse lasten is namelijk erg belangrijk wanneer u een hypotheek wilt afsluiten. U wilt immers zekerheid over uw toekomst.

Een correcte berekening van uw aftrek laat u dan ook maken tijdens een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs.

Op die manier heeft u de zekerheid dat de berekening op de juiste wijze, met alle gegevens, is gemaakt. Hypotheekrenteaftrek kan voor u het verschil maken wanneer u een hypotheek wilt afsluiten.

Maak dus meteen een eerste afspraak door uw contactgegevens bij ons achter te laten. Natuurlijk is deze altijd geheel vrijblijvend en gratis. Graag komen wij zo spoedig mogelijk bij u langs!